Column

Wie zwijgt stemt toe!

De bonusmoeder/stiefmoeder voelt zich nogal eens in de kou staan. Vaak zwijgen vaders als hun vriendin zich zichtbaar stoort aan zijn kinderen. Dit kan te maken hebben met gemakzucht, maar vaker weet hij niet zo goed wat te doen. Als zijn vriendin dan aangeeft dat ze zich niet gesteund voelt zegt hij “je kunt het best zelf oplossen!

Zelf oplossen

Het gaat er niet om wat kán, maar wat het beste is voor de onderlinge verhoudingen. Als een stiefouder de kinderen corrigeert denken kinderen soms dat zij/hij een zeikerd is, die moeilijke regeltjes verzint, of minstens dat zij/hij zich niet met hen hoeft te bemoeien. Kinderen hebben daar immers hun ouders voor.

Aanvoelen

Sommige mensen voelen automatisch aan dat zij zich zo weinig mogelijk moeten bemoeien met hun bonus/stiefkinderen, aangezien de kinderen al twee eigen ouders hebben. Andere bonusouders denken dat ze “een betere” ouder moeten zijn dan de eigen ouder. Dit kan echter nooit. Voor elk kind zijn de eigen ouders het beste.

Vaders zwijgen, moeders kunnen niet zwijgen

Ondanks de emancipatie blijft er toch vaak een verschil tussen moeders en vaders. Vaders zijn geneigd te zwijgen als hun nieuwe partner iets zegt of doet. Moeders zijn eerder geneigd om voor hun kinderen op de bres te springen wanneer hun partner de kinderen streng toespreekt. En is dat altijd juist?

Blijf van mijn kinderen af

Moeder blijkt een leeuwin te zijn als iemand aan haar kinderen komt. Vaders doen dat ook, maar vooral als de kinderen in (levens-)gevaar zijn. Moeder reageert meestal gevoeliger op emotionele kwetsingen, die hun kind zou kunnen oplopen. Vaak krijgen de nieuwe partners daar ook weer conflicten over.,,,(ik mag weer niks zeggen…).

Invloed

En daarom is het belangrijk om te leren op welke manier je toch invloed kan uitoefenen als stiefouder, zonder je als de “derde” ouder op te stellen. Kinderen krijgen dan “the best of both worlds”.

Share