Dag van de Verbeelding

Op vrijdag 30 september 2022 organiseert de gemeente Meierijstad de Dag van de Verbeelding. Deze dag is in handen van de Raad van Verbeelding: een raad bestaande uit bij de streek en/of Meierijstad betrokken prominenten. Zij hebben de kansen en ontwikkelmogelijkheden voor de toekomst (2050) van Meierijstad verkend en vastgelegd in de Atlas van Verbeelding. Ook krijgen inwoners, ondernemers of organisaties van Meierijstad een podium om eigen dromen over toekomstig Meierijstad zichtbaar en bespreekbaar te maken. De belangstelling voor deze dag is groot, ruim 150 inwoners meldden zich al aan. De Dag van de Verbeelding en de Atlas zijn een inspiratiebron om te komen tot een gezamenlijke en gedragen visie op Meierijstad.
De Dag van de Verbeelding, de Atlas van Verbeelding, alle presentaties en de inspirerende ideeën op deze dag, ziet de gemeente als start, als bijdrage en als invloed voor een gezamenlijke en gedragen visie op Meierijstad 2035.
De voorzitter van de Raad van Verbeelding Floris Alkemade overhandigt het eerste exemplaar van dit boek aan de burgemeester van Meierijstad, de heer Van Rooij.
In de Atlas schetst de Raad van Verbeelding vijf droomscenario’s:
• Meierijstad als stad
Ontwaakt een reus? De groeipotentie van Meierijstad, een nieuw zelfbewustzijn. Welke ruimtelijke, politieke, culturele en economische ontwikkelingspatronen dienen zich aan?
• Meierijstad Luilekkerland
Van het goede leven, het besef van rijkdom, de welvaart beter verdelen, de robuuste natuur en sociale samenhang versterken, een sociale interactie cultiveren en het welgedaan genieten als basis van ons bestaan? Aantrekkelijke woon- en werkgemeenschappen.
• Meierijstad, tweeling van Brainport Eindhoven
Brainport met zijn snelle evolutie van de virtuele wereld en Meierijstad die de echte wereld van makers toont. Maakindustrie met een unieke cultuur en belevingswaarden en waar technologie en traditie elkaar versterken.
* Meierijstad, autonoom, zelfvoorzienend en circulair
Meierijstad als uniek ecosysteem van inwoners, ondernemers, overheid, onderwijs en kennisinstellingen waarin innovatie en duurzaamheid voorop staan. Van circulair produceren naar gezond eten en leven.
• Meierijstad, Food hotspot van Europa
Meierijstad met innovatieve agrarische voedselproductie en hypermoderne slagkracht van food-bedrijven dat alle aspecten van het leven, het landschap en economie raakt.
Bij de gemeente kwamen meer verzoeken van inwoners binnen om een eigen droom te delen op de Dag van de Verbeelding dan inpasbaar is binnen het programma van de dag.
Álle dromen komen na de Dag van Verbeelding beschikbaar op de website van de gemeente Meierijstad.

Share