SPV wordt Verdi Start

Mooie ontwikkeling naar kindcentra! 

De basisschool en de peuterspeelzaal/opvang versterken hun samenwerking, om zo de ontwikkeling tot een kindcentrum verder gestalte te geven. Om deze samenwerking te benadrukken krijgt SPV een nieuwe naam: Verdi Start.

Verdi bestaat uit 20 basisscholen binnen Verdi Onderwijs en 12 locaties peuteropvang van Verdi Start.

Niet alleen de naam geeft de verbondenheid tussen Verdi Onderwijs en Verdi Start weer. Ook de inhoudelijke samenwerking wordt de komende jaren verder ontwikkeld, waarbij we de expertise delen en we een gezamenlijke pedagogische visie verder gaan uitwerken,  lees hier verder 

Share