Buurten in Mariaheide

Buurten in de buurt Mariaheide

Op maandag 13 juni houdt de fractie van HIER Meierijstad een openbare fractievergadering op locatie namelijk bij Dorpshuis d’n Brak Mariaheide van 20.00 tot 21.30 uur. Het adres is Ericastraat17, 5464 VR Mariaheide.

Tijdens het fractieoverleg worden de volgende punten besproken:

 • Raadsvergadering 23 juni
  • Vaststelling verordening tot wijziging van de verordening op de raadscommissies van de gemeente Meierijstad
  • Gewijzigd vaststellen Bestemmingsplan ‘Kerkstraat 29 in Wijbosch’
  • Gewijzigd vaststellen Bestemmingsplan ‘Snelfietsroute Veghel, woongebied Veghel’
  • Vaststelling Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsparagraaf ‘Fioretti locatie, kasteellaan Sint-Oedenrode’
  • Instemming openen grondexploitatie complex Fioretti locatie in Sint-Oedenrode
  • Afgifte ontwerp ‘verklaring van geen bedenkingen, Heidebloemstraat 15 Schijndel
  • Beschikbaarstelling krediet uitbreiding basisschool Maria ter Heide te Mariaheide
  • Behandeling rekenkameronderzoek ‘Eenzaamheid in Meierijstad’
 • Actualiteit Mariaheide
  • Snelfietspad
  • Ontwikkelingen Past. V. Haarenstraat
  • Enquête leefbaarheid
  • Woning behoefte
  • Energietransitie ( ontwikkelingen en communicatie )

Iets anders met de fractie bespreken kan natuurlijk ook. Aanmelden en doorgeven van bespreekpunten graag via info@wijzijnhier.nu

Na het fractieoverleg is er gelegenheid om in informele sfeer met elkaar in gesprek te gaan.

Voor meer informatie kijk op onze website www.wijzijnhier.nu of op onze facebookpagina.

Share