Column

Geweldstoename door jongeren….

Een verontrustend bericht. Sommige jongeren dragen messen en wat je bij je hebt kun je gebruiken. Niet altijd zo bedoeld, maar kan wel link zijn. En natuurlijk zijn er achterstandsituaties waarin jongeren en hun ouders verkeren waardoor innerlijke boosheid soms nog de enige emotie is die men heeft. Daar kun je gerust bang voor zijn.

Vertrouwen

Aan de andere kant heb ik ook een grenzenloos vertrouwen in een heleboel andere jongeren. Jongeren die het goed doen op school, die opkomen voor kwetsbaren, die milieubewust zijn, die blij en vrolijk in het leven staan, ondanks Corona. Die op bezoek gaan bij opa en oma, die hun ouders helpen en meestal (niet altijd) respectvol zijn.

De andere kant

Onlangs nog viel de bodem uit mijn boodschappenkrat toen ik deze in de auto wilde tillen. Een stuk of 4-5 jongens die in de buurt waren vroegen direct of ze me konden helpen. Eentje kroop nog onder de auto om een verdwaald blikje kattenvoer op te rapen. Chapeau! Ik word daar heel blij van, hoewel ik op dat moment minder blij was met de kapotte flessen en deuken in blikken.

Zonodig straf op maat

We moeten er met z’n allen voor zorgen dat we niet beginnen mee te schreeuwen met degenen die hard roepen dat er “harder gestraft” moet worden, hoewel ik mezelf erop betrap dat ik het soms óók zeg. Want ook ik wordt boos om vernielingen en geweld. Ik vind ook dat je dit wel moet aanpakken, maar harder straffen werkt zelden beter dan eens kijken waaróm deze jongelui zoiets doen.

In gesprek blijven gaan

Zoals de jeugd die messen draagt of andere wapens. Natuurlijk zijn er de echte boeven, maar een jongere met een wapen kan ook uit angst zo’n wapen bij zich hebben. Veilligheid krijg je niet met zo’n wapen, want de wereld wordt daardoor alleen maar ON-veiliger. We moeten de wereld een beetje veiliger proberen te maken door met hen in gesprek te blijven.

Share

Nationaal MS Fonds op zoek naar contactpersoon

Wil jij je tijdens de Goede Doelen Week in Veghel inzetten voor mensen met MS?

In april 2022 vindt de plaatselijke Goede Doelen Week in Veghel plaats. We zijn op zoek naar een contactpersoon die namens het Nationaal MS Fonds de lokale organisatie onderst nt. Help jij mee in de strijd tegen multiple sclerose (MS)?

Wat ga je doen?
Als contactpersoon ondersteun je de lokale organisatie, woon je eventuele bijeenkomsten bij en heb je contact met de collectanten. Wij leveren daarvoor de benodigde informatie aan en staan klaar voor vragen. Ieder jaar zorgt de collecte voor een groot deel van onze inkomsten. Onze vrijwilligers spelen dan ook een grote rol in de strijd tegen MS.

MS is zenuwslopend
MS is een ziekte van het centrale zenuwstelsel. Doordat er iets mis is in het afweersysteem, wordt de laag om de zenuwen aangevallen en beschadigd. Hierdoor komen signalen van en naar de hersenen niet (goed) door, waardoor verlammings- en uitvalsverschijnselen optreden. In Nederland ondervinden 25.000 mensen dagelijks de gevolgen van de chronische en progressieve ziekte MS. Onderzoekers weten niet hoe MS
ontstaat en hoe de ziekte te genezen is. Meer onderzoek is daarom hard nodig. Het Nationaal MS Fonds financiert onder andere wetenschappelijk onderzoek naar betere behandelingen en een betere kwaliteit van leven voor mensen met MS.

Meer informatie of aanmelden: collecte@nationaalmsfonds.nl of 010-5919839 www.nationaalmsfonds.nl

Share

Convenant huisvesting buitenlandse werknemers

Gezamenlijke afspraken voor goede huisvesting buitenlandse werknemers

De vraag naar buitenlandse werknemers neemt toe in de krappe arbeidsmarkt. Zeker in de groeiende en bloeiende economie van Meierijstad. Veel bedrijfssectoren binnen Meierijstad, waaronder de agrarische en logistieke sector, zijn deels afhankelijk van tijdelijke arbeidskrachten die van buiten Nederland komen. Om die reden is het voor zowel de bedrijven als de buitenlandse werknemers van belang dat er voldoende goede en veilige huisvestingsplaatsen aanwezig zijn binnen Meierijstad en de arbeidsomstandigheden goed geregeld zijn. Gemeente, werkgevers en huisvesters hebben daarom deze week gezamenlijke afspraken hiervoor vastgelegd in een convenant.

Waarom dit convenant?
Gemeente Meierijstad streeft naar goede huisvesting en arbeidsomstandigheden voor en begeleiding van de buitenlandse werknemers. De gezamenlijke inspanning helpt om de kwaliteit hiervan een stap verder te brengen. Het moet er onder andere voor zorgen dat er voldoende woonruimte is, dat de huizen veilig en goed onderhouden zijn, dat er niemand uitgebuit wordt, dat er niet te veel mensen in een woning wonen en dat er geen overlast is voor de mensen in de buurt.
Wethouder Jan Goijaarts: “De inzet van internationale werknemers is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Meierijstad heeft een grote opgave als het gaat om toezicht op de kwaliteit. We zijn dan ook verheugd dat de samenwerking met de eerste partijen nu formeel bekrachtigd is. We hopen dat er meerdere bedrijven volgen. Zo krijgen we meer zicht op de situatie en kunnen we gerichter werken aan een gezamenlijke aanpak voor een goede en veilige woon- werk- en leefomgeving.”

“Onze pieken in arbeidsbehoefte worden grotendeels ingevuld door seizoenmedewerkers. Wij regelen voor hen huisvesting, nu nog op veel verschillende locaties. Wij willen dat meer centraliseren en tegelijkertijd willen we de medewerkers een kwalitatieve hoogwaardige huisvesting bieden die aan hun wensen voldoet.

Dit convenant onderschrijft hoe wij als Van den Elzen Plants tegen huisvesting aankijken en bevestigt ons in de keuzes voor toekomst. ’’ aldus Maurice Deben van Van den Elzen Plants.
Han van Horen van HOBIJ: “In Meijerstad is het super fijn wonen en werken, nu ook voor onze flexspecialisten!”
Frank van Gool van OTTO Work Force “ Internationale medewerkers zijn hardwerkende mensen zoals wij allemaal. Ze verdienen een fatsoenlijk leven in Nederland en daarbij hoort ook fatsoenlijke huisvesting. Met dit convenant wordt door de Gemeente Meijerijstad een basis gelegd. Daar zijn we erg blij mee.“

 

Share

Dunningswerkzaamheden in gemeentebossen

Meierijstad stimuleert ontwikkeling gevarieerd bos

Vanaf januari t/m medio maart 2022 vinden er dunningswerkzaamheden plaats in de gemeentebossen van Meierijstad. Vooral in ‘t Lijnt in Erp en ’t Hurkse. De bossen blijven in die periode open voor bezoekers.

Ruimte realiseren door ‘dunnen’
Wethouder Harry van Rooijen: We streven naar gevarieerde bossen met veel afwisseling en natuurwaarden. Om dat te stimuleren hebben we een bosbeheerbeleid waarmee we een goede balans tussen natuur, recreatie en houtproductie realiseren. Daarbij maken we zoveel mogelijk gebruik van de natuurlijke processen in het bos. Dunning draagt bij aan meer biodiversiteit.” Als de bomen in een bos te dicht op elkaar komen te staan, gaat dit ten koste van de groei en de gezondheid van iedere boom. Daarom is het nodig tijdig ruimte te creëren door bomen weg te halen. Zo kunnen de mooiste en beste bomen op een goede manier uitgroeien. De eerste stap bestaat uit het selecteren van de bomen die blijven en welke daarvoor wijken. De bomen die verwijderd gaan worden krijgen een oranje markering op de stam. Dit markeren is inmiddels gebeurd. Het vellen van deze bomen heet ‘dunnen’ en dit gaat vanaf januari gebeuren. De opbrengst van het hout dat vrijkomt, wordt gebruikt om de kosten voor het gemeentelijke bosen natuurbeheer te dekken.

Kansen voor kruiden, struiken en jonge bomen
In sommige delen, waar veel dezelfde soorten bomen staan, komen een aantal open plekken. Op deze plaatsen krijgen kruiden en struiken volop kans om te groeien, waardoor de variatie en natuurwaarden in het bos toenemen. Ook hebben bomen hier de kans zich te verjongen, omdat er voldoende licht is op deze open plekken. Op den duur groeien de jonge boompjes uit tot volwassen bomen, waardoor de open plek weer op een natuurlijke wijze dichtgroeit.

Bezoek aan de bossen
Tijdens de werkzaamheden blijven de bosgebieden toegankelijk voor bezoek. De bomen worden geveld en uitgereden met bosbouwmachines. Deze machines rijden ook op de paden. Voor de eigen veiligheid wordt bezoekers gevraagd voldoende afstand te houden. Daarnaast kunnen paden tijdelijk afgesloten of minder goed toegankelijk zijn. Na afloop van de werkzaamheden worden alle paden weer vrijgegeven en indien nodig hersteld. In de periode dat men in het bos werkt, hangen op verschillende plekken informatiebordjes met meer informatie over de werkzaamheden. Tijdens de werkzaamheden werken de beheerder (Bosgroep Zuid Nederland) en de uitvoerder volgens de gedragscode bosbeheer. Daarin staat hoe men bij werkzaamheden om moet gaan met de aanwezige flora en fauna, om de impact zo tot een minimum te beperken.

 

Share

Column

Wie zwijgt stemt toe!

De bonusmoeder/stiefmoeder voelt zich nogal eens in de kou staan. Vaak zwijgen vaders als hun vriendin zich zichtbaar stoort aan zijn kinderen. Dit kan te maken hebben met gemakzucht, maar vaker weet hij niet zo goed wat te doen. Als zijn vriendin dan aangeeft dat ze zich niet gesteund voelt zegt hij “je kunt het best zelf oplossen!

Zelf oplossen

Het gaat er niet om wat kán, maar wat het beste is voor de onderlinge verhoudingen. Als een stiefouder de kinderen corrigeert denken kinderen soms dat zij/hij een zeikerd is, die moeilijke regeltjes verzint, of minstens dat zij/hij zich niet met hen hoeft te bemoeien. Kinderen hebben daar immers hun ouders voor.

Aanvoelen

Sommige mensen voelen automatisch aan dat zij zich zo weinig mogelijk moeten bemoeien met hun bonus/stiefkinderen, aangezien de kinderen al twee eigen ouders hebben. Andere bonusouders denken dat ze “een betere” ouder moeten zijn dan de eigen ouder. Dit kan echter nooit. Voor elk kind zijn de eigen ouders het beste.

Vaders zwijgen, moeders kunnen niet zwijgen

Ondanks de emancipatie blijft er toch vaak een verschil tussen moeders en vaders. Vaders zijn geneigd te zwijgen als hun nieuwe partner iets zegt of doet. Moeders zijn eerder geneigd om voor hun kinderen op de bres te springen wanneer hun partner de kinderen streng toespreekt. En is dat altijd juist?

Blijf van mijn kinderen af

Moeder blijkt een leeuwin te zijn als iemand aan haar kinderen komt. Vaders doen dat ook, maar vooral als de kinderen in (levens-)gevaar zijn. Moeder reageert meestal gevoeliger op emotionele kwetsingen, die hun kind zou kunnen oplopen. Vaak krijgen de nieuwe partners daar ook weer conflicten over.,,,(ik mag weer niks zeggen…).

Invloed

En daarom is het belangrijk om te leren op welke manier je toch invloed kan uitoefenen als stiefouder, zonder je als de “derde” ouder op te stellen. Kinderen krijgen dan “the best of both worlds”.

Share

Kandidatenlijst LOKAAL Meierijstad

LOKAAL Meierijstad presenteert kandidatenlijst verkiezingen

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op woensdagavond 22 december hebben de leden van LOKAAL Meierijstad de kandidatenlijst vastgesteld voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Lijsttrekker voor LOKAAL Meierijstad is Karel van Lieshout.

LOKAAL is trots op de lijst met een mooie mix van bestuurlijke ervaring en jong talent, die breed geworteld is in de kernen van Meierijstad. De lijst wordt aangevoerd door Karel van Lieshout, 39 jaar, geboren en opgegroeid in Sint-Oedenrode en op dit moment wonend in Veghel. Hij vertelt: ,,Ik volg de politiek al vele jaren op de voet en ben al geruime tijd op de achtergrond actief voor de fractie van LOKAAL. Ik ben erg blij met de doelstellingen van onze partij en het zorgvuldig samengestelde verkiezingsprogramma. LOKAAL staat midden in de samenleving en komt op voor de belangen van inwoners, verenigingen en bedrijven van alle kernen in Meierijstad. De mens staat daarbij centraal. Ik vind het best een eer dat ik deze lijst met goede kandidaten mag aanvoeren en heb samen met deze groep volop vertrouwen in de komende verkiezingen.

De lijst met de eerste 15 kandidaten ziet er als volgt uit:

 1. Karel van Lieshout (Veghel)
 2. Wern van Asseldonk (Erp)
 3. Marja van der Heijden (Zijtaart)
 4. Dylan Kuijs (Sint-Oedenrode)
 5. Erik Groothoff (Veghel)
 6. Luc van den Tillaart  (Erp)
 7. Abdulkadir Evlek (Veghel)
 8. Jochem Kok (Veghel)
 9. Pascal Timmers (Boerdonk)
 10. Geert van de Ven (Eerde)
 11. Jack Monde (Veghel)
 12. Jelle Verbakel (Erp)
 13. Marie-José van de Graaf (Mariaheide)
 14. Eric van den Bogaard (Veghel)
 15. Jeroen Höppener (Veghel)

Karel van Lieshout

Share

Uitspraak over N279 raakt andere projecten

Uitspraak over N279 raakt andere projecten Meierijstad

Medio december heeft de Raad van State uitspraak het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de N279 Veghel-Asten vernietigd. Het vernietigde PIP betreft een provinciaal plan, maar het heeft ook gevolgen voor lokale plannen die gemeente Meierijstad zelf heeft. Een deel van die plannen loopt waarschijnlijk forse vertraging op.

Verbetering bereikbaarheid
Wethouder Harry van Rooijen: “Wij betreuren de uitspraak. Er is nu een plan vernietigd waar jarenlang snoeihard aan gewerkt is door Provincie en de gemeenten langs het tracé; maar ook met bewoners en andere belanghebbenden. De aanpak van de verkeersproblematiek in Veghel laat daarmee helaas nog langer op zich wachten; en daarmee ook een verbetering van de bereikbaarheid en de leefbaarheid.” De provincie is aan zet om haar strategie voor het vervolg te bepalen. Op dit moment is het nog onduidelijk op welke termijn ze die kan presenteren en af kan stemmen met betrokken partijen. De gemeente brengt daarom nu in kaart welke gevolgen de vernietiging van het PIP heeft voor elk van de lokale plannen. Op sommige onderdelen is dat al duidelijk.

Verbindingsweg
Het MER-onderzoek naar de geplande nieuwe Verbindingsweg vanaf de N279 bij Keldonk naar de bedrijventerreinen Doornhoek en Foodpark is door de gemeente op pauze gezet. Elk mogelijk tracé start namelijk bij de ongelijkvloerse aansluiting bij Keldonk. Nu die aansluiting onzeker is geworden, heeft het op dit moment geen zin om de onderzoeken voort te zetten. Dat kan pas als er vanuit de provincie duidelijkheid komt over het vervolg voor de N279. Van Rooijen: “Hier zien we wat een impact de uitspraak indirect heeft voor de inwoners aan een van de tracés voor de Verbindingsweg. De al bestaande onzekerheid over de toekomst van hun woonsituatie of hun bedrijf houdt nu nog langer aan; En dat is buitengewoon vervelend.”

Rembrandtlaan
Het knooppunt van de N279/Rembrandtlaan/Taylorbrug is een belangrijke verkeersknoop binnen Veghel. De toekomstige inrichting hangt samen met onder andere de N279, plan Rembrandtlaan (woningbouw/toegang Taylorbrug) ), de Verbindingsweg en de ontwikkeling van de bedrijventerreinen Veghel-west. Naar aanleiding van de vernietiging van het PIP N279 gaat de gemeente de komende periode nog een keer kijken naar deze specifieke situatie. Er is al opdracht gegeven voor een verkenning naar de mogelijke verkeersstructuur voor het knooppunt.

Share

Geen Zonneparken in Mariaheide en Zijtaart

Meierijstad haalt 2 zonneparken uit eerste tranche

Het college heeft besloten twee principeverzoeken van NRG2ALL voor zonneparken niet verder in behandeling te nemen. Het gaat om de zonneparken aan de Laarsweg bij Zijtaart en aan de Hintelstraat nabij Mariaheide. De plannen voldoen niet aan de eisen die de gemeente stelt aan burgerparticipatie. Meierijstad vult de vrijgekomen planruimte van de
eerste tranche niet in met andere initiatieven.

Planruimte niet volledig benut
Wethouder Harry van Rooijen: “We hebben steeds de door de raad beschikbaar gestelde 50 hectare voor duurzame energieopwek optimaal willen benutten. De opgave is immers groot en het doel ‘CO2-neutraal in 2050’ is onveranderd. Maar de wachtlijst is nu leeg; er zijn onvoldoende kwalitatief goede plannen en met minder kwaliteit nemen we geen genoegen. Dat betekent dat we de vrijgevallen 12,7 hectare (8,3 en 4,4) in deze tranche niet invullen.” De beide plannen van NRG2ALL zijn door het college ook uitgesloten van de eerste tranche zonneparken. Als de gemeente een tweede tranche openstelt kan NRG2ALL opnieuw inschrijven.
Maar de initiatieven worden dan opnieuw beoordeeld; en moeten zich dan meten met andere ingediende initiatieven. “Op die manier houden we het speelveld eerlijk en transparant”, aldus de wethouder

Sturen op kwaliteit
De onafhankelijke commissie Beoordeling Zonneparken heeft vorig jaar 8 van de 38 ingediende initiatieven voor zonneparken in Meierijstad als positief beoordeeld. Omdat de raad voor de eerste tranche 50 hectare beschikbaar stelde, was er slechts ruimte voor 7 initiatieven om door te mogen; Het plan Sterrebos van OPEN NRG kwam daardoor op de wachtlijst. In oktober is het alsnog toegevoegd omdat het plan Logtenburg van NRG2ALLterug getrokken werd. Alle geselecteerde initiatiefnemers zijn uitgenodigd hun plannen voor het zonnepark verder aan te scherpen onder andere door het betrekken van de omgeving en belanghebbenden bij de plannen. Drie van de zeven plannen hebben inmiddels een positief principebesluit ontvangen. Daarmee kunnen zij een planologische procedure starten om een omgevingsvergunning te verkrijgen: Solisplan aan de Nijnselseweg in Sint-Oedenrode (3,9 ha); Statkraft aan de Schootsdijk/Gagel (6,6 ha) en ZonXP aan de Scheperweg/Schootsedijk (12,3 ha). De laatste 2 locaties zijn in het
buitengebied tussen Olland, Schijndel en Sint-Oedenrode.

Share

LOKAAL deelt zorg over zandwinningsproject

LOKAAL deelt zorg over grootschalig zandwinningsproject Boerdonk 

BOERDONK – LOKAAL Meierijstad deelt de zorgen van het overgrote deel van de bewoners van Boerdonk met betrekking tot de voorgenomen plannen voor een grootschalig zandwinningproject aan de rand van het dorp. “We zien van meet af aan deze plannen als een directe bedreiging voor de leefbaarheid in Boerdonk” aldus Lokaal Raadslid Pascal Timmers. Inmiddels zijn vanuit de raad hierover al technische vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

Zandwinningsbedrijf Koninklijke Smalls bv is voornemens om de komende 30 jaar een zandwinningsproject te starten in het gebied wat ingeklemd ligt tussen natuurgebied het Hurkske en het dorp Boerdonk. Wern van Asseldonk van de fractie van LOAAL is van mening dat de schaal van dit voorgenomen project niet past in dit gebied en zeker niet direct tegen de dorpskern van Boerdonk aan. ,,Daarbij komt ook nog eens dat aan de andere zijde van Boerdonk een zanddepot zou worden gerealiseerd, wat resulteert in tientallen jaren overlast van transportbewegingen. Kortom wij van LOKAAL Meierijstad, zien niets in dit plan van Koninklijke Smalls! Het wordt gepresenteerd als een mooi natuurgebied, maar in feite is het vernietiging van het Brabants landschap. Met dit project is het gebied wat tegen het Hurkske aan ligt en geldt als een mooie uitloper naar het dorpje Boerdonk in één klap vernietigd.”

 

Share

Vervolgstappen Omnipark Erp

Aan de slag met uitwerking uitvoeringsplan Omnipark in Erp

Gemeente Meierijstad is, samen met het waterschap Aa en Maas, aan de slag gegaan met de opdracht van de gemeenteraad van 1 april en gestart met de gefaseerde uitwerking van het uitvoeringsplan voor Omnipark De Brug in Erp. Waterschap en gemeente hebben samen afspraken gemaakt over de uitvoering van het Omnipark en een gezamenlijke planning opgesteld. Samen met het waterschap optrekken in de uitvoering levert aanzienlijke financiële voordelen op.

Jan de Vocht, voorzitter Stichting Omnipark De Brug Erp: ”Wij zijn blij met de vervolgstappen die nu gezet worden. Concrete afspraken en een duidelijke tijdsplanning geven ons een helderder perspectief op het eindresultaat en daarmee ook een hernieuwd vertrouwen dat Omnipark De Brug er uiteindelijk toch gaat komen.”

Stichting Omnipark De Brug Erp, gemeente Meierijstad en waterschap Aa en Maas werken al langere tijd hard aan een ontwikkelplan voor Omnipark De Brug in Erp. Het plan voldoet aan de brede maatschappelijke behoefte om de leefbaarheid verder te versterken en het dorp toekomstbestendig te maken. De samenwerkende partijen willen hier met een ontmoetingsplek met veelzijdige voorzieningen voor de hele gemeenschap in Erp (en omgeving) aan bijdragen. Eind 2019 gaf de gemeenteraad groen licht om dit ontwikkelplan uit te werken tot een uitvoeringsplan. De samenwerkende partijen zijn nu bezig met de uitwerking in fases van dit plan.

Wethouder Coby van der Pas: “Wat is het fijn om zo samen met het waterschap en de Omniparkers op te trekken en toe te werken naar een mooi resultaat! En natuurlijk, iedereen weet dat het nog enige jaren zal duren voordat het Omnipark helemaal gerealiseerd is, maar met deze afspraken met het waterschap zetten we weer een mooie stap in de goede richting!’

Het plan is om met het Omnipark, ook rivier de Aa meer in beeld te brengen en klaar te maken voor de toekomst. Het waterschap gaat voor een integrale ontwikkeling van het Aa-dal zoals meer ruimte voor waterberging, verbeterde recreatiemogelijkheden en het verhogen van de natuurwaarden langs de rivier. Omniparkers, gemeente en waterschap hebben ook het idee omarmd om met de middelen van de Regiodeal ‘Leefbaarheid in de dorpen’ een pontje over de Aa aan te leggen en aan te laten sluiten op een wandel-/fietspad door het gebied. Het waterschap onderzoekt dit idee op technische haalbaarheid.

Peter van Dijk, bestuurder waterschap Aa en Maas: ““Met het uitvoeringsplan voor Omnipark Erp zetten we goede stappen in onze opgave om een klimaatbestendig Aa-dal te realiseren. Er komt hiermee ruimte voor de herinrichting van de Aa. Dat biedt kansen op het vlak van recreatie en beleefbaarheid, wensen daarvoor kunnen we meteen meepakken.”

Van plan naar uitvoering

De uitvoering van dit plan vergt meerdere jaren en zal daarom ook gefaseerd uitgevoerd worden. De afspraken met het waterschap over hun bijdragen en de planning van de uitvoering hebben ook hun effect op de komende (meerjaren)begrotingen. Hierover moeten nog de nodige besluiten genomen worden.

Share

Meierijstad lanceert website meierijstadbeweegt

Gemeente Meierijstad lanceert website www.meierijstadbeweegt.nl

Vandaag lanceerde wethouder sport Coby van der Pas, met een druk op de knop, de nieuwe website www.meierijstadbeweegt.nl. Op deze site worden de zwemmogelijkheden van de gemeentelijke zwembaden samengebracht. Ook andere binnensportaccommodaties van de gemeente zoals sporthallen en gymzalen, zijn hier te vinden. Met dit portaal wordt de online dienstverlening van gemeente Meierijstad verder verbeterd en het gebruikersgemak voor de inwoners vergroot.

Wethouder Coby van der Pas:” Met deze nieuwe website brengen we sportvraag en sportaanbod op een gebruiksvriendelijke manier bij elkaar. Een extra stimulans om te gaan én te blijven sporten en bewegen.”

Nieuwe website, nieuwe mogelijkheden
Zwembadgebruikers kunnen via de website een los kaartje of een badenkaart kopen en krijgen daarmee direct toegang tot de zwembaden. Bezoekers kunnen vervolgens hun eigen gegevens inzien. Ouders van de kinderen met zwemles, kunnen bovendien de vorderingen volgen via het leerlingvolgsysteem. Dit geldt op dit moment alleen nog voor het zwembad in Schijndel, De Molen Hey. Het nieuwe zwembad De Neul in Sint-Oedenrode opent eind januari 2022 en wordt aangesloten op dit systeem – net als het nieuwe zwembad in Veghel zodra dit gereed is.

Groeimodel
In de loop van de komende maanden wordt de website verder uitgebouwd. Alle informatie over sporten en bewegen binnen Meierijstad krijgt hier een plaats. Denk daarbij bijvoorbeeld aan info over de sportcoaches, uniek sporten, beweegprogramma’s en sportaanbieders. De website is bedoeld als centrale plek voor sportmogelijkheden in Meierijstad. Op termijn is het ook mogelijk om een binnensportaccommodatie te huren via het reserveringssysteem.

Share

Column

Verwende kinderen worden niet gelukkig.

Ik sprak met ouders die hun zoontje erg verwend hadden, dat gaven ze direct toe. Als hij een beetje chagrijnig was (en welk kind is dat nooit?) dan trok papa direct de portemonnee. Vader zat goed in de slappe was, en het was dus heel gemakkelijk om dit te doen. Het joch ging dan met € 50,– naar de winkel en kocht iets voor de computer, of een ander speeltje. En inderdaad kwam hij dan glunderend thuis. Iedereen blij.

Korte termijn

Het werkt absoluut als oplossing voor dat moment. Kind tevreden, ouders tevreden. Maar je kunt begrijpen (en ouders wisten dat zelf ook wel) dat dit op den duur niet goed werkt. Een kind van 8 jr is nog redelijk snel tevreden te stellen, maar wat als hij 15 jaar wordt??

Bovendien moet een kind ook leren met frustraties om te gaan. Het leven brengt nou eenmaal tegenvallers mee, daar ontkomt niemand aan.

Dankbaarheid

Kinderen zijn meestal niet dankbaar voor wat je voor hen doet. Ze vinden het heel gewoon. En inderdaad hebben zij niet gevraagd om het leven. Vroeger werd van ons dankbaarheid verwacht, tegenwoordig is dat veel minder. Ze hoeven zich ook niet steeds te realiseren wat je allemaal voor hen doet, maar ze mogen het wel weten.

Waarde en waarden

Kinderen waarderen zelden wat ze hebben. Dat kun je ze niet kwalijk nemen. Het is hun wereld. Maar jij gewend bent dat men direct voorziet in nieuwe spullen als je je even niet lekker voelt, dan leer je niks. Je voelt je verongelijkt als je een keer je zin niét krijgt. Het leidt tot ontevredenheid. Je ziet niet dat spullen geld kosten (en van waarde zijn), je ziet niet dat aandacht en liefde ook van waarde is.

De “boze buitenwereld”

Verwenning leidt tot ontevredenheid  en chronische ontevredenheid maakt diep ongelukkig. Kinderen zijn dan nergens tevreden meer mee, maar dat gaat door in de volwassenheid.

Alles wat hen dus overkomt, zal dan “de schuld” zijn van de boze buitenwereld, kortom geen eigen verantwoordelijkheid. En dan voel je je slachtoffer en word je ongelukkig. Dat wil geen enkele ouder voor zijn kind. En toch gebeurt het veel.

Share
1 2 3