Column

Autoritaire stiefvader

Naar aanleiding van een andere casus moest ik denken aan een problematische situatie in een samengesteld gezin van jaren geleden. Stiefvader was autoritair, ook zijn eigen kinderen waren soms een beetje bang voor hem. Maar nog vaker ging hij ook in het contact met stiefzoon wel eens te ver in het sanctioneren (vooral ook in de ogen van zijn partner, die de moeder van stiefzoon was).

Reactie huisarts

De stiefzoon van 18 jaar had dus regelmatig conflicten met hem. Moeder vertelde dit probleem bij de huisarts. Deze had tegen moeder gezegd: ik heb ook regelmatig conflicten met mijn zoon van 17, niet beseffend dat dit een heel andere situatie was.

Achtergrond

De eigen vader van deze stiefzoon was overleden toen de jongen 11 jaar was. Sindsdien had zijn moeder een nieuwe partner. Er kwamen nog twee nieuwe kinderen, die hij beschouwde als broertje en zusje.  Over zijn eigen vader werd nooit meer gesproken. Hij had een “nieuwe vader”, zo zei men. Ook had de familie van zijn vader nooit een goede band met zijn moeder gehad, waardoor moeder ook dat contact had afgehouden.

Contact met je roots

De stiefzoon dacht regelmatig aan zijn natuurlijke vader en wilde graag contact met de familie van zijn vader, maar uit loyaliteit naar zijn moeder, zei hij daar niks over. Toen d.m.v. mijn hulp dit boven tafel kwam kon hij contact leggen en verbeterde de situatie flink.

Een eigen verleden

Toen  stiefvader ontdekte dat de band met ook zijn eigen kinderen niet was zoals hij wilde, besefte hij dat hij nog steeds ernstig beperkt was door de conflicten met zijn autoritaire vader. Alleen al het durven kijken naar zijn eigen verleden deed hem beseffen dat hij anders moest leren kijken naar de situaties die zich voordeden in zijn leven.

Onderzoek je conflicten

Door je conflicten te onderzoeken en niet naar anderen te blijven wijzen leer je veel over jezelf. Conflicten zijn een bron van zelfkennis, als je dit wilt zien. Dat geldt overigens niet alleen voor stiefouders 😉

Share