Uitbreidingsslag laadpalen

Uitbreiding openbare laadpalen Meierijstad

Meierijstad werkt aan een forse uitbreidingsslag van laadpalen in de openbare ruimte voor elektrische auto’s. Ze stelt 55 nieuwe locaties voor. Inwoners kunnen aangeven of ze het eens zijn met een locatie of een alternatieve locatie aandragen.
Wethouder Jan van Burgsteden: “Het aandeel elektrische auto’s neemt snel toe, ook in Meierijstad; Dat is natuurlijk een prima ontwikkeling want het betekent minder uitstoot van schadelijke stoffen en minder gebruik van fossiele brandstoffen. Maar dat vraagt er óók om dat we dat als gemeente goed faciliteren. Want niets zo frustrerend voor onze inwoners als wél over een elektrische auto beschikken, maar geen oplaadpunt kunnen vinden in de buurt. Dus bereiden we ons daarop voor”. De proactieve uitbreiding maakt deel uit van een grote operatie in de provincies Noord-Brabant en Limburg samen met Vattenfall. In totaal gaat het om 8000 extra openbare laadpalen, waarvan 55 in Meierijstad. Deze worden de komende jaren dan geplaatst, nádat voor elke locatie een verkeersbesluit genomen is.

Interactieve kaart
Via www.meierijstad.nl/laadpaal kan iedereen van woensdag 8 juni t/m dinsdag 21 juni een interactieve kaart raadplegen. Daarop zijn de voorgestelde locaties in een plattegrond weergegeven. Inzoomen geeft een nauwkeurig beeld van de plek en de omgeving. Het is mogelijk een reactie voor een specifieke plek achter te laten.
De voorgestelde locaties zijn zeer zorgvuldig tot stand gekomen. Er is rekening gehouden met veel factoren zoals: de verwachte vraagontwikkeling, spreiding van de laadpalen, ruimtelijke eisen, zichtbaarheid en bereikbaarheid. Inwoners die de situatie en het gebruik van de ruimte ter plekke goed kennen, hebben wellicht een idee hoe het nóg beter kan. Dat wil de gemeente graag horen. Het moet dan wel gaan om een alternatief in de directe nabijheid, niet honderd(en) meters verderop.

Eerder dit jaar heeft Meierijstad ook al proactief 35 locaties bepaald. Die werden aangekondigd met speciale bordjes ter plekke; ook daarop kon gereageerd worden. Meierijstad kiest nu voor een breder aanpak waardoor ze meer inwoners kan bereiken. Van Burgsteden: “In voorgaande plaatsingsvraagstukken ontstond wel eens de situatie dat aan de voorkant weinig gelegenheid was om mee te denken als inwoner. En dat leidde tot ontevredenheid en veel vertraging. Dat willen we voorkomen met deze nieuwe aanpak. We hopen dat veel mensen meedenken”.

 

 

Share