Column

De bruiloft van mijn ex

Je ziet vaak veel jaloezie als een van de partners na een scheiding weer opnieuw de liefde vindt. Soms valt dat mee, maar dan blijkt het alsnog lastig te worden als mevrouw opnieuw moeder wordt. Nu van een andere vader. Ook voor de kinderen is dit ingewikkeld.

Piet Snot

In dit geval vond men het vanzelfsprekend dat de ex-partner mee zou gaan naar de bruiloft, om aan de kinderen te laten zien dat papa en mama het goed konden vinden. En de nieuwe vriendin van papa was ook welkom. Deze zag het echter niet zo zitten. Ze had al vaker meegemaakt dat ze er voor Piet Snot bij zat als haar vriend met zijn ex en zijn kinderen samen was. Zij wilde dus thuisblijven. Hij vroeg mij om advies.

Verkeerd signaal

Mijn kinderen moeten niet het idee krijgen dat hun moeder niet goed met de stiefmoeder overweg kunnen, vond vader. Dat was ik roerend met hem eens. En zo zou het er wel uitzien.  De kinderen konden nu goed met de nieuwe vriendin van papa overweg, hij vond het belangrijk dat dit zo bleef. Maar wegblijven op de bruiloft gaf een verkeerd signaal.

Zo’n hele dag

Ik vroeg vader hoe hij zich meestal opstelde als zijn vriendin erbij was tijdens de ontmoetingen met zijn ex-partner en kinderen. Inderdaad bleek dat hij er niet aan gedacht had, dat zij er dan maar wat bij hing. Nu was dat vaak niet zo’n groot probleem, omdat het soms maar om een kwartiertje ging. Maar nu zou het om een hele dag gaan. Hij zag in dat dat toch wat anders was. Hij besefte ook dat hij in het algemeen wat beter zijn best kon doen.

Aandacht helpt

Samen bedacht ik met hem wat manieren om zijn vriendin bij het geheel te betrekken, of in elk geval haar meer aandacht te geven. Hij zou ook met haar bespreken wat zij de moeilijke momenten vond en daar extra aandacht aan besteden.

Later sprak ik zijn vriendin: de bruiloft was goed gegaan, zij was meegegaan, maar merkte ook dat haar vriend meer aandacht voor haar had bij overige ontmoetingen die voor haar niet zo vanzelfsprekend was. Het deed hun relatie goed. En de kinderen vonden het ook prima.

Share

Ode Luistercafé aan Crosby, Stills & Nash 

Ode Luistercafé aan Crosby, Stills & Nash 

 
In zaal De Apotheek op De Noordkade in Veghel is vrijdag 6 januari om 20.30 uur weer een nieuwe editie van Luistercafé Noordkade. Deze keer is er een ode aan Crosby, Stills & Nash. Luistercafé Noordkade is een initiatief van de Noord Oost Brabantse Bibliotheken in samenwerking met Cultuur Haven Veghel. 

Weinig andere bands hebben zo’n grote voetdruk achtergelaten op meerstemmige popmuziek als Crosby, Stills & Nash. De drie singer-songwriters vonden elkaar eind jaren zestig en werden direct geroemd om hun complexe zangharmonieën. Vanwege hun politiek activisme worden ze gezien als de verpersoonlijking van de hippiecultuur. Bekende nummers zijn Teach Your Children, Ohio en Our House.  

De muziek op de avond wordt verzorgd door Sweet Judy Blue uit Utrecht. Deze act brengt al enige tijd op een geheel eigen wijze een eerbetoon aan de supergroep.

De entree van het Luistercafé is gratis. Aanmelden is niet nodig. 

 

Share

9 januari 2023

Het gemeentebestuur van Meierijstad nodigt alle 80.000 inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen uit voor de Nieuwjaarsontmoeting van Meierijstad.

Het voelt als thuiskomen, een nieuwjaarsontmoeting als vanouds. Onder het genot van een hapje, een drankje en muzikale ondersteuning, willen wij graag met u onze nieuwjaarswensen delen in onze ‘huiskamer’ in ’t Spectrum.

Iedereen is welkom om binnen te lopen op 9 januari 2023, tussen 19.30 – 22.00 uur. 
Om 20.00 uur houdt burgemeester Van Rooij zijn nieuwjaarstoespraak.

Wij kijken er naar uit u weer te zien.

College van burgemeester en wethouders

Share

Simon Snel in De Afzakkerij

Nieuwjaarsdag: Simon Snel in De Afzakkerij

VEGHEL- Op nieuwjaarsdag, zondag 1 januari 2023 om 15.00 uur geen traditionele liveband in De Afzakkerij op de Noordkade in Veghel, maar een solo optreden van Simon Snel. Dus een prima gelegenheid om te genieten van lekkere muziek, samen het glas te heffen en elkaar het allerbeste te wensen voor het nieuwe jaar. De toegang is gratis.

Simon Snel is een rootsartiest die je meeneemt naar de broeierige uithoeken van de Amerikaanse muziekcultuur. De meeste mensen kennen hem als frontman van Black Bottle Riot. Solo speelt hij een gevarieerde mix van rhythm & blues, soul en old time country, het werk van zijn muzikale helden uit de jaren veertig tot en met de seventies. Simon’s stijl is toegankelijk maar ongepolijst. Zijn repertoirekeuze is breed. Zo hoor je rauwe akoestische gitaar met jankende mondharmonica. Denk aan Howlin’ wolf en Lightning Hopkins. Maar ook de psychedelische mambo van Doctor John en Little Feat uit de seventies komen voorbij. Tot slot trakteert hij je op een uit de klei getrokken countryballad van Ralph Stanley of Ernest Tubb! Simon brengt zijn muziek met passie en is een swingende sfeermaker, dus… Zet je schrap voor een flinke dosis shit kickin’ music en waan je in een Amerikaanse honkytonk!

Share

Paul Koeslag nieuwe voorzitter Stichting Cultuurfabriek Noordkade

Per 1 januari 2023 is Paul Koeslag de nieuwe bestuursvoorzitter van Stichting Cultuurfabriek Noordkade, de coöperatieve samenwerking van De Blauwe Kei Theater aan de Noordkade, Phoenix Cultuur, Cultuur Haven Veghel en De Compagnie. Hij neemt daarmee de voorzittershamer over van Martien van den Hoven die na acht jaar afscheid neemt. Op 24 februari is er voor Martien van den Hoven een officieel afscheid gepland op de Noordkade.

De 38-jarige Paul Koeslag is sinds 2018 bestuurslid van de Cultuurfabriek Noordkade. Hij is geboren in Groningen en thans woonachtig te Sint-Michielsgestel. Tien jaar geleden heeft hij zich in Schijndel gevestigd als zelfstandig advocaat en is daar, naast z’n bestuursfunctie, nog steeds werkzaam als jurist vanuit De Glazen Boerderij. Hij is gehuwd met Wietske en vader van vier kinderen. Naast zijn werkzaamheden en bestuursfunctie is hij actief in de muziek en speelt als gitarist en zanger in een band.

Veel energie

Over zijn bestuurswerk voor de Cultuurfabriek zegt hij: ,,Ik krijg van dit werk ongelooflijk veel energie. Wij allen maken het mogelijk dat iedereen kan genieten van ontspanning, samenkomst, persoonlijke ontwikkeling, uitdaging en verdieping. De Cultuurfabriek is een waardevolle schakel in mijn leven geworden en ik weet dat dit voor velen geldt. Ik ben blij dat ik mijn steentje mag bijdragen aan deze geweldige en bruisende organisaties, die het culturele hart vormen van Meierijstad.”

Gemeenschap

Hij vervolgt: ,,Zeker in deze tijd heeft cultuur een belangrijke functie voor de gemeenschap. Net nu de Coronacrisis wat na de achtergrond lijkt te verdwijnen dient zich een nieuwe moeilijke periode aan als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de effecten daarvan. Het is dan fijn dat kunst en cultuur wat licht, warmte en inspiratie kan bieden.  Ik neem hiermee de functie over van Martien van den Hoven, aan wie de Cultuurfabriek veel dank is verschuldigd. Het is onder meer zijn verdienste dat er een prachtige, stabiele en dynamische organisatie staat”.

Goed gevoel

Martien van den Hoven: ,,Ik heb de afgelopen acht jaar met enorm veel plezier een bijdrage mogen leveren aan de ontwikkeling van Cultuurfabriek Noordkade. Samen met de directie, de medewerkers en mijn collega-bestuursleden is hard gewerkt aan een gezonde en stabiele organisatie. Ook de coöperatie met de gemeente en de andere stakeholders heeft ervoor gezorgd dat de Noordkade is uitgegroeid tot dé culturele ontmoetingsplaats van Meierijstad. Ik vertrek met een bijzonder goed gevoel”.

Op de foto (vlnr): Scheidende voorzitter Martien van den Hoven en nieuwe voorzitter Paul Koeslag van Cultuurfabriek Noordkade.

 

Share

Ontwikkelingen N279

N279: kortetermijnmaatregelen uitwerken en nieuw verkeersonderzoek binnen brede belangenbenadering

’s-Hertogenbosch, 22 december 2022 – De provincie Noord-Brabant, de bij de N279 betrokken gemeenten en het waterschap Aa en Maas werken verder aan een robuuste oplossing voor de N279 binnen de brede belangenbenadering. Zo laten de partijen kortetermijnmaatregelen uitwerken voor de provinciale weg tussen Veghel en Asten. Het gaat om maatregelen waar alle partijen van overtuigd zijn dat die de veiligheid, leefbaarheid en doorstroming direct verbeteren en relatief snel kunnen worden uitgevoerd.
Denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van gevaarlijke oversteken en onveilige uitritten. Tegelijkertijd wordt in 2023 aanvullend verkeersonderzoek en een leefbaarheidsanalyse gedaan voor dit stuk van de N279. Deze vormen samen de feitelijke basis voor de nog te nemen besluiten.
Dit plan van aanpak heeft de steun van Gedeputeerde Staten, de colleges van B&W van Helmond, Deurne, Meierijstad, Laarbeek, Gemert-Bakel, Veghel en Asten en bestuur van het waterschap. “Simpel gezegd willen we op korte termijn zo snel als mogelijk meters maken en doen wat kan, zonder dat dit later nog te maken keuzes in de weg zit”, zegt gedeputeerde en voorzitter van de N279-stuurgroep Suzanne Otters-Bruijnen.
De belangen van de projectpartners zijn divers, maar alle betrokken partijen willen een leefbare omgeving, een goed functionerend bovenregionaal, regionaal en lokaal wegennetwerk en een veilige N279. Stuurgroepvoorzitter Otters-Bruijnen: “Met dit in ons achterhoofd moeten we straks samen besluiten nemen over bijvoorbeeld al dan niet een omleiding bij Dierdonk of het verbreden van de weg. Dat vergt niet alleen een open blik en het wegen van belangen, maar om dat te kunnen doen moet – ook al kost dat tijd – eerst nog beter inzicht verkregen worden in de toekomstige verkeersdrukte en de gevolgen daarvan. Cijfers, feiten en zorgvuldigheid zijn essentieel voor het draagvlak en het vervolg.“

Meest actuele verkeersmodel
Het is heel goed mogelijk dat, gezien de economische groei in dit deel van Brabant, de drukte op de N279 forser toeneemt dan verwacht. Een nieuw verkeersonderzoek en een daaraan gekoppelde leefbaarheidsanalyse zijn dan ook noodzakelijk. De gebruikte verkeerprognoses in het (inmiddels vernietigde) provinciale inpassingsplan waren een van de punten waar de Raad van State kritiek op had. In de nieuwe studie wordt het recentste
Brabantbrede verkeersmodel gebruikt en de resultaten worden getoetst aan verkeerstellingen en anonieme data van apps en navigatiesystemen (floating car data). De leefbaarheidsanalyse gaat onder andere in op de mogelijke gevolgen op natuur, milieu en omgeving. Ook wordt gekeken naar de landelijke ontwikkelingen wat betreft betalen naar gebruik en welke voor- en nadelen de mobiliteitstransitie (andere manier van reizen en
werken) heeft.
Dit alles moet eind 2023 klaar zijn en leiden tot de opzet, richting en planning om tot een totaaloplossing voor de N279 en omgeving te komen. Indien er belangen zijn die met de totaaloplossing niet of onvoldoende gediend worden, wordt bekeken hoe en waar deze verder kunnen worden besproken. Niet alleen de onderlinge samenwerking is belangrijk: voor zowel de directe maatregelen als voor het onderzoek en de analyse, is het goed om omwonenden en maatschappelijke partners te betrekken. Voor de start van de volgende fase wordt dan ook een participatieplan gemaakt. In dat plan is de manier waarop de omgeving wordt betrokken nader uitgewerkt.

Share

Sport Awards Meierijstad On Tour

Sport Awards Meierijstad On Tour

Meierijstad is trots op alle sporters en sportvrijwilligers. Om deze waardering aan hen te laten zien, reiken de gemeente en de Sportraad elk jaar de Sport Awards uit. Vanwege het grote succes in 2022, gebeurt dat ook volgend jaar weer On Tour.
Wethouder Johan van Gerwen en voorzitter van de sportraad Rolf de Jong zetten op 2, 3 en 4 juni zowel de kampioenen als de Award-winnende sportvrijwilligers in het zonnetje, dit gebeurt On Tour. De sportkampioenen uit het sportjaar 2022 worden dan gehuldigd én er wordt een Sport Award uitgereikt aan de Sportvrijwilliger van 2022. Eén voor de jeugd en één voor volwassenen.
Wethouder Johan van Gerwen: “Ook afgelopen jaar zijn er weer genoeg goede voorbeelden op het gebied van sport en bewegen die we op een podium willen zetten. Deze sporters en sportvrijwilligers zijn een inspiratie voor anderen en zorgen er voor dat nog meer mensen in Meierijstad gaan sporten en bewegen. En omdat Sport Awards On Tour vorig jaar heel positief is ontvangen gaan we ook in 2023 weer op pad in ons busje om de sporters en vrijwilligers bij hun vereniging of bij hen thuis te bezoeken!

Aanmelden Kampioenen en Sportvrijwilligers
Tot en met 14 februari 2023 kan iedereen in Meierijstad de kampioenen en sportvrijwilligers van 2022 aanmelden. Via www.sportawardsmeierijstad.nl kunnen kampioenen worden aangemeld en vrijwilligers worden genomineerd. Op maandag 17 april worden alle genomineerde vrijwilligers bekend gemaakt en kan iedereen in Meierijstad stemmen op zijn of haar favoriet. Dit kan tot en met zondag 7 mei.

Share

De Nacht van de Noordkade nodigt weer uit

De Nacht van de Noordkade nodigt weer uit

Op vrijdag 27 januari 2023 vindt de zesde editie plaats van de Nacht van de Noordkade! Een groots indoorfestival voor jong en oud met muziek, dans, theater, beeldende kunst, film, exposities, demonstraties en natuurlijk heerlijk eten en drinken. Je vindt het allemaal op alle locaties van het complex aan de Verlengde Noordkade in Veghel – Meierijstad. Dat wil je niet missen. Je bent welkom tot diep na middernacht om erbij te zijn. De toegang tot het evenement is gratis. Save de date!

Het aanbod is breed en de keuze is reuze! Iedereen op de Noordkade zet dan ook z’n beste beentje voor om er voor bezoekers weer een onvergetelijk avond/nacht van te maken. Het programma is te uitgebreid om even op te sommen, daarom verschijnt er al voor Kerstmis een flyer waarin het volledige programma met timetable en plattegrond is opgenomen. Deze is ook terug te vinden op verschillende websites van partijen op de Noordkade. Het is natuurlijk wel goed om wat highlighs te noemen die zonder meer de moeite van een bezoekje waard zijn.

Sterren

Zo is er weer een nieuwe editie van ‘Sterren op het Doek’ waarbij een speciale gast uit onze gemeente wordt geportretteerd door enkele talentvolle amateurkunstenaars. Wie die gast is houden we nog even geheim. Nieuw item tijdens deze Nacht van de Noordkade is ‘Woorden met Akkoorden’. Daarbij zijn in het nieuwe Koekbouw Café optredens te zien en te horen met een bijzondere combinatie van muziek, poëzie en woordkunst. Belangstellenden kunnen in de buurt ook een kijkje nemen in de NPF-toren om de locatie voor The Chocolate Factory, die volgend jaar start, te zien en te beleven.

Speciale foto-shoot

De winkels in De Proeffabriek zijn gezellig lang open tot 22.00 uur en natuurlijk kun je bij de horecazaken op de Noordkade terecht voor bites and drinks. Daarbij kun je bijvoobeeld bij restaurant Wittern genieten van muziek door J4 Jazz en bij de Afzakkerij van de rock-‘n’-roll band Juicy Lucy. Maar ook in de Malerij klinkt muziek en wel door verschillende bands van Pop & Co. En als je daar dan toch bent, kun je jezelf in speciale outfit laten fotograferen bij ‘Be real in Vinyl’. in een levensgrote platenhoes, of jezelf in de fotostudio bij een ‘live fotoshoot’ als model op de gevoelige plaat laten vastleggen door een topfotograaf.

Feest

Blauwe Kei, Theater aan de Noordkade, presenteert in het Magazijn cabaret van Blauwe Vinkjes (vrij toegankelijk) en in de grote zaal  een komische voorstelling van Släpstick (€ 10) (voorheen Wereldband) in de vorm van een feest in de stijl van de jaren ’20. Mocht je zelf eerst nog wat energie kwijt willen raken dan kun je die avond bij ClubPT een uur flink bewegen op de muziek van een echte DJ. Zoals al gezegd, de Nacht van de Noordkade biedt teveel om op te noemen, houd het complete programma dat deze week verschijnt in de gaten.

Share

Nieuwjaarsontmoeting Meierijstad

Het gemeentebestuur van Meierijstad nodigt alle 80.000 inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen uit voor de Nieuwjaarsontmoeting van Meierijstad.

Het voelt als thuiskomen, een nieuwjaarsontmoeting als vanouds. Onder het genot van een hapje, een drankje en muzikale ondersteuning, willen wij graag met u onze nieuwjaarswensen delen in onze ‘huiskamer’ in ’t Spectrum.

Iedereen is welkom om binnen te lopen op 9 januari 2023, tussen 19.30 – 22.00 uur. 
Om 20.00 uur houdt burgemeester Van Rooij zijn nieuwjaarstoespraak.

Wij kijken er naar uit u weer te zien.

College van burgemeester en wethouders

Locatie: cultureel centrum ’t Spectrum, Steeg 9 in Schijndel.  U kunt parkeren tegenover ’t Spectrum.

 

Share

Wijk de Bunders uitgekozen voor project Gezonde Buurt!

Wijk de Bunders uitgekozen voor project Gezonde Buurt!

De wijk De Bunders in Veghel is, vanuit het landelijke project Gezonde Buurten, uitgekozen voor de aanleg van speel- en ontmoetingsplekken. Vanmiddag konden de buurtbewoners op verschillende plekken en op verschillende manieren hun dromen, ideeën en wensen hiervoor meegeven. En dat gebeurde volop!

Voor en door de buurt
Buurtbewoners deelden hun ervaringen over de buurt. Ook hingen ze, onder het genot van een hapje en een drankje, hun wensen in de kerstboom. In wijkgebouw De Spil tekenden en knutselden buurtbewoners hun droombeelden. En in sporthal De Bunders gaven jongeren hun ideeën mee. Jantje Beton en IVN Natuureducatie zijn in 2017 gestart met het project Gezonde Buurten. Dit is een doe-project waarbij alle wijkbewoners, van jong tot oud, van het begin af aan meedenken over wat er beter kan in hun buurt op het gebied van natuur, spelen, bewegen en ontmoeten. Jantje Beton, IVN, JOGG (gezonde jeugd, gezonde toekomst) gemeente Meierijstad, Wijkraad de Bunders en Ons Welzijn ondersteunen de buurt vervolgens om de plekken in te richten. Het project wordt gefinancierd door het ministerie van VWS.

Op naar een Gezonde Buurt
Een Gezonde Buurt is een mooie oplossing voor een aantal maatschappelijk ontwikkelingen. Het zorgt ervoor dat de natuur weer een plek in een wijk krijgt. Het daagt kinderen, die weinig bewegen, uit om lekker te gaan rennen of fietsen. Ouderen kunnen er elkaar ontmoeten. En het zorgt voor sociale verbinding in een wijk, want door de verschillende activiteiten leer je elkaar beter kennen. Dit is inmiddels al in 13 buurten in Nederland mogelijk gemaakt en vanaf het najaar 2022 komen er nog 9 nieuwe plekken bij. Eén daarvan is dus in Meierijstad!
Wethouder Johan van Gerwen is blij met de keuze: “Meierijstad wil graag een gezond en gelukkig leven stimuleren. Een groene(re) en gezonde(re) buurt helpt daarbij. Ik ben heel blij dat dit nu in De Bunders concreet vorm krijgt. Dit project biedt de kans om samen mooie plekken te maken in de wijk.”
Naast de ideeën die vandaag aangedragen zijn door de aanwezige buurtbewoners, worden ook de verbeterpunten die naar voren kwamen uit de enquête die de wijkraad heeft gehouden, meegenomen. Dat geldt ook voor de resultaten die uit eerder gehouden droomsessies met kinderen van de scholen in de Bunders, naar voren kwamen.
Janny Engelmoer, voorzitter van Wijkraad De Bunders: ‘Vorig jaar heeft onze wijkraad door middel van een enquête aan alle bewoners van De Bunders vragen gesteld over wensen en behoeften op het gebied van groen, sporten, bewegen en gezond leven in onze mooie wijk. De aanbevelingen, die hieruit kwamen, zijn verwerkt in een plan van aanpak. Op basis van dit plan heeft de gemeente subsidie aangevraagd bij het Gezonde Buurten-programma van Jantje Beton en IVN. De subsidie is toegekend! We zijn hier natuurlijk erg trots op! De Bunders gezond en groen houden, met zoveel mogelijk input van bewoners, is een belangrijk doel en thema van onze wijkraad. Hiernaast houden we ons onder meer bezig met leefbaarheid en veiligheid. Deze middag hebben we met een aantal leden van Wijkraad De Bunders bij de grote Kerstboom gestaan om te kijken wat er zoal leeft in onze wijk. Het is hartverwarmend om mensen zo betrokken en actief bezig te zien. Het was een geslaagde middag.’
Na deze ontdekkingsfase volgt de fase van dromen en ontwerpen. De projectleiders willen hiervoor een initiatiefteam vormen van buurtbewoners. Samen met deze bewoners wordt dan de beste plek gekozen en bekeken we hoe die plek aan te pakken. Dan gaat een ontwerper aan de slag en wordt het conceptontwerp voorgelegd aan de buurt. 

 

Share

De Afzakkerij gesloten met Kerstmis

Op zondag 25 en maandag 26 december a.s. is De Afzakkerij op de Noordkade in Veghel vanwege Kerst gesloten. Op vrijdag 30 december en zondag 1 januari is er weer live muziek, met optredens van Eva en Lucas en Simon Snel. 

Share

Keldonkse vrijwilligers laten Keldonk stralen!

Keldonkse vrijwilligers laten Keldonk stralen!

Nieuwe kerstversiering op kerkplein telt maar liefst 8.000 lichtjes.

De vrijwilligers van de Vrijwilligerscentrale Keldonk (VCK) zetten zich in om Keldonk te verfraaien. Afgelopen donderdagavond droegen de Keldonkse vrijwilligers een nieuwe vlaggenmast met kerstverlichting officieel over aan de Keldonkse Dorpsraad. Het geld dat nodig was voor de aankoop verdienden zij gezamenlijk met het verzorgen van het openbare groen in het dorpshart van Keldonk. Door haar verschillende activiteiten en initiatieven is de Vrijwilligerscentrale Keldonk het gehele jaar door op allerlei terreinen actief om een bijdrage te leveren aan de gemoedelijke uitstaling van het dorp. De nieuwe kerstverlichting op het kerkplein telt maar liefst 8.000 ledlichtjes en zorgt daarmee letterlijk en figuurlijk voor een schitterend stalend geheel.

De kerstversiering is de nieuwste aanwinst voor het dorp welke wordt mogelijk gemaakt door de inzet van de Keldonkse vrijwilligers. In een aangeharkt landje als Nederland valt het misschien minder op maar de Keldonkse vrijwilligers spannen zich in het groeiseizoen wekelijks in om het openbare groen in het dorpshart van Keldonk te onderhouden. Het bespaarde geld wordt door de gemeente Meierijstad uitgekeerd aan de Vrijwilligerscentrale Keldonk waarmee zij vervolgens andere mooie dingen in het dorp -zoals nu dus de nieuwe kerstverlichting- mogelijk maken. Een ander voorbeeld van het verfraaien van het dorp zijn de zogenaamde hanging baskets. De bloembakken vol bloeiende geraniums kleuren het in het zomerseizoen de dorpskern. De vrijwilligers zorgen bij toerbeurt dat het de geraniums aan niets ontbreekt.

VCK-voorzitter Jan van de Vossenberg stipte bij de overdracht ook nog een ander belangrijk aspect van het werk van de Keldonkse vrijwilligers aan. Mede door de koffie of thee die de medewerkers van Gemeenschapshuis ’t Span tijdens de pauzes van het groenonderhoud gratis schenken draagt het werk van de Vrijwilligerscentrale ook bij aan een gezellige onderlinge sociale sfeer binnen het dorp. Kortom; “De Keldonkse vrijwilligers laten Keldonk stralen!”.

Share

Column

Wat kan er eigenlijk mis gaan?
Het kan enorm mislopen als je onvoorbereid aan een samengesteld gezin begint. Je bent
verliefd en logisch dat je denkt dat je de wereld aan kunt. Maar ik heb al zoveel ellende
gezien, zeker als er sprake is van een verhuizing naar een ander deel van het land:

Het kan enorm mislopen als je onvoorbereid aan een samengesteld gezin begint. Je bent verliefd en logisch dat je denkt dat je de wereld aan kunt. M een ander deel van het land:

  • Men kan elkaars kinderen niet uitstaan
  • De kinderen kunnen de stiefouder niet verdragen
  • De kinderen kunnen onderling niet overweg
  • De exen hebben een slechte invloed
  • Kinderen die ziek zijn, een speciale aanpak nodig hebben, allergieën voor een huisdier van een kind van de partner
  • Andere gewoontes, cultuurverschillen die zich na het samenwonen openbaren
  • Onvoldoende/slechte communicatie

De rol van oma

Zo kwam er onlangs bij mij een stel waarvan  een oma die haar kleinkind voortrok. Haar kleinkind is 50% bij vader en zijn vriendin. De vriendin en vader hebben samen ook een kindje, dus oma heeft in dit geval 2 kleinkinderen bij deze zoon, maar omdat oma het zo zielig vindt dat de ouders van haar oudste kleinkind gescheiden zijn, heeft ze daar altijd wat meer compassie mee.

Vervelende correcties

Uiteraard kwam oma graag op bezoek bij haar zoon en zijn vriendin, maar liefst ook als de andere kleindochter er ook was. Maar dan bleef ze de stiefmoeder/bonusmoeder maar corrigeren over dingen die haar oudste kleindochter betroffen. De stief-/bonusmoeder werd er helemaal zenuwachtig van.

Als stiefmoeder hierover iets zei tegen haar partner dan erkende haar partner direct dat zijn moeder te ver was gegaan, maar hij had het niet daadwerkelijk gehoord en dus niet gereageerd op het moment dat het fout ging. En achteraf reageren vond hij lastig, ook al besefte hij terdege dat hij er iets mee moest.

(G)een oplossing

Als je dan in dezelfde straat woont en nog een huis achter de hand hebt (de meeste mensen hebben dat echter niet) dan is een verhuizing van een van de partners makkelijk zat. Maar als je vanuit Friesland naar Brabant bent gekomen, een baan en huis hebt opgezegd, je vrienden en familie hebt achtergelaten en je kind van school is gewisseld…..Tja.

Ik kan niet genoeg waarschuwen: vraag SNEL hulp als het niet lekker loopt.

Share
1 2 3