Nieuwe directeur Woonstichting JOOST

Marieke Vossen nieuwe directeur-bestuurder Woonstichting JOOST

Marieke Vossen wordt vanaf 1 september de nieuwe directeur-bestuurder van Woonstichting JOOST. Zij volgt hiermee Rob Dekker op, die met pensioen gaat. Marieke is nu nog directeur Ruimte, Economie, Zorg en Kunst en cultuur bij de gemeente Meierijstad. In die functie is zij onder andere verantwoordelijk voor de woonopgave en heeft ze meegewerkt aan de nieuwe woonvisie en de woningbouwversnellingsagenda. Zij heeft ervaring in het bedrijfsleven, het ministerie van Economische Zaken en verschillende gemeenten.

Bijdragen aan een mooiere wereld
Marieke is een bruggenbouwer en gedijt in een omgeving die nieuwe, complexe en soms onderling strijdige eisen stelt. Eisen waar een standaardplan geen oplossing biedt, maar  zijn. Haar belangrijkste drijfveer is bijdragen aan een mooiere wereld. Marieke: “Een wereld waarin we met compassie met elkaar omgaan, allemaal een bijdrage leveren en met kansen voor iedereen. En waarin wonen als grondrecht een vanzelfsprekendheid is voor iedereen.”
De bouw van woningen ziet zij de komende jaren natuurlijk als dé grote uitdaging. Marieke: “Maar betaalbaar wonen, verduurzaming van woningen en goed contact met bewoners zijn voor mij net zulke grote prioriteiten. Ik kijk ernaar uit om op die  manier voor de huurders van Woonstichting JOOST te gaan werken!”

Als een goede buurman
De raad van Commissarissen van JOOST is blij met de benoeming van Marieke
Vossen. Voorzitter Giel Janssens: “JOOST is een nog jonge en dorpse corporatie die als een goede buurman dicht bij haar huurders en buren wil staan en daarbij nauw samenwerkt met huurders en maatschappelijk partners in de regio. Wij hebben er alle vertrouwen in dat Marieke Vossen de huidige koers van JOOST verder zal uitzetten en wensen haar veel succes.”

Share