Plein van de Toekomst

Nieuw op het 1 Ander Festival: ‘Plein van de Toekomst’

Op 11 en 12 juni vindt in Schijndelse het gratis toegankelijke 1 Ander Festival plaats. 1 Ander Festival biedt veel muziek en theater, maar staat ook al vele jaren voor drie kernwaarden: Vrijheid, Tolerantie en Duurzaamheid. Op het festival was er tot nu toe vooral intern aandacht voor duurzaamheid: gescheiden afval, herbruikbare glazen, meeneem asbakjes en aan foodtrucks wordt gevraagd om afbreekbare bakjes te gebruiken. 1 Ander Festival gelooft dat het anders kan en ze wil aan partijen die daar ideeën bij hebben een platform bieden. Vandaar dat de Energie Coöperatie Meierijstad, Fairtrade Meierijstad, ZwerfAfvalPakkers Meierijstad, Voedselbos Schijndel en de Vincentiusvereniging hun krachten hebben gebundeld voor een gezamenlijk ‘Plein van de Toekomst’.

De Energie Coöperatie stimuleert duurzaam wonen en komt met de Ecomobiel, een verrijdbaar, duurzaam Tiny house en diverse spullen zoals zonnepanelen, infraroodpanelen, ledlampen, modelopstelling isoleren, mini windmolen enz. Er zijn energiecoaches om mensen informatie te geven om op een praktische manier hoe men duurzamer kan leven.

De Fairtrade groep deelt haar ideeën rond duurzame kleding en hergebruik van kleding. Kinderen kunnen daarbij tasjes oppimpen.

Het Voedselbos Schijndel is bezig met duurzaam en lokaal voedsel produceren. Er is informatie over het Vitaminebos en productievoedselbossen in Schijndel en je kunt hier een wandeling in het bos maken om eetbare planten te zoeken.

De ZwerfAfvalPakkers richten zich op het duurzamer maken van de omgeving. Onder het motto, voorkomen is beter dan opruimen, is er aandacht voor: Zero Waste boodschappen doen. Hoe kun je boodschappen doen zonder de verpakking erbij te kopen? Kinderen kunnen knutselen met (schoongemaakt) zwerfafval. Het Dubakki van de gemeente is er ook. Tegelijk is er voor kinderen de mogelijkheid om aan te sluiten bij actie Peuken Meuk. ZAPpen kan altijd.

De Vincentiusvereniging focust zich op het blijven meedoen van iedereen in onze gemeenschap. Ze organiseert een kindermodeshow met kleding van ‘t Vincentje. Hiervoor worden kinderen, die op het terrein aanwezig zijn gevraagd. Daarnaast is er een kraam met leuke cadeautjes van spullen die zo een tweede leven krijgen. Voor mensen die meer willen weten van de dubbele kringloop van de Vincentiusvereniging wordt een en ander uitgelegd aan de hand van praatplaten.

Meer informatie over het festival is te vinden op de website www.1anderfestival.nl . Op deze site staats ook de timetable en de laatste informatie te vinden over het programma.

Share

Oproep aan inwoners

Oproep aan inwoners Meierijstad om voorwaarden te formuleren voor de
opwek van duurzame energie

Meierijstad werkt aan een nieuw afwegingskader duurzame energie. Daarin komt te staan onder welke voorwaarden duurzame energie (bijv. zonne-energie) opgewekt kan worden in
de gemeente. Inwoners worden nadrukkelijk uitgenodigd om deel te nemen aan één van die thematafels over dit onderwerp op 14 en 21 juni. Wethouder Menno Roozendaal: “Schroom niet, maar meld je aan. Dit onderwerp gaat over onze toekomst en gaat álle inwoners aan, ook de jongeren. Daarom vinden we het zo belangrijk zoveel mogelijk verschillende geluiden te horen. Het is aan de raad om al die geluiden en belangen te wegen en uiteindelijk een werkbaar afwegingskader vast te stellen.”

Welkom bij thematafels op 14 en 21 juni
Thematafels zijn echte werksessies, waar ook een beetje huiswerk bij komt kijken. Experts geven uitleg over bepaalde onderwerpen; deelnemers gaan daarna in groepjes onder begeleiding aan de slag. Er komen hele concrete vraagstukken op tafel. Bijvoorbeeld: welke gebieden komen het eerst in aanmerking voor duurzame opwek? Wat vinden we acceptabel in het buitengebied? En in bebouwd gebied? Hoe past energieopwekking in ons landschap? En kunnen we grond dubbel gebruiken? Welke verschillende duurzame energiebronnen kunnen we in welke verhouding gaan inzetten om aan onze energiebehoefte te voldoen? Hoe gaan we om met zon op land in relatie tot ander grondgebruik (agrarisch, bedrijventerrein, wonen, natuur). Op welke verschillende manieren kunnen we 50% lokaal eigenaarschap invullen voor afnemers of voor de gemeenschap? Wat is de beste manier om belanghebbenden/inwoners te betrekken in een concreet initiatief? En hoe kunnen gemeente en initiatiefnemers hun rol invullen? Meer informatie over de thematafels staat op  www.meierijstad.nl/thematafels. Aanmeldingen zijn t/m 9 juni welkom.

Week van de duurzame energie
Ook wie niet aan een thematafel aanschuift, kan zijn inbreng geven in de week van de duurzame energie. Deze is van 25 juni t/m 1 juli. Er zijn diverse activiteiten op straat en online. De opbrengst van de thematafels wordt die week in een peiling aan het brede publiek voorgelegd. De opbrengst kan bestaan uit keuzes waar in de thematafels eigenlijk snel grote overeenstemming over was. Maar de dilemma’s die zijn ontstaan, worden ook voorgelegd. Op die manier wil de gemeente een goed beeld krijgen van de mening van de inwoners van Meierijstad. Straatactiviteiten zijn vooral bedoeld om in gesprek te komen met de inwoners. Maar waar ze ook advies kunnen inwinnen over energie besparen en het verduurzamen van de woning. Nadere details over de Week van de duurzame energie volgen nog.

Share