Nationaal MS Fonds op zoek naar contactpersoon

Wil jij je tijdens de Goede Doelen Week in Veghel inzetten voor mensen met MS?

In april 2022 vindt de plaatselijke Goede Doelen Week in Veghel plaats. We zijn op zoek naar een contactpersoon die namens het Nationaal MS Fonds de lokale organisatie onderst nt. Help jij mee in de strijd tegen multiple sclerose (MS)?

Wat ga je doen?
Als contactpersoon ondersteun je de lokale organisatie, woon je eventuele bijeenkomsten bij en heb je contact met de collectanten. Wij leveren daarvoor de benodigde informatie aan en staan klaar voor vragen. Ieder jaar zorgt de collecte voor een groot deel van onze inkomsten. Onze vrijwilligers spelen dan ook een grote rol in de strijd tegen MS.

MS is zenuwslopend
MS is een ziekte van het centrale zenuwstelsel. Doordat er iets mis is in het afweersysteem, wordt de laag om de zenuwen aangevallen en beschadigd. Hierdoor komen signalen van en naar de hersenen niet (goed) door, waardoor verlammings- en uitvalsverschijnselen optreden. In Nederland ondervinden 25.000 mensen dagelijks de gevolgen van de chronische en progressieve ziekte MS. Onderzoekers weten niet hoe MS
ontstaat en hoe de ziekte te genezen is. Meer onderzoek is daarom hard nodig. Het Nationaal MS Fonds financiert onder andere wetenschappelijk onderzoek naar betere behandelingen en een betere kwaliteit van leven voor mensen met MS.

Meer informatie of aanmelden: collecte@nationaalmsfonds.nl of 010-5919839 www.nationaalmsfonds.nl

Share

Convenant huisvesting buitenlandse werknemers

Gezamenlijke afspraken voor goede huisvesting buitenlandse werknemers

De vraag naar buitenlandse werknemers neemt toe in de krappe arbeidsmarkt. Zeker in de groeiende en bloeiende economie van Meierijstad. Veel bedrijfssectoren binnen Meierijstad, waaronder de agrarische en logistieke sector, zijn deels afhankelijk van tijdelijke arbeidskrachten die van buiten Nederland komen. Om die reden is het voor zowel de bedrijven als de buitenlandse werknemers van belang dat er voldoende goede en veilige huisvestingsplaatsen aanwezig zijn binnen Meierijstad en de arbeidsomstandigheden goed geregeld zijn. Gemeente, werkgevers en huisvesters hebben daarom deze week gezamenlijke afspraken hiervoor vastgelegd in een convenant.

Waarom dit convenant?
Gemeente Meierijstad streeft naar goede huisvesting en arbeidsomstandigheden voor en begeleiding van de buitenlandse werknemers. De gezamenlijke inspanning helpt om de kwaliteit hiervan een stap verder te brengen. Het moet er onder andere voor zorgen dat er voldoende woonruimte is, dat de huizen veilig en goed onderhouden zijn, dat er niemand uitgebuit wordt, dat er niet te veel mensen in een woning wonen en dat er geen overlast is voor de mensen in de buurt.
Wethouder Jan Goijaarts: “De inzet van internationale werknemers is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Meierijstad heeft een grote opgave als het gaat om toezicht op de kwaliteit. We zijn dan ook verheugd dat de samenwerking met de eerste partijen nu formeel bekrachtigd is. We hopen dat er meerdere bedrijven volgen. Zo krijgen we meer zicht op de situatie en kunnen we gerichter werken aan een gezamenlijke aanpak voor een goede en veilige woon- werk- en leefomgeving.”

“Onze pieken in arbeidsbehoefte worden grotendeels ingevuld door seizoenmedewerkers. Wij regelen voor hen huisvesting, nu nog op veel verschillende locaties. Wij willen dat meer centraliseren en tegelijkertijd willen we de medewerkers een kwalitatieve hoogwaardige huisvesting bieden die aan hun wensen voldoet.

Dit convenant onderschrijft hoe wij als Van den Elzen Plants tegen huisvesting aankijken en bevestigt ons in de keuzes voor toekomst. ’’ aldus Maurice Deben van Van den Elzen Plants.
Han van Horen van HOBIJ: “In Meijerstad is het super fijn wonen en werken, nu ook voor onze flexspecialisten!”
Frank van Gool van OTTO Work Force “ Internationale medewerkers zijn hardwerkende mensen zoals wij allemaal. Ze verdienen een fatsoenlijk leven in Nederland en daarbij hoort ook fatsoenlijke huisvesting. Met dit convenant wordt door de Gemeente Meijerijstad een basis gelegd. Daar zijn we erg blij mee.“

 

Share

Dunningswerkzaamheden in gemeentebossen

Meierijstad stimuleert ontwikkeling gevarieerd bos

Vanaf januari t/m medio maart 2022 vinden er dunningswerkzaamheden plaats in de gemeentebossen van Meierijstad. Vooral in ‘t Lijnt in Erp en ’t Hurkse. De bossen blijven in die periode open voor bezoekers.

Ruimte realiseren door ‘dunnen’
Wethouder Harry van Rooijen: We streven naar gevarieerde bossen met veel afwisseling en natuurwaarden. Om dat te stimuleren hebben we een bosbeheerbeleid waarmee we een goede balans tussen natuur, recreatie en houtproductie realiseren. Daarbij maken we zoveel mogelijk gebruik van de natuurlijke processen in het bos. Dunning draagt bij aan meer biodiversiteit.” Als de bomen in een bos te dicht op elkaar komen te staan, gaat dit ten koste van de groei en de gezondheid van iedere boom. Daarom is het nodig tijdig ruimte te creëren door bomen weg te halen. Zo kunnen de mooiste en beste bomen op een goede manier uitgroeien. De eerste stap bestaat uit het selecteren van de bomen die blijven en welke daarvoor wijken. De bomen die verwijderd gaan worden krijgen een oranje markering op de stam. Dit markeren is inmiddels gebeurd. Het vellen van deze bomen heet ‘dunnen’ en dit gaat vanaf januari gebeuren. De opbrengst van het hout dat vrijkomt, wordt gebruikt om de kosten voor het gemeentelijke bosen natuurbeheer te dekken.

Kansen voor kruiden, struiken en jonge bomen
In sommige delen, waar veel dezelfde soorten bomen staan, komen een aantal open plekken. Op deze plaatsen krijgen kruiden en struiken volop kans om te groeien, waardoor de variatie en natuurwaarden in het bos toenemen. Ook hebben bomen hier de kans zich te verjongen, omdat er voldoende licht is op deze open plekken. Op den duur groeien de jonge boompjes uit tot volwassen bomen, waardoor de open plek weer op een natuurlijke wijze dichtgroeit.

Bezoek aan de bossen
Tijdens de werkzaamheden blijven de bosgebieden toegankelijk voor bezoek. De bomen worden geveld en uitgereden met bosbouwmachines. Deze machines rijden ook op de paden. Voor de eigen veiligheid wordt bezoekers gevraagd voldoende afstand te houden. Daarnaast kunnen paden tijdelijk afgesloten of minder goed toegankelijk zijn. Na afloop van de werkzaamheden worden alle paden weer vrijgegeven en indien nodig hersteld. In de periode dat men in het bos werkt, hangen op verschillende plekken informatiebordjes met meer informatie over de werkzaamheden. Tijdens de werkzaamheden werken de beheerder (Bosgroep Zuid Nederland) en de uitvoerder volgens de gedragscode bosbeheer. Daarin staat hoe men bij werkzaamheden om moet gaan met de aanwezige flora en fauna, om de impact zo tot een minimum te beperken.

 

Share

Column

Wie zwijgt stemt toe!

De bonusmoeder/stiefmoeder voelt zich nogal eens in de kou staan. Vaak zwijgen vaders als hun vriendin zich zichtbaar stoort aan zijn kinderen. Dit kan te maken hebben met gemakzucht, maar vaker weet hij niet zo goed wat te doen. Als zijn vriendin dan aangeeft dat ze zich niet gesteund voelt zegt hij “je kunt het best zelf oplossen!

Zelf oplossen

Het gaat er niet om wat kán, maar wat het beste is voor de onderlinge verhoudingen. Als een stiefouder de kinderen corrigeert denken kinderen soms dat zij/hij een zeikerd is, die moeilijke regeltjes verzint, of minstens dat zij/hij zich niet met hen hoeft te bemoeien. Kinderen hebben daar immers hun ouders voor.

Aanvoelen

Sommige mensen voelen automatisch aan dat zij zich zo weinig mogelijk moeten bemoeien met hun bonus/stiefkinderen, aangezien de kinderen al twee eigen ouders hebben. Andere bonusouders denken dat ze “een betere” ouder moeten zijn dan de eigen ouder. Dit kan echter nooit. Voor elk kind zijn de eigen ouders het beste.

Vaders zwijgen, moeders kunnen niet zwijgen

Ondanks de emancipatie blijft er toch vaak een verschil tussen moeders en vaders. Vaders zijn geneigd te zwijgen als hun nieuwe partner iets zegt of doet. Moeders zijn eerder geneigd om voor hun kinderen op de bres te springen wanneer hun partner de kinderen streng toespreekt. En is dat altijd juist?

Blijf van mijn kinderen af

Moeder blijkt een leeuwin te zijn als iemand aan haar kinderen komt. Vaders doen dat ook, maar vooral als de kinderen in (levens-)gevaar zijn. Moeder reageert meestal gevoeliger op emotionele kwetsingen, die hun kind zou kunnen oplopen. Vaak krijgen de nieuwe partners daar ook weer conflicten over.,,,(ik mag weer niks zeggen…).

Invloed

En daarom is het belangrijk om te leren op welke manier je toch invloed kan uitoefenen als stiefouder, zonder je als de “derde” ouder op te stellen. Kinderen krijgen dan “the best of both worlds”.

Share

Kandidatenlijst LOKAAL Meierijstad

LOKAAL Meierijstad presenteert kandidatenlijst verkiezingen

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op woensdagavond 22 december hebben de leden van LOKAAL Meierijstad de kandidatenlijst vastgesteld voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Lijsttrekker voor LOKAAL Meierijstad is Karel van Lieshout.

LOKAAL is trots op de lijst met een mooie mix van bestuurlijke ervaring en jong talent, die breed geworteld is in de kernen van Meierijstad. De lijst wordt aangevoerd door Karel van Lieshout, 39 jaar, geboren en opgegroeid in Sint-Oedenrode en op dit moment wonend in Veghel. Hij vertelt: ,,Ik volg de politiek al vele jaren op de voet en ben al geruime tijd op de achtergrond actief voor de fractie van LOKAAL. Ik ben erg blij met de doelstellingen van onze partij en het zorgvuldig samengestelde verkiezingsprogramma. LOKAAL staat midden in de samenleving en komt op voor de belangen van inwoners, verenigingen en bedrijven van alle kernen in Meierijstad. De mens staat daarbij centraal. Ik vind het best een eer dat ik deze lijst met goede kandidaten mag aanvoeren en heb samen met deze groep volop vertrouwen in de komende verkiezingen.

De lijst met de eerste 15 kandidaten ziet er als volgt uit:

 1. Karel van Lieshout (Veghel)
 2. Wern van Asseldonk (Erp)
 3. Marja van der Heijden (Zijtaart)
 4. Dylan Kuijs (Sint-Oedenrode)
 5. Erik Groothoff (Veghel)
 6. Luc van den Tillaart  (Erp)
 7. Abdulkadir Evlek (Veghel)
 8. Jochem Kok (Veghel)
 9. Pascal Timmers (Boerdonk)
 10. Geert van de Ven (Eerde)
 11. Jack Monde (Veghel)
 12. Jelle Verbakel (Erp)
 13. Marie-José van de Graaf (Mariaheide)
 14. Eric van den Bogaard (Veghel)
 15. Jeroen Höppener (Veghel)

Karel van Lieshout

Share

Uitspraak over N279 raakt andere projecten

Uitspraak over N279 raakt andere projecten Meierijstad

Medio december heeft de Raad van State uitspraak het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de N279 Veghel-Asten vernietigd. Het vernietigde PIP betreft een provinciaal plan, maar het heeft ook gevolgen voor lokale plannen die gemeente Meierijstad zelf heeft. Een deel van die plannen loopt waarschijnlijk forse vertraging op.

Verbetering bereikbaarheid
Wethouder Harry van Rooijen: “Wij betreuren de uitspraak. Er is nu een plan vernietigd waar jarenlang snoeihard aan gewerkt is door Provincie en de gemeenten langs het tracé; maar ook met bewoners en andere belanghebbenden. De aanpak van de verkeersproblematiek in Veghel laat daarmee helaas nog langer op zich wachten; en daarmee ook een verbetering van de bereikbaarheid en de leefbaarheid.” De provincie is aan zet om haar strategie voor het vervolg te bepalen. Op dit moment is het nog onduidelijk op welke termijn ze die kan presenteren en af kan stemmen met betrokken partijen. De gemeente brengt daarom nu in kaart welke gevolgen de vernietiging van het PIP heeft voor elk van de lokale plannen. Op sommige onderdelen is dat al duidelijk.

Verbindingsweg
Het MER-onderzoek naar de geplande nieuwe Verbindingsweg vanaf de N279 bij Keldonk naar de bedrijventerreinen Doornhoek en Foodpark is door de gemeente op pauze gezet. Elk mogelijk tracé start namelijk bij de ongelijkvloerse aansluiting bij Keldonk. Nu die aansluiting onzeker is geworden, heeft het op dit moment geen zin om de onderzoeken voort te zetten. Dat kan pas als er vanuit de provincie duidelijkheid komt over het vervolg voor de N279. Van Rooijen: “Hier zien we wat een impact de uitspraak indirect heeft voor de inwoners aan een van de tracés voor de Verbindingsweg. De al bestaande onzekerheid over de toekomst van hun woonsituatie of hun bedrijf houdt nu nog langer aan; En dat is buitengewoon vervelend.”

Rembrandtlaan
Het knooppunt van de N279/Rembrandtlaan/Taylorbrug is een belangrijke verkeersknoop binnen Veghel. De toekomstige inrichting hangt samen met onder andere de N279, plan Rembrandtlaan (woningbouw/toegang Taylorbrug) ), de Verbindingsweg en de ontwikkeling van de bedrijventerreinen Veghel-west. Naar aanleiding van de vernietiging van het PIP N279 gaat de gemeente de komende periode nog een keer kijken naar deze specifieke situatie. Er is al opdracht gegeven voor een verkenning naar de mogelijke verkeersstructuur voor het knooppunt.

Share