Nieuwbouw Basisschool De Bunders

Op weg van basisschool naar nieuw kindcentrum De Bunders

Basisschool de Bunders is aan vervanging toe. Het schoolgebouw is ruim 40 jaar oud en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Het schoolbestuur heeft het college van B&W daarom gevraagd om de vervangende nieuwbouw van de basisschool te bekostigen. Van basisschool naar kindcentrum Dit biedt de unieke kans om in het nieuwe gebouw ook kinderopvangvoorzieningen onder te brengen en er een Integraal Kindcentrum (IKC) van te maken. Naast het basisonderwijs biedt het gebouw van 926 m2 straks ruimte aan peuteropvang (Verdi Start ) en kinder- en buitenschoolse opvang (Humankind).

Wethouder onderwijs Johan van Gerwen: “ Dit is weer een belangrijke stap voor toekomstbestendige onderwijshuisvesting in Meierijstad. De Bunders krijgt straks een basisschool die voldoet aan de eisen van eigentijds onderwijs, gezondheid en duurzaamheid. En met de peuter- en kinderopvang erbij hebben we straks alles onder één dak, zodat kinderen van nul tot twaalf op dezelfde vertrouwde plek kunnen blijven.”

Het college wil meewerken aan het verzoek van het schoolbestuur voor de bekostiging van de nieuwbouw van IKC de Bunders. Eerder heeft zij voor de nieuwbouw van de basisschool al geld opgenomen in de begroting. Voor de extra opvangvoorzieningen is extra geld nodig. En door de forse prijsstijging van bouwkosten en de stijgende loon- en energiekosten, komt de bouw sowieso duurder uit. Daarom wordt de gemeenteraad gevraagd de benodigde (extra) middelen beschikbaar te stellen. Als de raad die middelen beschikbaar heeft gesteld, kan het college het verzoek van het schoolbestuur afhandelen en kan de bouw van start!

Share