Column

Relatietherapie bij samengestelde gezinnen

Relatieproblemen in samengestelde gezinnen gaan meestal over de kinderen. Ze hebben te maken met loyaliteit. Heftige ruzies of “steken onder water”, onbegrip van de stiefouder die zelf geen kinderen heeft en zich niet kan inleven in kinderen, of in de loyaliteit van tussen ouder en kind. Ouders zijn nl. ook loyaal aan hun kinderen, Stiefouders die zich negatief uitlaten over het stiefkind beschadigen daarmee hun relatie. Men kan van een eigen kind meer verdragen dan van het kind van de partner.

Gevoeligheden

Stiefouders worden verondersteld rekening te houden met gevoeligheden, terwijl kinderen soms bewust, maar meestal onbewust wél op stiefoudertenen trappen. Zelfs als dat bewust gebeurt, is het beter te onderzoeken waar dit gedrag vandaan komt dan te sanctioneren.  Een stiefouder (die zich toch al “kop van Jut” voelt)  heeft daar vaak weinig behoefte aan.

Bemoeizucht

Een vraag van de stiefouder wordt door pubers snel ervaren als bemoeizucht. De stiefouder, die meestal meer investeert dan men ziet, voelt zich ondergewaardeerd, wordt boos en krijgt vaak ook de wind van voren van de partner. Beklaagt deze stiefouder zich dan zegt de omgeving “je wist toch tevoren waar je aan begon”, kortom: onbegrip. Of men weet het beter: “als IK in jou positie was dan wist ik het wel…“. Het schip verlaten? Harder optreden?

Afspraken nakomen

Steeds opnieuw maken de partners afspraken, die onvoldoende worden nagekomen. Er is niet gezocht naar echte consensus. Moeder of vader belooft dat zij/hij voortaan anders zal handelen, maar zegt iets toe waar men niet achter staat. Zo’n toezegging is niets waard en wordt zelden nageleefd. Dit leidt tot teleurstelling bij de partner en hup: weer een conflict.

Gewone relatietherapie of specifieke hulpverlening?

Gewone relatietherapie (met onvoldoende kennis van samengestelde gezinnen) verergert  soms de zaak (uitputting). Partners in een stiefgezin hebben vaak andere hulpvragen dan die in kerngezinnen. Psycho-educatie (uitleg) kan veel oplossen.

Relatiebreuk

Een relatiebreuk lijkt voor de kinderen misschien geen groot verlies, maar als papa of mama verdrietig is, voelen zij zich vaak schuldig.

Share