Opening nieuwe schoolbibliotheek

Opening nieuwe schoolbibliotheek op basisschool ‘t Ven

Dinsdagochtend 24 mei opende directeur Silvy Arts van basisschool ‘t Ven samen met twee leerlingen een nieuwe schoolbibliotheek op basisschool ‘t Ven. Dat gebeurde onder toeziend oog van verschillende klassen, directeur-bestuurder Gio van Creij van de Noord Oost Brabantse Bibliotheken, wethouder Menno Roozendaal en Verdi-bestuurder Paul Meessen. De nieuwe schoolbibliotheek is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen school en bibliotheek binnen het landelijke concept de Bibliotheek op school. 

In aanloop naar de opening is er de afgelopen maanden voor en achter de schermen al hard gewerkt. “In de schoolbibliotheek zijn maar liefst 1400 nieuwe boeken te vinden, en tsja, die moesten ook allemaal één voor één besteld en in de kast gezet worden”, vertelt leesconsulent Janneke van Hemmen, die wekelijks een ochtend op basisschool ‘t Ven aanwezig is. In de klassen is er ook toegewerkt naar de opening van de Bibliotheek. Zo maakten de kinderen zelf een boek, namen ze een podcast op en zochten ze naar de sleutel van hun schoolbibliotheek. Het resultaat daarvan werd tijdens de feestelijke opening getoond.  

Vanaf januari heeft basisschool ‘t Ven zich aangesloten bij het concept de Bibliotheek op school. Dit is een landelijke educatieve aanpak waarin scholen structureel samenwerken met de lokale bibliotheek aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid. Het belangrijkste doel is om het leesplezier te vergroten en kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school én thuis. Niet alleen door een mooie collectie op school, maar vooral ook door goede samenwerking. In Meierijstad werken steeds meer scholen met deze aanpak. 

 
   

 

Share