Meierijstad brengt impact energiecrisis in kaart

Meierijstad brengt impact energiecrisis in kaart

De gemeente Meierijstad ziet de behoefte aan steunmaatregelen door de explosief stijgende energietarieven toenemen. Dat geldt over de hele linie: Inwoners, bedrijven maar in het bijzonder voor sport-, kunst-, en cultuurverenigingen en maatschappelijke instellingen. In tegenstelling tot inwoners en bedrijven zijn er namelijk nog nauwelijks rijkssteunmaatregelen voor de verenigingen en instellingen. Het college komt uiterlijk in het eerste kwartaal van 2023 met een compensatieregeling voor deze doelgroep; In afwachting daarvan ondersteunt ze die organisaties die in acute financiële nood verkeren, zodat die het hoofd boven water kunnen houden.

Compensatieregeling verenigingen en instellingen
Op dit moment doet de gemeente zelf een brede uitvraag onder alle instellingen en verenigingen. Daarbij inventariseert ze vooral de energiecontracten en energiekosten in 2021. Op basis daarvan kan de gemeente bepalen wat de energiekosten in 2022 en volgende jaren naar verwachting gaan worden. De gemeente verwerkt nu de gegevens van deze inventarisatie en verwacht daar nog dit jaar een totaalbeeld van te hebben. Dan kan een voorstel voor een compensatieregeling 2022 worden gemaakt; de verwachting is dat het college daarover in het eerste kwartaal een besluit neemt. Het college vindt het belangrijk dat instellingen en verenigingen in 2023 op één centrale plek terecht kunnen met hun ondersteuningsvraag.

Verduurzaming en besparing
Ondertussen blijft energiebesparing op alle fronten van heel groot belang. Want wat niet gebruikt wordt, hoeft niet opgewekt; en, vooral, niet betaald te worden. Het college heeft instellingen en verenigingen een handreiking gestuurd met praktische energiebespaartips voor gebruikers/huurders van accommodaties. Die bevat de voor de hand liggende tips zoals deuren dicht, en geen verwarming, licht of ventilatie aan als er geen gebruikers zijn. Maar ook het advies om serieus te bespreken of er minder/korter gedoucht kan worden; of bezetting meer geconcentreerd kan worden in een beperkt aantal ruimtes; of apparatuur anders ingeregeld kan worden. Wethouder Menno Roozendaal: “Omdat energiebesparing ook op de lange termijn een blijvende opgave is voor ons allemaal, willen we prikkels voor energiebesparing inbouwen in de compensatieregeling die we begin 2023 presenteren.”

Share