Aanpak energiearmoede

Meierijstad pakt energiearmoede extra aan dit najaar

Dit najaar slaan Meierijstad en negen andere gemeenten in Noordoost Brabant de handen
ineen om energiearmoede aan te pakken. Vanuit een gezamenlijke Klusbus worden direct
energiebesparende maatregelen aangebracht bij huishoudens die kampen met energiearmoede. Met de Klusbus willen de gemeenten gezamenlijk meer dan 9000
huishoudens helpen.

Klusbussen voor de regio
De gemeenten Bernheze, Boxtel, Heusden, Land van Cuijk, Maashorst, Meierijstad, Oss, ’sHertogenbosch, Sint-Michielsgestel en Vught gaan samen aan de slag om energiearmoede aan te pakken. Dit najaar zullen diverse Klusbussen door al deze gemeenten gaan rijden met hierop ‘energiefixers’. Deze Klusbussen rijden voor bij bewoners die te maken hebben met energiearmoede. De ‘energiefixers’ brengen direct kleine energiebesparende maatregelen aan in de huizen, zoals radiatorfolie en tochtstrips. Hiermee gaan de huishoudens onmiddellijk energie besparen. In Meierijstad is deze Klusbus er voor woning-eigenaren met een laag inkomen én een woning met een laag energielabel. Bewoners die recht hebben op een bezoekje van de Klusbus
krijgen hierover in het najaar bericht.

Klussers voor huurders
De gemeente Meierijstad is in het voorjaar al gestart met een lokale aanpak om inwoners met een laag inkomen te ondersteunen bij het besparen van energie. Dat doet ze samen met de woningcorporaties, welzijnsinstellingen en de Energiecorporatie Meierijstad. Sinds de start van dit project zijn er al meer dan 50 huishoudens ondersteund met de inzet van een Energiecoach; Klussers van Area en Woonmeij treffen energiebesparende maatregelen in die huurwoningen waardoor het energieverbruik direct omlaag gaat. Wethouder Menno Roozendaal: “Deze lokale werkwijze voor huurders werkt prima; daarom gaan we hiermee door. En dit najaar gaan we onze aanpak dus uitbreiden met de Klusbus voor woningeigenaren. Op die manier hopen we extra veel mensen te bereiken en letterlijk de helpende hand te geven.”

Regionale samenwerking
De samenwerking kwam tot stand vanuit de Regionale Energiestrategie Noordoost Brabant. Alle gemeenten hebben een eigen financiële bijdrage van het Rijk gekregen om de energiearmoede in hun gemeente aan te pakken. Daarmee werd in de regio Noordoost Brabant besloten om dit probleem gezamenlijk op te pakken

Share

Meierijstad breidt aantal klimaatrobuuste wijken uit.

Meierijstad breidt aantal klimaatrobuuste wijken uit.

Meierijstad start in september in 2 wijken met een traject om de wijken beter bestand temaken tegen perioden van extreme neerslag en perioden van langdurige droogte. De straten in de Zeeheldenbuurt in Schijndel en de Vijverwijk in Veghel worden ondergronds én bovengronds opnieuw ingericht. Op die manier worden deze wijken Klimaatrobuust; de
leefomgeving wordt geschikter gemaakt om de gevolgen van het veranderende klimaat op
te vangen. Eerder is dit al gestart voor de wijken Kienehoef en Sint-Oedenrode Zuid,
Hoevenbraak in Schijndel en Erp-Oost.

Afkoppeling riolering
Met de afkoppeling van hemelwaterafvoer van de riolering wordt de riolering minder belast en dat voorkomt ook overlast in woningen. Het schone hemelwater wordt apart afgevoerd én op speciale plekken in het gebied vastgehouden. De werkzaamheden worden gecombineerd met groot onderhoud aan de bestaande riolering en herinrichting van de openbare ruimte. Een regenwatercoach gaat de bewoners begeleiden bij het afkoppelen van hun hemelwaterafvoer op eigen terrein.

Herinrichting straten
Omdat de straten in deze wijken een voor een helemaal open gaan, is het een uitgelezen kans om opnieuw na te denken over de inrichting van de straat. Sommige dingen liggen vast, maar heel veel kan door de samenwerkende bewoners worden ingevuld. Elke bewoner kan meedoen en het is de bedoeling dat bewoners er samen op straat- en buurtniveau uitkomen. De periode tot mei 2023 wordt benut om tot een definitief ontwerp te komen. In de tweede helft van 2023 is de start van de uitvoering gepland. Bewoners van de betreffende straten in beide wijken zijn inmiddels geïnformeerd. En binnenkort valt een uitnodiging voor de startbijeenkomst medio september 2022 op de mat.
Wethouder Jan van Burgsteden heeft veel vertrouwen in het ontwerpproces waarin bewoners een rote rol spelen: “De aanpak die we in de Zeeheldenbuurt en in de Vijverwijk volgen, hebben we voor t eerst toegepast in de wijk Kienehoef. Daar stonden we voor een vergelijkbare afkoppelingsopgave. Inmiddels zijn we op andere plekken op dezelfde manier aan de slag. En we zien dat bewoners de kans grijpen om met elkaar een plan te maken voor de nieuwe inrichting van hun straat; en dat ze de ruimte die er is voor diversiteit en eigenheid volop benutten.”

Share