Coalitieakkoord Thuis in Meierijstad

Coalitieakkoord Thuis in Meierijstad

In Meierijstad is er een coalitieakkoord: CDA, HIER, VVD en PvdA/GroenLinks presenteren in het document Thuis in Meierijstad de plannen voor de komende vier jaar. Ook voor de coalitie geldt een gevoel van thuiskomen: dit akkoord is in een goede sfeer en samenwerking bereikt. Het is een akkoord op hoofdlijnen, zodat er ruimte blijft bij de uitwerking in een collegewerkprogramma, in de gesprekken met de samenleving en het debat met de gemeenteraad. Het is de bedoeling dat de wethouders in de raadsvergadering op 19 mei aanstaande worden geïnstalleerd en dat het coalitieakkoord wordt behandeld.
Thuis in Meierijstad staat voor verbondenheid. Daarbij valt te denken aan de verbinding met inwoners, ondernemers, verenigingen, organisaties en instellingen die actief zijn in Meierijstad. Maar ook met andere gemeenten en partners in de regio of daarbuiten. Thuis, want het is goed en veilig wonen, werken en leven in Meierijstad. In Meierijstad voel je je thuis, kan en mag iedereen meedoen en voorzieningen zijn dichtbij. Er is respect voor elkaar en de
leefomgeving. De coalitie wil in haar gesprekken over de ambities en de uitwerking daarvan het begrip thuis en deze verbondenheid verder vormgeven.
In het akkoord worden duidelijke keuzes gemaakt voor de toekomst van Meierijstad.

De komende bestuursperiode ligt de prioriteit bij:
• wonen en met name de woningbouwversnelling;
• energiebesparing en de opwek via ‘zon op dak’;
• de projecten: het Omnipark, het Bestuurscentrum in Sint-Oedenrode, een gasloze wijk
en de Strategische Visie op Meierijstad;
• een inclusieve samenleving, waarin iedereen in Meierijstad kan meedoen;
• een baangarantie of een zinvolle dagbesteding voor iedereen in 2025.
Door de grote mate van verbondenheid in Meierijstad ziet de coalitie de toekomst met vertrouwen tegemoet: “Samen willen we het beste voor Meierijstad. Doordat Meierijstad staat als een huis, kunnen we toekomstige uitdagingen aan. Vanuit een basis van vertrouwen: Thuis in Meierijstad, zien we de nieuwe bestuursperiode met veel energie tegemoet!”.

Het Coalitieakkoord

Share

Start viering 200 jaar Zuid-Willemsvaart

Meierijstad steekt van wal met viering ‘200 jaar Zuid-Willemsvaart’

Vanmorgen vroeg heeft Kees van Rooij, burgemeester van Meierijstad, aan de Noordkade in Veghel het startsein gegeven voor de viering van 200 jaar Zuid-Willemsvaart; Een periode waarin Meierijstad met verschillende festiviteiten en activiteiten stil staat bij verleden, heden en toekomst van deze belangrijke waterweg. Van Rooij deed dat in aanwezigheid van o.a. zijn collega-burgemeesters Jack Mikkers uit Den Bosch, Han Looijen uit Sint-Michielsgestel en locoburgemeester Pieter van Dieperbeek uit Bernheze. En van veel kinderen die uitgenodigd waren voor het cultuur-educatief programma ‘Graven naar de Toekomst’ dat als eerste van start ging. Journalist en schrijver Domien van der Meijden bood de bestuurders de eerste exemplaren aan van zijn boek “Twee kanalen vol verhalen” (over 200 jaar ZuidWillemsvaart en 10 jaar Maximakanaal).

Vieren, verbinden, vooruit
In 1822 ging de eerste schop de grond in om de Zuid-Willemsvaart te graven. Na bijna vijf jaar noeste arbeid was het 123 kilometer lange kanaal tussen Den-Bosch en Maastricht in 1826 gereed voor gebruik. De burgemeester schetste dat het handgegraven kanaal Meierijstad Veghel veel welvaart, groei van bedrijvigheid en werkgelegenheid heeft gebracht. Tot op de dag van vandaag profiteert heel Meierijstad van deze infrastructuur en de economische voorspoed die eruit voortvloeit. Daarom viert Meierijstad in 2022 het 200-jarig jubileum van de Zuid-Willemsvaart onder het thema ‘Vieren, verbinden, vooruit’. Het moet een viering ván iedereen en vóór iedereen worden, benadrukte Van Rooij. Meierijstad is de eerste gemeente die een programma heeft. Van Rooij deed daarom een uitnodiging aan gemeenten in Noord-Brabant en Limburg die ook aan de Zuid-Willemsvaart gelegen zijn, het stokje over te nemen: “tot 2026 is daar immers nog volop de tijd voor”.

Cultuur-educatief programma
De kinderen van basisschool Heycant uit Schijndel hadden vandaag de primeur om als eersten in de boot te stappen die hen over de Zuid-Willemsvaart voerde naar de Inland Terminal van Van Berkel; daar wachtte stadsdichter Rick Terwindt hen op. De komende weken volgen ruim 2000 leerlingen van de scholen voor basis- en voortgezet onderwijs uit alle kernen van Meierijstad. De boottocht is onderdeel van een breed educatief programma, zo lichtte Fieke Barten van Cultuurkade Meierijstad toe:” Hierin maken de leerlingen kennis met historische personages rondom de Zuid-Willemsvaart, hun verschillende perspectieven en belangen. Ze ontdekken ook dat door verschillende keuzes van mensen de omgeving verandert en dat zij door daar begrip voor te hebben en samen te werken er ook zelf invloed op kunnen uitoefenen. Verleden, heden en toekomst zijn immers met elkaar verbonden.”

Programma groeit
Van Rooij tipte de nu bekende hoofdonderdelen van het programma aan: op 21 juli het symposium voor ondernemers en het concert op het water voor inwoners; het festival Fabriek Magnifique van 22 t/m 24 juli; de varende expositie ‘dat wat blijft’ van Monique Broekman; en het permanente kunstwerk van de Kunststichting dat straks herinnert aan deze viering. Hij riep iedereen in Meierijstad op met aanvullende ideeën te komen. Dat kan via de speciale website www.zwv200.nl Projectleider Jack Monde merkt bij diverse partijen en verenigingen dat er al enthousiasme is om aan te haken met eigen initiatieven.

Share