Gemeente Meierijstad gaat Erfgoedpluim uitreiken

Gemeente Meierijstad gaat Erfgoedpluim uitreiken

Gemeente Meierijstad wil de komende jaren nog meer aandacht besteden aan het behouden, ontw ikkelen en versterken van het erfgoed in Meierijstad. De gemeente gaat daarom ook inwoners en organisaties, die zich op inzetten voor het behoud van het erfgoed en monumenten in de gemeente, belonen met een zogenaamde erfgoedpluim. Streven is om deze blijk van waardering jaarlijks uit te reiken. Dat gebeurt in de vorm van een kunstwerk dat ontworpen is door keramist Olav Slingeland met medewerking van de vrijwilligers van de Fabriekswinkel op de Noordkade.

Wethouder Johan van Gerwen: “In Meierijstad koesteren we ons erfgoed en we willen het in optimale staat doorgeven aan de volgende generatie. Daarvoor willen we de komende jaren extra aandacht geven aan het in stand te houden van het erfgoed. Wij zijn heel blij met inwoners, die hier hun steentje aan bijdragen en dat willen we graag aanmoedigen en belonen met deze pluim”.

Nomineren
In 2023 wordt de eerste Erfgoedpluim Meierijstad uitgereikt. Gemeente Meierijstad roept nu haar inwoners op om personen of organisaties, die zich op een bijzondere manier hebben ingezet, voor te dragen voor een Erfgoedpluim. Iedereen kan projecten of personen voordragen. Meer informatie over het nomineren voor de Erfgoedpluim en het bijbehorende reglement zijn te vinden op de website van de gemeente Meierijstad via www.meierijstad.nl/erfgoedpluim.

Rijkdom aan erfgoed
Gemeente Meierijstad heeft een grote rijkdom aan erfgoed. Met maar liefst 125 rijksmonumenten, drie archeologische rijksmonumenten, bijna 300 gemeentelijke monumenten, vier beschermde dorpsgezichten en ruim 850 beeldbepalende en cultuurhistorisch waardevolle objecten. In Meierijstad zijn tal van personen, instellingen en verenigingen bezig met erfgoed. Dat zijn onder andere vier heemkundeverenigingen met in totaal meer dan 1.100 leden en ook talloze eigenaren van monumenten, die er alles aan om hun eigendom in zo goed mogelijke authentieke staat te onderhouden. Het instellen van de Erfgoedpluim was het resultaat van een motie die vorig jaar unaniem door de gemeenteraad werd aangenomen tijdens de behandeling van de Erfgoedvisie

Share