Tijdelijke woonplek voor 20 Oekraïners op BrabantZorg locatie De Watersteeg

Tijdelijke woonplek voor 20 Oekraïners op BrabantZorg locatie De Watersteeg

Vanaf 15 februari gaan er tijdelijk 20 Oekraïense mensen wonen op een leegstaande afdeling van de BrabantZorg locatie De Watersteeg in Veghel. Dat hebben BrabantZorg en de gemeente Meierijstad samen besloten. Gefaseerd worden de Oekraïense mensen gehuisvest op Vogelven 8. De Oekraïners gaan ook bijdragen aan het dagelijks leven in het verpleeghuis.

Alle gemeenten in Nederland zijn door het Rijk opgeroepen een aantal vluchtelingen op te nemen. BrabantZorg kan aan een deel van deze mensen een veilige woonplek bieden. BrabantZorg is een maatschappelijke organisatie die solidair en sociaal betrokken is bij de situatie van de Oekraïense vluchtelingen. Daarom hebben BrabantZorg en de gemeente Meierijstad gezamenlijk besloten om vanaf 15 februari 2023 tijdelijk 20 Oekraïense mensen te huisvesten op afdeling Vogelven 8 van locatie De Watersteeg.

De afdeling Vogelven 8 staat al enige tijd leeg vanwege tekort aan personeel en is tijdens de corona pandemie gebruikt als regionale cohort afdeling. BrabantZorg ziet op korte termijn geen verandering komen in het tekort aan personeel. Tegelijkertijd zijn veel Oekraïense vluchtelingen op zoek naar een veilige woonomgeving. Afgelopen jaar heeft een aantal Oekraïense vluchtelingen al een plek gevonden in gemeente Meierijstad. Zij zijn inmiddels bekend in de gemeente en kunnen bijdragen aan de doelstellingen van De Watersteeg. Maximaal 20 van deze mensen gaan nu tijdelijk wonen in de acht beschikbare kamers op Vogelven 8.

Wat betekent dit besluit voor alle betrokkenen?
De nieuwe bewoners van Vogelven 8 worden gefaseerd gehuisvest. Vanaf 15 februari komen er steeds groepjes mensen bij. De huisvesting van de Oekraïense mensen in een verpleeghuis is niet zo gebruikelijk, maar biedt voor beide groepen ook kansen. Daarom gaan BrabantZorg en de gemeente Meierijstad de komende tijd samen kijken hoe ze iets voor elkaar kunnen betekenen. De gemeente zal de Oekraïense mensen hierin begeleiden.

Share

Column

Eerst relatietherapie? Of eerst de gezinssituatie aanpakken?

De relatie in elk gezin is belangrijk. In een gewoon kerngezin bestaat het gezin op grond van de relatie. Daarna kwamen de kinderen. In een samengesteld gezin kunnen er gemakkelijk problemen ontstaan, waarbij je niet meer precies weet of het nu komt door problemen in de relatie of problemen in het gezin. Wat was er het eerst?

Kip-of-ei-discussie

Het lijkt vaak een kip-of-ei-kwestie bij relatieproblemen in een samengesteld gezin. Vaak komen de problemen in de relatie pas als de kinderen erbij komen. Vaak hoor ik zeggen: wij hebben nooit ruzie, behalve om de kinderen. Dat zegt veel.

Opvoeding

Het opvoeden van kinderen is niet zo maar wat, het gaat om je allerbelangrijkste waarden in je leven. Een kind opvoeden doe je er niet zo maar even bij….. Een kind krijgen verandert je leven en maakt je kwetsbaar. Voor je kind doe je alles. De nieuwe relatie kan je wel even uit evenwicht brengen, maar uiteindelijk kies je toch voor je kind.

Andere opvattingen

Vaak heeft men andere opvattingen over opvoeden. Dat is ook zo in een kerngezin het geval, maar dan weet je dat de ander ook jouw kinderen op de 1e plek zet. In een samengesteld gezin is dat niet vanzelfsprekend zo.

Loyaliteit

Kinderen zijn loyaal, zegt men altijd. Dat klopt ook, maar ouders zijn ook in de eerste plaats loyaal aan hun kinderen. Dat is logisch en dat is helemaal goed. Maar deze loyaliteit kan scheuren veroorzaken in de relatie. Daarom is het belangrijk hierover te praten. Niet zozeer om gelijk te krijgen, maar wel om opvattingen te toetsen, om mee te wegen hoe de ander erover denkt. Daarom is communicatie zo belangrijk, en daarom verdwijnen de meeste relatieproblemen als sneeuw voor de zon, nadat de kwesties van het samengesteld gezin zijn opgelost. Het gaat er nadrukkelijk niet om wie er gelijk heeft en wie niet, maar dat je recht doet aan alle personen die betrokken zijn.

Lastig maar leerzaam

Dat lijkt het in 1e instantie wat lastig te maken, en eenvoudig is het niet, maar het geeft wel een grote verrijking van iedereen. De kinderen maken kennis met zaken waar ze anders nooit van zouden hebben gehoord.

Share