Flexwoningen aan Udenseweg

Realisatie Flexwoningen Udenseweg in Veghel

Woningbouwvereniging Area heeft samen met gemeente Meierijstad de mogelijkheden onderzocht om aan de Udenseweg in Veghel flexwoningen te realiseren. Op 19 april 2022 is hiervoor een omgevingsdialoog georganiseerd en op 10 mei jl. is een bijeenkomst georganiseerd voor leerlingen van Koning Willem I college. Op 14 juni heeft Area een principeverzoek ingediend.
Recent is daarbij aan het ministerie van BZK gevraagd om de realisatie van flexwoningen op te nemen in de Crisis- en herstelwet om een vergunning voor flexwoningen te vergroten van 10 naar 15 jaar. Om straks gebruik te maken van deze mogelijkheid dient de ‘regeling instrumenten ruimtelijke ordening’ aangepast te worden.

Share