Audio-route THUIS

Audio-route THUIS: beleef de verhalen van Kloosterkwartier bewoners


In Kunstproject het Kloosterkwartier staat het thema ‘THUIS’ en wat ‘je thuis voelen’ voor jou betekent, centraal. Op 17, 18, 19 en 20 november vindt de ‘grande finale’ plaats van het kunstproject met een beeldende audio-route door de wijk en de kloostertuin in Veghel. Op deze vier avonden, van 19.00 – 21.00 uur, kunnen wijkbewoners, familie, vrienden en andere geïnteresseerden al wandelend genieten van deze bijzondere route met beeld en geluid.

THUIS: beeldende audio-route met verhalen en geheimen
De regie van het kunstproject is in handen van theatermaker Monika Kowalewska. Kowalewska: “Wandel door de wijk en laat je meevoeren langs mooie, herkenbare en soms indringende verhalen van de Zusters en de huidige bewoners.” In de circa 60 minuten durende audio-route THUIS vertellen en tonen wijkbewoners –  waaronder ouderen, vluchtelingen, jongeren en buurtkinderen – hun ideeën en geheimen over het thema ‘je ergens thuis voelen’.
De tekst voor THUIS is geschreven door de bewoners zelf, onder de leiding van Maaike Bergstra. Daarnaast vormen beeldende kunst en muziek een belangrijk component. Componist Yori Olijslagers verzorgt de soundscapes en scenografen Tom Heintz en Jolein Kop ontwikkelen het decor in de vorm van visuele projecties en dragen bij aan het concept van deze beeldende audio-route.

Voor iedereen en gratis toegankelijk

De beeldende audio-route THUIS is voor iedereen gratis toegankelijk, dus ook als je niet in de wijk of in  Veghel woont ben je van harte welkom. De route start bij het Leefgoed Ontmoetingscentrum, Deken van Miertstraat 128 in Veghel. Je ontvangt daar alle praktische informatie. De audiofragmenten zijn tijdens de route via je eigen telefoon (met internet) en koptelefoon/oortjes te beluisteren. Bij het startpunt is er ook hulp bij het afluisteren van de audiofragmenten. Ben je nieuwsgierig naar de route, maar vind je het niet fijn om alleen te lopen? Neem dan even contact op met Hester Klein Tijssink via 06-13316516.

Over Kunstproject het Kloosterkwartier
Kunstproject het Kloosterkwartier is een initiatief van Phoenix Cultuur in samenwerking met theatermaker Monika Kowalewska, Ons Welzijn en Leefgoed. Kowalewska vertelt: “We zijn in september 2021 gestart met een audiowandeling in de kloostertuin in Veghel. Centraal stonden toen de verhalen van de Zusters. Daarna was er in februari 2022 een heuse corona-proof drive-through in de Meester van Coothstraat, waar bewoners elkaar en mij konden ontmoeten. In september en oktober hebben bewoners elkaar ook ontmoet tijdens diverse kunstworkshops”. De afgelopen weken is het artistieke team van het project onder leiding van Kowalewska de wijk in gegaan om rondom het thema ‘Thuis’, verhalen en tekeningen te gaan verzamelen voor de beeldende audio-route.

Alle actuele informatie over het kunstproject, de workshops en de beeldende audio-route, is terug te lezen op www.phoenixcultuur.nl/kloosterkwartier. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door Fonds voor Cultuurparticipatie en Lang Leve de Kunst.

 

Share

Huurovereenkomst versterkt weerbaarheid in buitengebied

Huurovereenkomst versterkt weerbaarheid in buitengebied

De gemeenten Boekel, Bernheze en Meierijstad werken samen met het Openbaar Ministerie (OM), politie en lokale afdelingen van de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) aan het versterken van de weerbaarheid van inwoners in het buitengebied. Voor de verhuur van (vrijkomende) agrarische gebouwen en onbebouwde gronden is er onder andere een geschikte model-huurovereenkomst met extra bepalingen opgesteld. Belangrijk onderdeel is dat eigenaren en verhuurders, bruikleengevers en verpachters van (voormalige) agrarische opstallen en gronden (aantoonbaar) controleren op het gebruik van de opstallen of gronden. Daarmee is de kans aanmerkelijk kleiner dat die opstallen of gronden voor ondermijnende (criminele) activiteiten worden gebruikt, of daarvan doelwit worden. Daar tegenover staat dat er geen of een minder zware bestuursrechtelijke en/of strafrechtelijke maatregel zal worden getroffen. De gemeenten, het OM, de politie en de ZLTO leggen de afspraken hierover vast in een convenant.

Doel van het convenant is dat partijen elkaar ondersteunen en faciliteren om ervoor te zorgen dat (vrijkomende) agrarische opstallen en onbebouwde gronden niet worden gebruikt voor criminele en ondermijnende activiteiten. Gebruikers en bewoners van het buitengebied die (voormalige) agrarische opstallen en gronden verhuren, in bruikleen geven of verpachten, of dat willen doen, krijgen ondersteuning om dat op een veilige en verantwoorde manier te doen. Dit door onder andere extra bepalingen aan te bieden die in de huur-, bruikleen- of pachtovereenkomst opgenomen kunnen worden en door een geschikte modelhuurovereenkomst aan te bieden waarin die extra bepalingen zijn verwerkt voor de verhuur van leegstaande ruimten.

De kwetsbaarheid van het buitengebied voor ondermijnende criminaliteit wordt onderkend in diverse onderzoeken, waaronder in het onderzoek van oktober 2020 “Weerbare boeren in een kwetsbaar gebied” van Twynstra Gudde, in opdracht van de ZLTO en het Aanjaagteam Ondermijning (ATO). Oorzaken hiervan zijn onder andere de groeiende leegstand van agrarische opstallen vanwege stoppende boeren.
Het convenant en de model-huurovereenkomst zijn beschikbaar via: Veilig buitengebied (zlto.nl)

Share

Leven in het Aadal door de eeuwen heen

Leven in het Aadal door de eeuwen heen
Lezing 21 november 2022 – 19.30 uur – Bernard Vissers

Ergens in de Peel onder Asten en Someren begint de Aa. Nog net op de grens met Limburg
vormen kabbelende stroompjes het prille begin. Is het bij Ommel, of Nederweert? Niemand kan precies aangeven welke van de talrijke stroompjes het echte begin is. Al vanaf de laatste ijstijd, zo’n tienduizend jaar geleden, stroomt het water vanuit het sponsachtige hoogveen van de Peel door het Aadal naar ‘s-Hertogenbosch. Daar stroomt ze samen met de Dommel in de Dieze verder naar de Maas. Nu zo’n 70 km lang, vroeger met zijn ontelbare en grillige bochten wel 200 km. Het leven in een beekdal is anders dan elders, want waar water stroomt, is leven. Dat wisten onze verre voorouders maar al te goed. Op de hogere gronden dicht bij de Aa vestigden zich mensen. Zo ontstond er een parelsnoer van dorpjes. De mensen profiteerden er van het goede dat de Aa te bieden had, maar het water was ook meermalen een bron van verdriet en ergernis. Zo zorgde de Aa voor vruchtbare weilanden, het was een vaarweg, een bron van energie voor de watermolens, een drenkplaats voor het vee en rijk aan vis. Maar de Aa was ook onberekenbaar en maakte in de winters grote gebieden onbegaanbaar. e stromingen en draaikolken in het water hebben heel wat mensen het leven gekost.

In tijden van oorlog werden de bruggen afgebroken en was het bijna onmogelijk om familie aan de overkant te bereiken. Zo ging het eeuwen door, al probeerden de mensen de Aa naar hun hand te zetten. Zo was de Aa eerst kronkelig en werd recht gemaakt. Het
water stroomde vervolgens met hoge snelheid weg. Dus kwamen er stuwen en later kwamen de bochten weer terug. Het water was eeuwenlang schoon en vol leven, maar werd in het midden van de vorige eeuw een open riool. Toen kwam het besef dat dit niet kon.
Inzichten blijven veranderen. Het is in ieders belang dat de natuur netjes wordt doorgeven
aan onze volgende generatie. Zo zijn de ontwikkelingen in het Aadal eigenlijk een afspiegeling van de veranderingen in de maatschappij.
De Aa heeft grote invloed gehad op de geschiedenis van Veghel en alle dorpen in haar stroomgebied. Veghel is een van de plaatsen waar de Aa dwars door heen stroomt, het grondgebied splitst, maar daardoor de mensen ook verbindt.

Op maandag 21 november 2022 vertelt Bernard Vissers over het verleden, het heden
en de toekomst van de Aa.
U bent welkom in de Heilig Hartkerk, Vondelstraat 9, Veghel.
De lezing is voor leden gratis. Niet leden betalen € 3,00.
Aanmelden is verplicht en kan tot 18 november 2022 via de website www.vehchele.nl

Share