Bullshift vestigt zich in Veghel

Bullshift ‘we zeggen het gewoon’ vestigt zich in Veghel

Bullshift is een organisatie die jongeren begeleid in hun drugsproblematiek. Bullshift biedt zorg aan door op die plekken zichtbaar aanwezig te zijn waar de jongeren met drugsproblematiek zijn. En daagt hen uit mee te doen aan diverse sport- en spelactiviteiten. Door fysieke beweging komt er ook mentale verandering en dat is het begin naar een positieve en krachtige toekomst voor de deelnemende jongeren. Bullshift levert op dit moment zorg vanuit hun locatie in Uden. Om de zorg toegankelijker te maken voor de inwoners van gemeente Meierijstad is een locatie aan de Rembrandtlaan in Veghel gevonden.

Inspraak
Uiteraard is het van belang om de omwonenden van de Rembrandtlaan in een vroeg stadium mee te nemen in de plannen. Wijkraad Veghel West werd daarom in een vroeg stadium door de gemeente Meierijstad betrokken bij de zoektocht naar de nieuwe locatie voor Bullshift. Daarvoor is op 12 januari door Wijkraad Veghel West en Bullshift in samenspraak met de gemeente Meierijstad een inloopavond georganiseerd. Bullshift heeft uitleg gegeven over de visie op zorg en problematiek rondom drugsgebrruik. Daarnaast konden de inwoners vragen stellen aan Bullshift en de gemeente over het gebruik van het pand aan de Rembrandtlaan.

Visie
De oprichter van Bullshift, Ton Delissen, ex-verslaafde, vertelde die avond over zijn werk. Er was uime gelegenheid voor de buurt om hun vragen en zorgen te uiten. Praktische zaken werden behandeld zoals wat te doen bij overlast, op welke tijden Bullshift aanwezig is en hoe om te gaan met elkaar als buurtgenoten. De heer G. Snelders van Wijkraad Veghel West: “De manier waarop dit door de gemeente Meierijstad, Bullshift en de wijkraad is opgepakt ervaren wij als positief. Een inloopavond met buurbewoners, met ruimte voor kritische vragen en een heldere uitleg van Ton Delissen van Bullshift leidde al snel tot veel begrip van de buurbewoners. Deze werkwijze is een voorbeeld van hoe het snel kan! Aanpakken en daadkracht bij alle partijen. Als wijkraad wensen we Bullshift veel succes met het project. En we komen zeker snel op de koffie.”

Problematiek
Drugsproblematiek is een probleem wat vaak achter gesloten deuren plaatsvindt en vaak zorgt voor schaamte in families. Bullshift wil deze taboe doorbreken! Ton Delissen: “zonder actie geen beweging en zonder beweging geen actie” is mijn stelligste overtuiging #wezeggenhetgewoon Wethouder Rik Compagne is trots op wat er samen met de buurt bereikt is. “Eén van de speerpunten van het college van b&w is vermindering van alcohol- en drugsgebruik en met de komst van Bullshift in onze gemeente zetten we een stap in de goede richting.”

Share

Local Heroes Still Working in De Afzakkerij

Local Heroes Still Working in De Afzakkerij

Op zondagmiddag 5 februari van 15.00 – 17.00 uur, staan de Local Heroes van Still Working weer op het podium van De Afzakkerij op de Noordkade in Veghel. Still-Working speelt een repertoire van soul en opzwepende funk met nummers uit de jaren 60, 70, 80 en 90. De band speelt die covernummers met een geheel eigen interpretatie. Het resultaat is lekkere, gevarieerde en swingende muziek waarop ook fijn gedanst kan worden De toegang is gratis.

De 11-koppige band met vijf strakke blazers en een funky ritmesectie geven de juiste background aan de zang. De band vermaakt het publiek niet alleen met opzwepende grooves maar ook met een geweldige show. Still-Working brengt muziek in de ideale combinatie van soul en swingende muziek uit de jaren 70 tot en met 90. James Brown, Tina Turner en Otis Redding, Salomon Burke, Neil Christian en vele anderen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Share

Tijdelijke woonplek voor 20 Oekraïners op BrabantZorg locatie De Watersteeg

Tijdelijke woonplek voor 20 Oekraïners op BrabantZorg locatie De Watersteeg

Vanaf 15 februari gaan er tijdelijk 20 Oekraïense mensen wonen op een leegstaande afdeling van de BrabantZorg locatie De Watersteeg in Veghel. Dat hebben BrabantZorg en de gemeente Meierijstad samen besloten. Gefaseerd worden de Oekraïense mensen gehuisvest op Vogelven 8. De Oekraïners gaan ook bijdragen aan het dagelijks leven in het verpleeghuis.

Alle gemeenten in Nederland zijn door het Rijk opgeroepen een aantal vluchtelingen op te nemen. BrabantZorg kan aan een deel van deze mensen een veilige woonplek bieden. BrabantZorg is een maatschappelijke organisatie die solidair en sociaal betrokken is bij de situatie van de Oekraïense vluchtelingen. Daarom hebben BrabantZorg en de gemeente Meierijstad gezamenlijk besloten om vanaf 15 februari 2023 tijdelijk 20 Oekraïense mensen te huisvesten op afdeling Vogelven 8 van locatie De Watersteeg.

De afdeling Vogelven 8 staat al enige tijd leeg vanwege tekort aan personeel en is tijdens de corona pandemie gebruikt als regionale cohort afdeling. BrabantZorg ziet op korte termijn geen verandering komen in het tekort aan personeel. Tegelijkertijd zijn veel Oekraïense vluchtelingen op zoek naar een veilige woonomgeving. Afgelopen jaar heeft een aantal Oekraïense vluchtelingen al een plek gevonden in gemeente Meierijstad. Zij zijn inmiddels bekend in de gemeente en kunnen bijdragen aan de doelstellingen van De Watersteeg. Maximaal 20 van deze mensen gaan nu tijdelijk wonen in de acht beschikbare kamers op Vogelven 8.

Wat betekent dit besluit voor alle betrokkenen?
De nieuwe bewoners van Vogelven 8 worden gefaseerd gehuisvest. Vanaf 15 februari komen er steeds groepjes mensen bij. De huisvesting van de Oekraïense mensen in een verpleeghuis is niet zo gebruikelijk, maar biedt voor beide groepen ook kansen. Daarom gaan BrabantZorg en de gemeente Meierijstad de komende tijd samen kijken hoe ze iets voor elkaar kunnen betekenen. De gemeente zal de Oekraïense mensen hierin begeleiden.

Share

Column

Eerst relatietherapie? Of eerst de gezinssituatie aanpakken?

De relatie in elk gezin is belangrijk. In een gewoon kerngezin bestaat het gezin op grond van de relatie. Daarna kwamen de kinderen. In een samengesteld gezin kunnen er gemakkelijk problemen ontstaan, waarbij je niet meer precies weet of het nu komt door problemen in de relatie of problemen in het gezin. Wat was er het eerst?

Kip-of-ei-discussie

Het lijkt vaak een kip-of-ei-kwestie bij relatieproblemen in een samengesteld gezin. Vaak komen de problemen in de relatie pas als de kinderen erbij komen. Vaak hoor ik zeggen: wij hebben nooit ruzie, behalve om de kinderen. Dat zegt veel.

Opvoeding

Het opvoeden van kinderen is niet zo maar wat, het gaat om je allerbelangrijkste waarden in je leven. Een kind opvoeden doe je er niet zo maar even bij….. Een kind krijgen verandert je leven en maakt je kwetsbaar. Voor je kind doe je alles. De nieuwe relatie kan je wel even uit evenwicht brengen, maar uiteindelijk kies je toch voor je kind.

Andere opvattingen

Vaak heeft men andere opvattingen over opvoeden. Dat is ook zo in een kerngezin het geval, maar dan weet je dat de ander ook jouw kinderen op de 1e plek zet. In een samengesteld gezin is dat niet vanzelfsprekend zo.

Loyaliteit

Kinderen zijn loyaal, zegt men altijd. Dat klopt ook, maar ouders zijn ook in de eerste plaats loyaal aan hun kinderen. Dat is logisch en dat is helemaal goed. Maar deze loyaliteit kan scheuren veroorzaken in de relatie. Daarom is het belangrijk hierover te praten. Niet zozeer om gelijk te krijgen, maar wel om opvattingen te toetsen, om mee te wegen hoe de ander erover denkt. Daarom is communicatie zo belangrijk, en daarom verdwijnen de meeste relatieproblemen als sneeuw voor de zon, nadat de kwesties van het samengesteld gezin zijn opgelost. Het gaat er nadrukkelijk niet om wie er gelijk heeft en wie niet, maar dat je recht doet aan alle personen die betrokken zijn.

Lastig maar leerzaam

Dat lijkt het in 1e instantie wat lastig te maken, en eenvoudig is het niet, maar het geeft wel een grote verrijking van iedereen. De kinderen maken kennis met zaken waar ze anders nooit van zouden hebben gehoord.

Share

B’ons Thuis concept

Gemeente Meierijstad, Woonmeij en Seniorenraad Meierijstad gaan voor B’ons Thuis concept

Samen leven laat ouderen langer en met plezier thuis wonen
Gemeente Meierijstad heeft besloten de pilot van het B’ons Thuis concept te ondersteunen.
In De Vossenberg in Schijndel wordt, in een deel van het wooncomplex, van acht woonruimten één woonruimte ingericht als gezamenlijke ruimte. Zo wordt vereenzaming onder ouderen tegengegaan en kunnen zij zo lang mogelijk met plezier zelfstandig blijven wonen. De gemeente verleent eenmalig € 70.000,- aan Woonmeij voor het concept. De Seniorenraad ontvangt een eenmalige subsidie van € 4.000,- om informatiebijeenkomsten
te organiseren voor mogelijke bewoners.

Het idee kwam van Seniorenraad Meierijstad. Zij zagen het concept in andere gemeenten en onderzochten of er belangstelling voor was. Toen bleek dat ouderen in Schijndel enthousiast waren over het idee, vroeg de Seniorenraad de gemeente de mogelijkheden te onderzoeken voor dit concept. Later is ook woningcorporatie Woonmeij in het plan betrokken, met de vraag of de pilot kon plaatsvinden in het wooncomplex bij de multifunctionele accommodatie De Vossenberg.

Van en vóór de gemeenschap
Seniorenraad Meierijstad, Woonmeij en de gemeente willen het B’ons Thuis concept graag in Schijndel ontwikkelen. Het idee is dat er een woonvorm voor ouderen ontstaat van zeven appartementen en één gezamenlijke ruimte. Deze woonvorm is bedoeld voor ouderen die graag zelfstandig willen blijven wonen en hun sociale netwerk willen uitbreiden.

Wethouder Rik Compagne van gemeente Meierijstad: “Mensen wonen vaker alleen en sommigen hebben steeds minder sociale contacten. Dat kan ze kwetsbaar en eenzaam maken. Dit concept helpt om ouderen zo lang mogelijk met plezier zelfstandig te laten wonen. Ook kunnen ze een oogje bij elkaar in het zeil houden. Een goed idee, waarmee we concreet vorm geven aan de uitvoering van het Pact Wonen, Welzijn en Zorg.”

Eerst uitproberen
Door het project in te steken als een gezamenlijke pilot, kunnen de kosten worden gedeeld. De huurders, de gemeente Meierijstad en Woonmeij leveren allemaal een bijdrage om het concept financieel te dekken. De subsidie door de gemeente wordt eenmalig verleend. De partners nemen de ervaringen uit deze pilot mee in andere ontwikkelingen in de gemeente.

Directeur-bestuurder Mark Wonders van Woonmeij: “Met het B’Ons Thuis concept leveren we een belangrijke bijdrage aan de aanpak van eenzaamheid onder ouderen. Heel fijn dat we samen met de gemeente Meierijstad een stapje extra kunnen zetten om dit te realiseren. We brengen prettig wonen en samenwonen een stap verder en realiseren woningen in een fijne en gezamenlijke woonomgeving. Doordat we aansluiten bij de woonwensen van toekomstige huurders, kunnen zij straks prettig wonen en daar zetten wij ons graag voor in.”

Lichten op groen
De omstandigheden voor het concept zijn gunstig. De locatie is uitermate geschikt voor de
huisvesting van ouderen, met het park en de winkelvoorzieningen in de buurt. Ook kan de
gemeente kosten besparen met dit concept, omdat eventuele zorg- en ondersteuningskosten voor de bewoners worden voorkomen. Daarnaast stimuleert Het B’ons Thuis concept de doorstroom van ouderen naar een meer geschikte woning. Zo komen hun woningen beschikbaar voor starters
en jonge gezinnen.

Begeleiding Seniorenraad
De gemeente en Woonmeij zien de Seniorenraad als een belangrijke partner. Zij hebben goede n de buurt en korte lijntjes met hun leeftijdsgenoten. In vier bijeenkomsten informeert en enthousiasmeert de Seniorenraad de doelgroep om zich daadwerkelijk aan te melden voor het concept. Ook bij de verhuizing en alles eromheen kan de Seniorenraad ondersteunen. In de komende maanden start de Seniorenraad met het organiseren van de informatiebijeenkomsten voor geïnteresseerde ouderen.

Share

Meierijstad helpt verenigingen en deel van de stichtingen met gestegen energiekosten

Meierijstad helpt verenigingen en deel van de stichtingen met gestegen energiekosten

De gemeente Meierijstad heeft een eenmalige subsidieregeling voor vergoeding van hogere energielasten vastgesteld. Sportverenigingen, kunst & cultuurinstellingen en inloopvoorzieningen zoals wijk- en dorpsorganisaties kunnen een aanvraag indienen voor extra energiekosten die ze in 2022 hadden door tariefstijgingen van gas en elektriciteit. Over de vorm en mate van ondersteuning voor deze doelgroep in 2023 heeft het college nog geen standpunt bepaald. Wel geeft ze aan dat noodsituaties op maatwerk kunnen rekenen.

Vergoeding voor 2022 én energiebesparing
In tegenstelling tot inwoners en bedrijven zijn er nog nauwelijks rijkssteunmaatregelen voor de verenigingen en instellingen, terwijl die behoefte er wel is. Het college vindt het erg belangrijk dat clubs het hoofd boven water kunnen houden en de sociaal-maatschappelijke activiteiten voor inwoners door kunnen blijven gaan. De gemeente heeft daarom een uitvraag naar de energiekosten gedaan bij deze groep. Daarmee heeft ze inzicht gekregen in de omvang van de kostenstijgingen per geval en voor het totaal. De vergoeding heeft alléén betrekking op het verschil in tarief in 2022 vergeleken met 2021; en dus niet hogere kosten door méér verbruik van gas of elektriciteit.

Wethouder Menno Roozendaal: “We willen ze nu vooral zo snel mogelijk helpen, maar tegelijk een prikkel inbouwen dat deze clubs zoveel mogelijk energie gaan besparen. Daarom vragen we ze bij hun aanvraag ook te verklaren dat ze in 2023 energiebesparende maatregelen gaan treffen.”

Subsidie aanvragen
De ‘Eenmalige subsidieregeling compensatie hogere energielasten verenigingen en stichtingen in 2022’ gaat in op de eerste dag na de datum van bekendmaking. Aanvragen indienen kan t/m 31 december 2023. Behandeling gebeurt op volgorde van ontvangst van de volledige aanvraag, totdat de subsidiepot leeg is. In totaal is er een budget van €450.000,- beschikbaar. De volledige regeling en voorwaarden staan vermeld op www.meierijstad.nl/energiesubsidie

Na 2022
De nieuwe subsidieregeling heeft alleen betrekking op het jaar 2022. De gemeente monitort voortdurend wat er speelt rond de energieprijzen en inflatie en welke (landelijke) regelingen er voor verschillende doelgroepen zijn of komen. En vooral wat de financiële en maatschappelijke gevolgen op korte en langere termijn daarvan zijn. Die inzichten vormen de basis voor eventuele acties/maatregelen vanuit de gemeente voor 2023

Share

Middelgrote gemeenten kunnen sneller en goedkoper bouwen dan grotere gemeenten

Middelgrote gemeenten kunnen sneller en goedkoper bouwen dan grotere gemeenten

BILTHOVEN – 25 JANUARI 2023 – “Middelgrote gemeenten willen graag minstens 65.000 woningen bouwen en kunnen dat vaak sneller en goedkoper dan grotere gemeenten”, dat stelt burgemeester Sjoerd Potters, voorzitter van het samenwerkingsverband van gemeenten M50. Op 26 januari 2023 legt hij in gemeente De Bilt, samen met 25 wethouders, een gezamenlijk woningbod bij minister Hugo de Jonge op tafel. Om de publieke tekorten voor deze woningbouw af te dekken is een bijdrage van het rijk noodzakelijk, maar het aantal middelgrote gemeenten die een bijdrage van het rijk krijgen is relatief laag. Potters stelt: “Voor de zogenaamde woningbouwimpuls deed het kabinet een greep uit de kas van het gemeentefonds, maar door strenge eisen en hoge drempels vloeien de gelden vooral naar grote gemeenten en advieskantoren. Bij de vorige tranche van de Woningbouwimpuls bleef er zelfs geld over in de pot.” Een inventarisatie van de M50 constateert 11 drempels in het beleid van het kabinet die het bouwen in middelgroot sterk bemoeilijken.

Goedkoop wonen in hartje centrum
Het regeerakkoord benadrukt de ambities van het kabinet om 900.000 huizen te bouwen; verspreid over heel Nederland. De genoemde M50 inventarisatie laat zien dat middelgrote gemeenten (ca. 30.000-80.000 inwoners) locaties hebben bepaald en plannen hebben gemaakt. Burgemeester Sjoerd Potters stelt: “Middelgrote gemeenten kunnen bouwen in hartje centrum, zonder grote transformaties of infrastructurele ontwikkeling. Dat drukt de kosten en brengt de vaart erin. In middelgrote gemeenten zoals Waalwijk, Meierijstad, Doetinchem en De Bilt groeit de werkgelegenheid. Bovendien willen wij onze jongeren een huis bieden.”

Middelgroot twijfelt bij indienen financieringsaanvraag
De inventarisatie van de M50 laat tegelijkertijd ook zien dat middelgrote gemeenten twijfelen of ze een aanvraag willen indienen voor de nieuwe ronde van de Woningbouwimpuls. Dat ligt onder andere aan de drempels en de eisen. Erik Wessels, wethouder van Rijssen-Holten (CDA) stelt: “De Tweede Kamer heeft geprobeerd om het minimale aantal woningen bij nieuwbouwprojecten terug te brengen naar 200 per aanvraag, maar harde criteria zoals ‘geografische eenheid’ en ‘projectoptimalisatie’ zorgen ervoor dat bouwprojecten onder de 500 woningen in middelgrote gemeenten vaak niet haalbaar zijn. Hierdoor moeten wij helaas discussies voeren met het ministerie of een hechte dorpsgemeenschap als Holten een geografische eenheid is of niet.” Wethouder Dolf
Smolenaers van De Bilt (D66) voegt toe: “De minister heeft veel energie en grote ambities, maar meedoen aan de tombola van de woningbouwimpuls kost heel veel tijd en de uitkomsten zijn hoogst onzeker. Het zou moeten gaan om snelle en goede plannen en niet om de meeste plancapaciteit.’

“Stenen stapelen in plaats van advieskosten maken”
De gemeentelijke financiering na 2026 is hoogst onzeker en dit beperkt de investeringskracht en plancapaciteit. Jan van Burgsteden, wethouder Meierijstad: voegt toe: ”Ambtenaren van middelgrote gemeenten verdwalen nogal eens in alle overlegorganen, impulskamers en projectpotjes en als het echt om de verdeling van de euro’s gaat zoals bij de infrastructuurgelden om de woningbouw te ontsluiten (MIRT) dan zitten alleen grote gemeenten aan tafel.” Om in aanmerking te komen voor extra ambtenaren uit de zogenaamde flexpool is vaak cofinanciering nodig. Vervolgens wordt de inzet van die ambtenaren in de regeling beperkt. Eva Boswinkel, wethouder Financiën van Zutphen en Vicevoorzitter M50 (GroenLinks) stelt: “De regelingen van het rijk passen meer bij een grote gemeente met een fors personeelsbestand. Wij zoeken handjes in plaats van meedenkers. Wij willen stenen stapelen.”

Share

Brandbrief over jeugdzonde bezorgd

‘Brandbrief’ over jeugdzonde bezorgd bij Bibliotheek Veghel

De brand in de monumentale Congregatiekapel in het centrum van Veghel haalde op nieuwjaarsdag het nationale nieuws. Ook Veghelaar Bert Timmermans zag dat het gebouw aan de Meester van Coothstraat in vlammen was opgegaan. Naast dat hij het jammer vond, bracht deze brand bij Timmermans ook een hele oude herinnering boven.
In een handgeschreven brief, die Timmermans in de eerste week van januari bij de bibliotheek bezorgde, vertelt hij over een jeugdzonde die hij er ooit heeft begaan. In de jaren 60 zat de bibliotheek van Veghel namelijk in het recent afgebrande kerkgebouw. In zijn brief vertelt Timmermans hoe hij met zijn broers en zussen na sluitingstijd het gebouw binnendrong: “…vermoedelijk door een niet afgesloten raam aan de zijde van het kerkhof. Daar waren natuurlijk geen getuigen, want overleden mensen praten niet. Wij hebben daar o.a. chocolademelk gedronken en misschien ook koekjes gegeten.”

Terugbetalen
Hij heeft geen spijt van zijn actie, zo schrijft hij, maar hij voelt zich wel een beetje schuldig. “Uiteindelijk is het toch een vorm van diefstal. Nu, na meer dan 60 jaren, wil ik toch een genoegdoening aan de bibliotheek geven.” Met een paperclip had Timmermans een symbolische euro vastgemaakt aan de brief.
Een bijzonder gebaar, zo vonden ook de medewerkers van de bibliotheek. Zij hopen dat Timmermans zich nu niet langer schuldig voelt en wensen hem alle goeds.

Lees de volledige brief hieronder:

“Beste mensen van de Bibliotheek,
Na de brand in de nieuwjaarsnacht van o.a. de voormalige bibliotheek, herinnerde ik mij een jeugdzonde, uit de tijd dat wij, de fam. Timmermans, achter de bibliotheek woonden.
Wat wil het geval: in mijn jeugdjaren, dit moet geweest zijn begin 60’er jaren (wij zijn verhuisd in september 1963 naar de Oranjewijk), ben ik samen met enkele broers en zus(sen) de bibliotheek binnengedrongen, vermoedelijk door een niet afgesloten raam aan de zijde van het kerkhof. Daar waren natuurlijk geen getuigen, want overleden mensen praten niet. Wij hebben daar o.a. chocolademelk gedronken en misschien ook koekjes gegeten.
Van deze actie heb ik geen spijt (we doen alle allemaal wel iets ondeugends in onze jeugdjaren), maar heb hier wel een schuldgevoel van overgehouden. Uiteindelijk is het toch een vorm van diefstal. Nu, na meer dan 60 jaren, wil ik toch een genoegdoening aan de bibliotheek geven. Vandaar dit symbolische bedrag.
Vroeger zou je van je ouders een draai om de oren krijgen en van de politie een standje. Tot zover mijn verhaal na de brand in de voormalige bibliotheek.
M.v.g.
Bert Timmermans”

Share

Column

Ook zo geschrokken?

We zijn opgeschrikt door een van de grootste zedenzaken in Nederland: extortion (afpersing) d.m.v. naaktfoto’s. Internet is een groot goed en heel handig, maar het brengt gevaarlijke situaties mee.  Onlangs bleek dat een jongeman kinderen om naaktfoto’s vroeg via allerlei social media en daarbij geld beloofde. Als ze eenmaal een foto hadden gestuurd was het niet moeilijk om ze af te persen.

Hoe bescherm je je kind tegen zoiets?

Praat erover, niet slechts één keer maar regelmatig (bv. als er iets dergelijks in de media speelt.  Als je hel en verdoemenis uitspreekt wordt internet misschien wel eng (of wordt het misschien wel extra leuk/spannend om dingen uit te proberen). Je kunt natuurlijk vertellen dat fietsen ook gevaarlijk kan zijn en dat internet dat ook is. Dat ze nooit zo maar dingen moeten doen, gegevens moeten prijsgeven aan mensen die ze niet kennen.

Ik ken hem al 3 weken

Tussen “iemand kennen” en “iemand goed kennen” bestaat een groot verschil. Kinderen vinden al snel dat ze iemand heel lang en heel goed kennen. En iemand kennen via internet wil niet zeggen dat je dan echt weet wie je voor je hebt. Dat moet ook besproken worden.

En toch…

Kinderen sturen soms toch foto’s, zelfs naaktfoto’s, zelfs als je erover gesproken hebt. Dat maakt dat ze zich waarschijnlijk nóg schuldiger en nóg stommer voelen als ze het gedaan hebben. Daarom is het goed om ze tevoren te waarschuwen: zorg dat je gezicht onherkenbaar is.

Praten met een veilige volwassene

Zeg ook dat ze altijd bij je terecht kunnen als ze iets gedaan hebben wat ze beter niet hadden kunnen doen. Dat er geen straf volgt, maar dat je altijd voor ze klaar zal staan. En zeker nooit zeggen “waarom heb je dat dan gedaan?” Word ook niet boos en ga niet huilen of schreeuwen…. Blijf rustig.

Maar accepteer ook dat ze niet altijd JOU in vertrouwen zullen nemen, maar liever een begripvolle leerkracht of andere vertrouwenwekkende persoon.

Share

Nationale Voorleesdagen 2023 ook van start in Meierijstad!

Nationale Voorleesdagen 2023 ook van start in Meierijstad!

Van 25 januari tot en met 4 februari vinden de Nationale Voorleesdagen 2023 plaats. Ook in gemeente Meierijstad wordt hier aandacht aan besteed. Doel van de Nationale Voorleesdagen is het stimuleren van voorlezen aan kinderen (0-6 jaar) die zelf nog niet kunnen lezen of net het lezen hebben geleerd. (Voor)lezen is goed voor je woordenschat, spelling en tekstbegrip. Dit jaar staat het boek ‘Maximiliaan Modderman geeft een feestje’ van auteur Joukje Akveld en illustrator Jan Jutte centraal.

De Bibliotheken Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel, organiseren tijdens de Nationale Voorleesdagen diverse activiteiten voor kinderen van 2 tot en met 6 jaar. Ook scholen en kinderopvang besteden aandacht aan de Nationale Voorleesdagen. En de burgemeester en
wethouders van Meierijstad gaan op verschillende basisscholen en kinderopvanglocaties in
Meierijstad voorlezen.

“Voorlezen is belangrijk. Je versterkt er het taalinzicht, de concentratie en de fantasie van het kind mee. Als gemeente vinden wij taal en lezen heel erg belangrijk. Samen met onder andere kinderopvang, scholen en bibliotheken werken we daarom doorlopend aan het stimuleren van taal.” aldus Johan van Gerwen, wethouder Onderwijs.

 

Share

Jona Mollemans en Rafael Ioannidis winnen voorrondes Veghelse voorleeswedstrijd

Jona Mollemans en Rafael Ioannidis winnen voorrondes Veghelse voorleeswedstrijd

Jona Mollemans van basisschool De Tuimelaar en Rafael Ioannidis van OBS De Uilenbrink hebben de voorrondes van de Veghelse voorleeswedstrijd gewonnen. Op dinsdag 17 januari en woensdag 18 januari gingen zij in de Bibliotheek Veghel de strijd aan met twaalf andere schoolkampioenen. De winnaars zullen het op 9 februari opnemen tegen de kampioenen uit Sint-Oedenrode en Schijndel. Daarna volgen nog regionale, provinciale en landelijke rondes.

De Voorleeswedstrijd is een landelijke wedstrijd voor kinderen uit groepen 7 en 8. In Meierijstad nemen in totaal 27 scholen deel. De voorlezers lezen een fragment voor uit een zelfgekozen boek. Een jury beoordeelt ze vervolgens op zaken als stemgebruik, verstaanbaarheid en tempo.

Op 17 januari won Jona Mollemans. Hij las een fragment voor uit een van de populaire boeken uit de Het leven van een loser-reeks. De jury vond dat Jona het verhaal levendig en met uitstekende tempowisselingen wist over te brengen. In de tweede voorronde ging Rafael Ioannidis er met de winst vandoor. Hij overtuigde de jury met een fragment uit het boek Julius Zebra: bonje met de Britten. Rafael werd geprezen om zijn mimiek en stemgebruik.

Share

Feestelijke traktatie voor 150-ste deelnemer Meierijstad On Stage

Feestelijke traktatie voor 150-ste deelnemer Meierijstad On Stage

Op dinsdag 17 januari ontving hovenier Joris Vlassak, directeur van Joris Vlassak Tuinen, uit handen van de projectleider Harm van Son van Meierijstad On Stage, een feestelijke slagroomtaart. Reden hiervoor was de 150-ste aanmelding door Joris Vlassak als beroepsbeoefenaar en deelnemer aan het scholenproject van Fioretti College en Elde College. De overhandiging vond plaats op De Noordkade in Veghel, alwaar het bedrijf van Vlassak niet alleen op deskundige wijze bijdraagt aan de ‘vergroening’ maar waar op 2 maart ook het Beroepenfeest plaatsvindt.

 

Meierijstad On Stage, het Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) project voor VMBO- leerlingen in de gemeente Meierijstad, is bezig aan z’n vierde editie. Tijdens het Beroepenfeest in de Koekbouw op de Noordkade op donderdag 2 maart 2023 vertellen beroepsbeoefenaren en vaklieden aan zo’n 900 leerlingen over hun vak. Op de Doe Dag, donderdag 16 maart, gaan leerlingen bij hen op werkbezoek om ze bekender te maken met een bepaald beroep of branche. Om de keuze voor leerlingen zo ruim en breed mogelijk te maken, zijn zo veel mogelijk beroepsbeoefenaars uit diverse sectoren welkom. Inmiddels staat de teller op 150 deelnemers, maar volgens Harm van Son mogen er gerust nog enkele tientallen bij komen. ,,Met name binnen de sectoren ‘zorg & welzijn’ en ‘groen’ kunnen we nog best wat extra aanmeldingen gebruiken, maar feitelijk is iedere beroepsbeoefenaar in de regio Meierijstad die wil bijdragen aan gelukkige keuzes van VMBO-ers voor hun toekomst van harte welkom”.

 

Handen uit de mouwen

Joris Vlassak benadrukte tijdens de ontmoeting het belang van het project voor zijn branche. ,,We hebben als hoveniersbedrijf eigenlijk volop werk met het ontwerpen, realiseren en onderhouden van tuinen. Mijn grootste zorg zit in het vinden van voldoende goed geschoolde en gemotiveerde medewerkers. Kennelijk is er nog steeds sprake van een negatief imago als het gaat om vakmanschap waarbij je de handen uit de mouwen moet steken. Dit terwijl ons vak zoveel te bieden heeft als het gaat om creativiteit, natuur en buitenleven en vormgeving. Bovendien kunnen jonge mensen in ons vak een echt serieuze boterham verdienen. We laten dan ook graag zien aan de leerlingen bij Meierijstad On Stage waar we mee bezig zijn en hopen natuurlijk dat een aantal uiteindelijk kiest voor een ‘groene’ vervolgopleiding.”

Waarom On Stage?

Kiezen op jonge leeftijd is best lastig en je kunt daarom het beste zoveel mogelijk informatie verzamelen. Informatie van de mensen die het vak uitoefenen is heel waardevol. Een goede keuze biedt toekomstperspectief en kan jongeren motiveren. Zin hebben in een vak, uitkijken naar een vakopleiding kan vroegtijdige uitval, teleurstelling en demotivering van leerlingen in het MBO helpen voorkomen. VMBO-ers doen ertoe en daarom investeren we met z’n allen in hun toekomstdromen. Zij zijn straks de handjes aan ons bed,  de kanjers van kantoor en winkel, de handige monteur die ons weer komt redden, of een toekomstige Award-winnaar. Jongeren hebben ambities en dromen. Realiteitszin mag niet leiden tot ontmoediging. Wel tot: laten we kijken hoever we samen komen en wat zijn eventuele passende, leuke en zinvolle alternatieven. Aanmelden als Beroepsbeoefenaar kan gratis via www.meierijstadonstage.nl/aanmelden

Share

Nieuwbouw Basisschool De Bunders

Op weg van basisschool naar nieuw kindcentrum De Bunders

Basisschool de Bunders is aan vervanging toe. Het schoolgebouw is ruim 40 jaar oud en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Het schoolbestuur heeft het college van B&W daarom gevraagd om de vervangende nieuwbouw van de basisschool te bekostigen. Van basisschool naar kindcentrum Dit biedt de unieke kans om in het nieuwe gebouw ook kinderopvangvoorzieningen onder te brengen en er een Integraal Kindcentrum (IKC) van te maken. Naast het basisonderwijs biedt het gebouw van 926 m2 straks ruimte aan peuteropvang (Verdi Start ) en kinder- en buitenschoolse opvang (Humankind).

Wethouder onderwijs Johan van Gerwen: “ Dit is weer een belangrijke stap voor toekomstbestendige onderwijshuisvesting in Meierijstad. De Bunders krijgt straks een basisschool die voldoet aan de eisen van eigentijds onderwijs, gezondheid en duurzaamheid. En met de peuter- en kinderopvang erbij hebben we straks alles onder één dak, zodat kinderen van nul tot twaalf op dezelfde vertrouwde plek kunnen blijven.”

Het college wil meewerken aan het verzoek van het schoolbestuur voor de bekostiging van de nieuwbouw van IKC de Bunders. Eerder heeft zij voor de nieuwbouw van de basisschool al geld opgenomen in de begroting. Voor de extra opvangvoorzieningen is extra geld nodig. En door de forse prijsstijging van bouwkosten en de stijgende loon- en energiekosten, komt de bouw sowieso duurder uit. Daarom wordt de gemeenteraad gevraagd de benodigde (extra) middelen beschikbaar te stellen. Als de raad die middelen beschikbaar heeft gesteld, kan het college het verzoek van het schoolbestuur afhandelen en kan de bouw van start!

Share
1 2 3