Bedrijventerrein Foodpark Veghel bijna uitverkocht

Bedrijventerrein Foodpark Veghel bijna uitverkocht

Op 8 november 2022 heeft het college het bestemmingsplan voor bedrijventerrein Foodpark Veghel 2021 goedgekeurd. Het totale plan was onderverdeeld in 4 fasen en de goedkeuring van deze laatste fase maakt de realisatie van de vierde en laatste fase mogelijk. Deze fase bestaat uit ca. 20 ha bedrijventerrein. Foodpark is gericht op de vestiging van bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie. Daarnaast biedt het bedrijventerrein ruimte voor bedrijven die al in de gemeente gevestigd zijn en willen uitbreiden. Het bestemmingsplan wordt op 15 december 2022 ter vaststelling aan de raad aangeboden. De bedrijfspercelen in fasen 1 tot en met 3 (met een oppervlakte van ca. 28 ha, 8 ha en 13 ha bedrijventerrein) zijn allemaal verkocht. Wethouder Jan Goijaarts: “Er is nog steeds veel interesse vanuit de markt naar bedrijventerrein in Meierijstad. De verwachting is dan ook, dat wanneer het bestemmingsplan is vastgesteld en onherroepelijk is geworden op zeer korte termijn de laatste bedrijfspercelen kunnen worden verkocht en ontwikkeld.”

Aandacht voor groen en waterberging
Om tot een goede overgang tussen stedelijk en landelijk gebied te komen en het bedrijventerrein op een goede manier landschappelijk in te passen wordt er rondom het bedrijventerrein een zeer robuuste groenstrook aangelegd. Binnen deze strook is ook ruimte aanwezig voor het bergen van hemelwater vanaf het bedrijventerrein. Bij de ontwikkeling van de laatste fase van het bedrijventerrein wordt ca. 11,5 ha groen en waterberging gerealiseerd, aan de Biezendijk en aansluiting aan het Natuur Netwerk Brabant (Logtenburg). De ontsluiting van het plangebied vindt met name plaats via de Corridor en Corsica. De locatie Foodpark Veghel is één van de locaties in Noord-Brabant waar grootschalige logistieke bedrijven worden gefaciliteerd.

Share