Een held belt!

Hulplijn voor het melden van grensoverschrijdend gedrag in de sportomgeving

Gemeenten ’s-Hertogenbosch, Bernheze en Meierijstad vinden het belangrijk dat iedereen kan sporten in een prettige en veilige sportomgeving. Dat moet vanzelfsprekend zijn. Voor iedereen! Daarom hebben de gemeenten, samen met GGD Hart van Brabant eerder de campagne Een Held Belt! opgezet om aandacht te vragen voor een hulplijn voor het melden van grensoverschrijdend gedrag in de sportomgeving.
Blijvende aandacht nodig
Omdat blijvende aandacht voor dit belangrijke en actuele onderwerp nodig is, willen de gemeenten, met de regionale gezamenlijke campagne De Held Belt!, deze hulplijn opnieuw onder de aandacht brengen bij sportverenigingen en inwoners met oproepen van lokale ambassadeurs. Tijdens de Nationale Sportweek van 16 t/m 25 september, gaat deze campagne van start.
Gratis hulplijn
Via de gratis hulplijn 088-368 68 13 kan er 24 uur per dag, 7 dagen in de week grensoverschrijdend gedrag in de sportomgeving worden gemeld. Door mensen die zichzelf niet veilig voelen en grensoverschrijdend gedrag op hun eigen sportvereniging willen melden en advies willen vragen. Of door mensen die signalen van pesten, discriminatie of (seksuele) intimidatie oppikken en daar melding van willen maken. De hulplijn is bemand door getrainde professionals van de GGD Hart voor Brabant.
Drempel verlagen
Eén op de acht sporters heeft ervaring met grensoverschrijdend gedrag. In veel gevallen delen de slachtoffers het grensoverschrijdend gedrag niet. Ze schamen zich of denken dat het hun eigen schuld is dat ze dit overkomt. Met de gezamenlijke aanpak en hulplijn hopen de gemeenten de drempel te zijn verlagen en het onderwerp bespreekbaar te maken. Voor de slachtoffers én voor mensen die signalen van grensoverschrijdend gedrag oppikken.
Andere maatregelen
De gemeenten begeleiden, ondersteunen en faciliteren sportverenigingen in het creëren en behouden van een veilig en positief sportklimaat. Zo zijn de preventie en bestrijding van grensoverschrijdend gedrag, zoals seksuele intimidatie, discriminatie en agressie, uitgewerkt tot randvoorwaarden in het subsidiebeleid. Een voorbeeld hiervan is het aanvragen van Verklaringen Omtrent Gedrag voor vrijwilligers. Ook is er, samen met het NOC*NSF, een handreiking gemaakt voor de verenigingen met tips en adviezen. Daarnaast staat een verenigingsadviseur paraat om hulp te bieden waar nodig. De afgelopen jaren werden de sportclubs uitgenodigd voor thema-avonden en trainingen of workshops, zoals een workshop vertrouwenscontactpersoon in samenwerking met NOC*NSF.

Share