Gemeente zet ook de knop om

Gemeente Meierijstad zet ook de knop om

De kranten staan er vol mee: de energieprijzen gaan door het dak. En de oorlog van Rusland tegen Oekraïne laat de prijzen nog verder stijgen. Dit laat zien hoe afhankelijk we zijn van olie en gas dat we naar Nederland halen. Nog nooit was het voordeel van het besparen van energie zo duidelijk. Een goed moment dus om nú maatregelen te nemen. In april startte de landelijke campagne ‘Zet ook de knop om’. Hiermee stimuleert de Nederlandse overheid inwoners en ondernemers om energie te besparen.

Gemeente geeft goede voorbeeld
Om het goede voorbeeld te geven, besloot de overheid om de thermostaat in 200 rijksgebouwen op 19 graden in te stellen. Ook gemeente Meierijstad heeft een voorbeeldrol naar inwoners, partners en ondernemers. Daarom heeft de gemeente besloten om mee te gaan met deze maatregel. Vanaf half mei gaat waar dat verantwoord kan, de verwarming in de gemeentelijke gebouwen een stapje terug. En in de zomer laat de gemeente de koelinstallaties wat minder hard werken.

Groots effect
Wethouder gemeentelijk vastgoed Coby van der Pas: “Wij vinden het belangrijk dat wij als organisatie onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Zeker als we daar anderen mee stimuleren hetzelfde te doen. Ook al zijn het misschien maar kleine dingen die je doet, elke bijdrage telt om samen een groots effect te bereiken!”

Ook thuis de knop omzetten?
Op de website www.zetookdeknopom.nl staan praktische tips, waarmee huishoudens en ondernemers eenvoudig energie kunnen besparen. Dat kan bijvoorbeeld al door niet langer dan 5 minuten te douchen en/of de thermostaat overdag op 19 graden te zetten en ’s nachts op 15 graden. Verder kunnen woningeigenaren op het platform http://www.brabantwoontslim.nl/meierijstad terecht voor allerlei informatie rondom het verduurzamen van hun woning, zoals welke verbeteringen mogelijk zijn, en wat de mogelijke kosten en besparingen zijn van deze maatregelen. Ook geeft de website informatie over de subsidies en financieringsopties waar woningeigenaren gebruik van kunnen maken. Bij behoefte aan extra ondersteuning kan er ook een afspraak gemaakt worden met een gratis energiecoach.

Share

Verkenning Vlagheideberg afgerond

Verkenning naar natuur- en landschapspark Vlagheideberg afgerond

De uitkomst van een verkenning van de gemeente Meierijstad naar de ontwikkeling op de Vlagheideberg en haar directe omgeving is bekend. Het resultaat van de verkenning bestaat uit een drietal rapporten, die door het college van B&W openbaar zijn gemaakt en ter kennisgeving naar de gemeenteraad zijn gestuurd. Het college heeft over deze rapporten nog geen standpunt ingenomen.

De visie en schetsontwerp houden in dat de Vlagheideberg straks dé plek wordt voor een middagje ontspanning met routes voor wandelen, fietsen en mountainbiken, een aantrekkelijke stuifzandvlakte en speelvoorzieningen. Een plek om te sporten, spelen en bewegen. Kortom een natuur- en landschapspark dat bijdraagt aan de gezondheid van de inwoners uit Meierijstad, maar ook aan die van bezoekers.
Ten behoeve van de verkenning is een uitgebreid participatietraject doorlopen met relevante belanghebbenden. Zo is input gegeven door een brede projectgroep met medewerkers van de gemeente en vertegenwoordigers van dorpsraad Eerde, Natuurwerkgroep Eerdse Bergen en Vereniging Vlagheide. Verder hebben er meerdere collectieve (online) bijeenkomsten en individuele gesprekken plaatsgevonden met omwonenden, ondernemers, initiatiefnemers met plannen, natuurorganisaties, initiatiefnemer van het zonnepark en Stadsgewest ’s-Hertogenbosch.

Wethouder Recreatie en Toerisme Coby van der Pas: Ik ben blij met het doorlopen proces. Het is een gedegen participatieproces geweest, waarin ieder volop zijn of haar inbreng kon hebben en belangen zijn gewogen. De verkenning heeft geleid tot nieuwe energie in het gebied, met initiatiefnemers die volop kansen zien. En tot een rijke oogst! Samen hebben betrokken deelnemers er veel tijd en energie in gestoken om tot een breed gedragen visie en schetsontwerp te komen. En dat in een lastige coronatijd. Om samen trots op te zijn!
Het resultaat van de verkenning en het hierbij doorlopen participatieproces is een visie en schetsontwerp voor Vlagheideberg en haar omgeving en geeft invulling aan de wens tot de ontwikkeling van een ‘Central park’, waarbij bestaande waarden en belangen, maar ook lopende initiatieven, een plek hebben gekregen. Er worden ook voorstellen gedaan voor ontwikkelingen in de directe omgeving van de berg met een Natuurpoort met horecavoorziening, een par 3 golfbaan en verblijfsrecreatie in MOB-complex Zuid. Op de Vlagheideberg is ook ruimte gemaakt voor een zonnepark van 6 ha. dat landschappelijk is ingepast.

Share

Twee keer live muziek in De Afzakkerij

Twee keer live muziek bij De Afzakkerij komend weekend

Op zondagmiddag 15 mei is er om 15.00 uur een ‘live’ optreden van de coverband BGENDA in De Afzakkerij op de Noordkade in Veghel. BGENDA is een coverband en de bandleden spelen de grootste hits uit de seventies and eighties; rock- pop en blues. De avond ervoor is er om 21.00 uur ook live muziek in de Afzakkerij en wel met de formaties Basement 21 en Tribus. De toegang tot alle optredens komend weekend in De Afzakkerij is gratis.

BGENDA speelt zondagmiddag de eeuwige muziekkrakers van de jaren 70 en 80 die ook te vinden zijn in de jaarlijkse Top2000. Vijf ervaren muzikanten delen samen hun passie voor muziek en willen daarmee hun publiek vermaken. Hun motto is nog steeds: ‘What you see, is what you get’, dus geen computers of midi maar gewoon echt live! De bandleden zijn: Petry Martens (zang), Ad Kersten (pedal steel/zang), Jerry Vermeer (gitaar/zang), Peter Martens (drums) en Peter Verberne (bas/zang).

Dansbare rockers
Basement 21 gaat los op zaterdag 14 mei om 21.00 uur a.s in de Afzakkerij in de Noordkade. Geïnspireerd door grootheden als Eric Clapton, Jimi Hendrix en Bryan Adams brengen deze vier mannen hun interpretatie van herkenbare pop-songs, bekende bluesjes en dansbare rockers uit de jaren 70 tot de 00’s. Of zoals ze zelf zeggen: “De muziek uit onze én jouw tijd, op een eigen manier.” Met de Band Tribus in het voorprogramma maken ze er een feestje van. Met nieuw repertoire, eigen werk en de introductie van hun nieuwe drummer en het afscheid van goede vriend en drummer Marcel Eijkemans. De entree is gratis.

Share