Barbaragilde ontvangt politieke partijen

Gilde Veghel ontvangt politieke partijen Meierijstad in hun Gildehuis
 
In het gildehuis aan de Geerbunders in Veghel gingen gisteravond vertegenwoordigers van de VVD, CDA, HIER, HART, Lokaal Meierijstad en SP, het gesprek aan met het Sint Barbaragilde Veghel.
Het Veghelse gilde vraagt aandacht voor haar situatie en functioneren. In mei 2021 heeft het gilde de gemeenteraad van Meierijstad al een toelichting gegeven op de Kunst en Cultuur nota in relatie tot het gilde. Hier kwamen onder meer de mogelijkheden van samenwerking met andere verenigingen aan bod. Genoemde partijen pakken nu door en komen nu op bezoek voor verdere verdieping.
 
Het gilde betrokken bij de samenleving
Het gilde vindt het belangrijk om haar bijdrage te leveren aan de verbondenheid van de Veghelse samenleving. Gedurende het jaar worden een aantal typische Veghelse evenementen opgeluisterd en ondersteund.
Zoals bijvoorbeel de versierde fietsentocht, voor de jongste Veghelaren op koningsdag, de ontvangst van de gedecoreerden. Maar ook belangrijke herdenkingen zoals op 4 mei en de herdenking van de bevrijding van Veghel, samen met de veteranen. Maar ook aan de vaderdagvlooienmarkt en Veghel on ice draagt het gilde haar steentje bij.
 
Naast geweer- en kruisboog- buks-nu ook handboogschieten 
Na de Corona tijd zullen ook het basis en voortgezet onderwijs zich weer aanmelden om op een aangename en praktische manier kennis te maken met wat het gilde is en wat je bij het gilde kunt doen. zoals, vendelen, trommen, kruisboogschieten, buksschieten. En nu dus ook handboogschieten onder begeleiding van enkele leden van handboogvereniging De Rozenjagers.
We vinden het belangrijk dat kinderen in Brabant weten en ervaren wat cultureel erfgoed in Brabant inhoudt. Door deze bezoeken van de scholen wil het gilde deze kennis overdragen en praktische laten ervaren door de leerlingen.
 
Ook aan Sjorssportief doet het gilde mee om kennis te laten maken met al onze sportactiviteiten. Handboogschieten is sinds eind vorig jaar nieuw bij het gilde. De gemeente had een eenmalige subsidieregeling aangekondigd bij de Veghelse verenigingen. Onze aanvraag voor een handboogset met toebehoren is toegewezen. Zo kun je nu bij het gilde ook proberen om een echte Robin Hood te worden. Dit ben je natuurlijk niet onmiddellijk en vraagt om oefening. Maar het is een leuke sport dus kom het gerust eens proberen.
 
Gildehuis aan de Geerbunders vraagt aandacht
De aanwezige raadsleden werden gedurende de avond meegenomen in wat het gilde in Veghel betekent. Maar ook met welke problemen het gilde worstelt.
Met het oog op de komende verkiezingen werd daarom aandacht gevraagd voor het onderkomen van het gilde en de verschillen hierin met de plaatsen om ons heen. De al oude schoollokalen zijn inmiddels al weer aan groot onderhoud toe. De kosten voor reparaties en onderhoud worden steeds groter en zijn moeilijk te dragen voor een vrijwilligersorganisatie zoals het gilde. Het gilde zou graag zien dat hiervoor aandacht is bij de nieuw te vormen coalitie zodat het gilde zijn verbindende rol in de Veghelse samenleving kan blijven vervullen
 
Vervolgens...
De avond werd door de deelnemers positief ervaren. Onmiddellijk was duidelijk dat er breed gedragen steun en gezamenlijk zou kunnen volgen. Op donderdag werd er al door een van de partijen op vooruit gelopen met vragen aan het College, echter de bedoeling is dat het een gezamenlijk initiatief zal zijn, heeft men ons laten weten.
 
Share