Lokale geschiedenis

Bent u geïnteresseerd in lokale geschiedenis, benieuwdnaar uw eigen herkomst en mogelijke panden waar uwvoorouders in Brabant geleefd hebben?

Het platform Historische Geografie Brabant (HGB) maakt het na invoering van diverse gegevens mogelijkom niet alleen de heemkundige archiefstukken van de hele Zuid-Nederlandse regio te digitaliseren en dus voorhet brede publiek met slechts één muisklik beschikbaarte maken, maar ook te bundelen en met elkaar teverbinden.
HGB is een indrukwekkende mix van ouderwetsmonnikenwerk en moderne softwareontwikkeling enalleen met een homogene groep vrijwilligers kan ditproject van start gaan.

U bent 14 juni 2022 om 19.30 uur van harte welkom om de presentatieHistorische Geografie Brabant” bij tewonen. Aan deze presentatie zijn geen kostenverbonden.
Wij ontvangen graag uw aanmelding (verplicht); mail naar secretariaat@vehchele.nl (t.n.v. Arno van den Heuvel)

Lokatie: Raadkamer (Oude Raadhuis, Markt 1, Veghel).

 

Share