Time Machine in De Afzakkerij

Muzikale tijdreizigers live in De Afzakkerij

Na een eneverend muzikaal weekend tijdens fabriek Magnifique is het komend weekend iets rustiger in De Afzakkerij op de Noordkade in Veghel. Maar natuurlijk kun je op zondag 31 juli om 15.00 weer een paar uur genieten van live muziek. Deze keer een optreden van Time Machine die bekende pop en rocknummers uit de laatste decennia van de vorige eeuw speelt. Even terug in de tijd met deze muzikale tijdmachine. De toegang is gratis.

Ken je ze nog? Play that Funky Music, Long Train Running, I Wish, We are Family, Lady Marmalade, Walking on Sunshine, Sultans of Swing, Soulman…Allemaal klassiekers uit vervlogen decennia die nog steeds lekker zijn om te luisteren of om op te dansen. Time Machine is een populaire, moderne band, bestaande uit zes enthousiaste ervaren en gedreven muzikanten. De band speelt met energie, op een professioneel niveau en is 100% live. Het is een hechte eenheid die zelf net zo veel plezier in het optreden heeft als de mensen vóór het podium.De nadruk ligt voornamelijk op songs van de 70’s, 80’s & 90’s.

Share

Inwoners Meierijstad ervaren in escape room zelf hoe het is om laaggeletterd te zijn

Inwoners Meierijstad ervaren in escape room zelf hoe het is om laaggeletterd te zijn

Op 23 en 24 juli stond er een escape room met vakantiethema in het Julianapark in Veghel. Bezoekers van Fabriek Magnifique konden verschillende uitdagingen voltooien en zo zelf ervaren hoe het is om laaggeletterd te zijn. Wethouder Johan Van Gerwen en stadsdichter Rick Terwindt maakten het eerste rondje door de escape room. Daarna ging de Great Holiday Escape open voor het publiek van Fabriek Magnifique. Medewerkers van het Digitaalhuis van Meierijstad waren hierbij aanwezig om te assisteren en uitleg te geven en te informeren over het aanbod van (digi)taal- en reken cursussen.

De Great Holiday Escape vormde een mooi startpunt voor een waardevol gesprek over laaggeletterdheid. De interesse om deel te nemen was op beide dagen groot. Deelnemers stonden in de rij om deze ervaring mee te maken en wilden erna ook meer weten over laaggeletterdheid

Wethouder Johan van Gerwen: “Het is frustrerend om de puzzel niet op te kunnen lossen! Goed om dit zelf te ervaren, want ik kan me nu nog beter voorstellen hoe mensen, die moeite hebben met lezen en schrijven, zich moeten voelen. Stadsdichter Rick Terwindt: “Mooie ervaring! Niet te doen dit! Het geeft maar weer eens aan hoe belangrijk het is dat we aan de slag gaan om laaggeletterdheid terug te dringen en te voorkomen!”

Behoefte aan begrip
In Nederland zijn 2,5 miljoen mensen tussen de 16 en 65 jaar laaggeletterd. In gemeente Meierijstad zijn dat ongeveer 8800 inwoners. De meeste van hen hebben moeite met lezen, schrijven en soms rekenen. Het bereiken van laaggeletterden met Nederlands als moedertaal blijkt in de praktijk lastiger dan het bereiken van anderstalige laaggeletterden. Dit is ook op landelijk niveau te zien. Mensen die laaggeletterd zijn schamen zich vaak en durven niet uit te komen voor het probleem. Er is behoefte aan meer begrip.

Aanpak laaggeletterdheid Meierijstad
Gemeente Meierijstad wil laaggeletterdheid voorkomen en verminderen en heeft dit hoog op de agenda staan. Samen met de partners is de gemeente steeds op zoek naar passende oplossingen om deze groep in beeld te krijgen en aan te sluiten bij hun behoefte. Uiteindelijk is het belangrijkste dat alle inwoners in Meierijstad zoveel als mogelijk mee kunnen doen. De afgelopen jaren is daarom, in samenwerking met de welzijnsorganisaties, bibliotheek, onderwijs en Stichting Lezen en schrijven, geïnvesteerd in het opzetten van een toegankelijk aanbod voor laaggeletterden. Zo zijn er taalhuizen opgezet, worden er taalambassadeurs ingezet en wordt een breed scala aan cursussen aangeboden.

Share

Koninklijke onderscheiding voor grondlegger Fabriek Magnifique

Koninklijke onderscheiding voor grondlegger Fabriek Magnifique

Op zondag 24 juli 2022 reikte burgemeester Kees van Rooij een Koninklijke onderscheiding
uit aan de heer J.A. (Jan) van Hoof (1957). Hij wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Er is veel waardering voor de bijzonder grote bijdrage die Van Hoof leverde en levert aan de kunst- en cultuursector in Meierijstad en daarbuiten.
Jan van Hoof was in 1994 medeoprichter van Kunstgroep De Compagnie en hij is tot op heden betrokken bij De Compagnie. De Compagnie organiseert exposities, lezingen, concerten, manifestaties, vernieuwende en confronterende kunstproducties en festivals. Decorandus vervult een grote rol in dit geheel.

Van 1997 (oprichting) tot en met heden is Van Hoof actief bij Het Groote Hoofd dat theaterproducties maakt en die voor het grote publiek brengt. Van Hoof vervult er de rol van algemeen leider, vormgever en decorontwerper. In 2004 vond in Veghel voor de eerste keer het Slokdarmfestival plaats. Dat festival, dat nu onder de naam van Fabriek Magnifique georganiseerd wordt, had niet bestaan zonder de immense inzet van Jan van Hoof. Hij is de grondlegger van het festival en vervult tot op de dag van vandaag een grote rol in de totale organisatie. Onder zijn bezielende leiding is het festival uitgegroeid van de eerst editie met 15 tot 20 duizend bezoekers tot een festival waar in de laatste editie 2018 ongeveer 75 duizend bezoekers waren.

Andere zaken waarbij de heer Van Hoof bijvoorbeeld betrokken was of is zijn de openstelling van de gesloten kloostertuin van de Zusters Franciscanessen in 1994 voor de expositie Beeldenstorm, de organisatie van festival Het VerhAal, een kunst- en cultuurroute langs rivier de Aa en zijn betrokkenheid bij de ontwikkeling van activiteiten op De Noordkade. Daarnaast is Van Hoof al vanaf 1991 lid van de Kunstcommissie van de voormalige gemeente Veghel die per 1 januari 2017 opging in de Kunststichting Meierijstad.

Share