Column

Geweldstoename door jongeren…. Een verontrustend bericht. Sommige jongeren dragen messen en wat je bij je hebt kun je gebruiken. Niet altijd zo bedoeld, maar kan wel link zijn. En natuurlijk zijn er achterstandsituaties waarin jongeren en hun ouders verkeren waardoor innerlijke boosheid soms nog de enige emotie is die men heeft. Daar kun je gerust bang voor zijn. Vertrouwen Aan

Share
» Read more

Nationaal MS Fonds op zoek naar contactpersoon

Wil jij je tijdens de Goede Doelen Week in Veghel inzetten voor mensen met MS? In april 2022 vindt de plaatselijke Goede Doelen Week in Veghel plaats. We zijn op zoek naar een contactpersoon die namens het Nationaal MS Fonds de lokale organisatie onderst nt. Help jij mee in de strijd tegen multiple sclerose (MS)? Wat ga je doen? Als

Share
» Read more

Convenant huisvesting buitenlandse werknemers

Gezamenlijke afspraken voor goede huisvesting buitenlandse werknemers De vraag naar buitenlandse werknemers neemt toe in de krappe arbeidsmarkt. Zeker in de groeiende en bloeiende economie van Meierijstad. Veel bedrijfssectoren binnen Meierijstad, waaronder de agrarische en logistieke sector, zijn deels afhankelijk van tijdelijke arbeidskrachten die van buiten Nederland komen. Om die reden is het voor zowel de bedrijven als de buitenlandse

Share
» Read more

Dunningswerkzaamheden in gemeentebossen

Meierijstad stimuleert ontwikkeling gevarieerd bos Vanaf januari t/m medio maart 2022 vinden er dunningswerkzaamheden plaats in de gemeentebossen van Meierijstad. Vooral in ‘t Lijnt in Erp en ’t Hurkse. De bossen blijven in die periode open voor bezoekers. Ruimte realiseren door ‘dunnen’ Wethouder Harry van Rooijen: We streven naar gevarieerde bossen met veel afwisseling en natuurwaarden. Om dat te stimuleren

Share
» Read more

Column

Wie zwijgt stemt toe! De bonusmoeder/stiefmoeder voelt zich nogal eens in de kou staan. Vaak zwijgen vaders als hun vriendin zich zichtbaar stoort aan zijn kinderen. Dit kan te maken hebben met gemakzucht, maar vaker weet hij niet zo goed wat te doen. Als zijn vriendin dan aangeeft dat ze zich niet gesteund voelt zegt hij “je kunt het best

Share
» Read more

Kandidatenlijst LOKAAL Meierijstad

LOKAAL Meierijstad presenteert kandidatenlijst verkiezingen Tijdens de Algemene Ledenvergadering op woensdagavond 22 december hebben de leden van LOKAAL Meierijstad de kandidatenlijst vastgesteld voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Lijsttrekker voor LOKAAL Meierijstad is Karel van Lieshout. LOKAAL is trots op de lijst met een mooie mix van bestuurlijke ervaring en jong talent, die breed geworteld is in de kernen

Share
» Read more

Uitspraak over N279 raakt andere projecten

Uitspraak over N279 raakt andere projecten Meierijstad Medio december heeft de Raad van State uitspraak het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de N279 Veghel-Asten vernietigd. Het vernietigde PIP betreft een provinciaal plan, maar het heeft ook gevolgen voor lokale plannen die gemeente Meierijstad zelf heeft. Een deel van die plannen loopt waarschijnlijk forse vertraging op. Verbetering bereikbaarheid Wethouder Harry van Rooijen:

Share
» Read more

Geen Zonneparken in Mariaheide en Zijtaart

Meierijstad haalt 2 zonneparken uit eerste tranche Het college heeft besloten twee principeverzoeken van NRG2ALL voor zonneparken niet verder in behandeling te nemen. Het gaat om de zonneparken aan de Laarsweg bij Zijtaart en aan de Hintelstraat nabij Mariaheide. De plannen voldoen niet aan de eisen die de gemeente stelt aan burgerparticipatie. Meierijstad vult de vrijgekomen planruimte van de eerste

Share
» Read more
1 2 3 4