Column

Hoge verwachtingen vallen nog wel eens tegen.

Als men verliefd is is er niks wat er aan de ander mankeert. Men is zó gelukkig, men kan zich niet voorstellen dat de ander ook negatieve kanten heeft. Ouders proberen hun kind soms te waarschuwen omdat zij veel beter zien dat de nieuwe partner geen heilige is. Maar wát ze ook opperen…. Hun kind blijft de nieuwe partner verdedigen. Verliefdheid is blind.

Te hoge verwachtingen

Mensen hebben vaak hoge verwachtingen van iemand die ze nog niet zo goed kennen. Men denkt dat de vriendin of de nieuwe vriend automatisch alle wensen voorziet die je hebt.  Ook de nieuwe schoonfamilie kan soms geen kwaad doen. Allemaal zijn ze heilig. Eindelijk, zo denkt men, krijg ik wat ik altijd al nodig had, wat ik altijd al miste. En vaak is dat even ook waar. Maar de werkelijkheid valt vaak tegen.

De realiteit is anders

De nieuwe vriend of vriendin (en diens familie) blijken gewone mensen te zijn. Mensen met fouten.  Men raakt teleurgesteld en probeert de dingen “uit te praten”. Ook dat uitpraten is niet zo eenvoudig, want vaak kan men dan alleen maar aangeven wat men mist in de ander. Het is soms zo moeilijk om te accepteren dat de ander ook een mens is, met eigen fouten, eigen behoeftes, eigen blinde vlekken, eigen oud zeer.

Wanneer verliefdheid over gaat

Uiteindelijk probeert men elkaar vaak eerst te veranderen, als dat niet lukt legt men zich hierbij neer, zeker als men bemerkt dat de pogingen niets uithalen. Uiteindelijk gaat de verliefdheid over òf wel doordat men elkaar loslaat, òf omdat men beseft dat geen enkel mens kan voldoen aan de irreële verwachtingen. Dan ontstaat er enige vorm van liefde. Dit speelt ook met vrienden. Je ziet op een gegeven moment dat hij of zij bepaalde eigenschappen niet heeft en nooit zal hebben, maar je accepteert het.

Familierelaties

Ook in families kan men hevig teleurgesteld raken. Deze banden zijn normaliter blijvend en kun je dus ook niet (tenminste niet zo maar) verbreken. Soms kiest men daarvoor, maar vaak blijkt dat deze breuk tijdelijk is en bij grote levensveranderingen toch weer leiden tot verbroedering. De loyaliteit zit diep.

Teleurstelling in de verwachtingen over een ander is menselijk en komt dagelijks vaker voor, gelukkig leidt dat niet altijd tot grote ellende. Maar in gevallen zoals hierboven beschreven, kan er vaak veel worden opgelost door te praten. Helaas gebeurt dat veel te weinig.

Share