Column

Poeslief gedoe als papa in de buurt is….

Mevrouw belde mij op met de vraag wat te doen als de kinderen van haar vriend zich onuitstaanbaar gedragen tegenover haar, maar poeslief doen als hun papa in de buurt is.

Enige tijd geleden had ze besloten zich niet meer te ergeren aan zijn kinderen…. Maar helaas lukte dat niet zo goed. Als papa niet in de buurt was: niet luisteren naar haar, haar negeren, precies datgene doen waarvan ze wisten dat mevrouw zich eraan stoorde. Probeer dat maar eens te negeren…..

Op z’n beloop laten of er bovenop zitten

Ze had het al vaker aangekaart bij haar vriend, die er vaak een beetje om moest lachen.

Mevrouw voelde zich niet serieus genomen door hem en was enkele keren heel boos geworden, en dan luisterde hij wel even echt naar haar, maar uiteindelijk gebeurde er niks. Hij was een lieve man, die geneigd was om alles een beetje op z’n beloop te laten. Dat vond mevrouw in 1e instantie aantrekkelijk, haar ex had altijd overal bovenop gezeten.

Ze wisten echt wel beter

Maar nu bleek de goede eigenschap zich toch tegen haar te keren. Hij deed alles af met “och het zijn toch maar kinderen” en “maak je niet zo druk”, maar mevrouw wilde zich niet steeds in hoeven te houden als haar stiefjes met modderschoenen over het tapijt hadden gelopen. En ze wisten heus wel beter: dit zouden ze bij haar moeder ècht niet wagen!

In dit soort gevallen adviseer ik altijd om met z’n tweeën te komen.

Keer het eens om

Mevrouw kon zich niet voorstellen dat ik zou helpen, immers, zij had het probleem al zo vaak zelf ter sprake gebracht, maar afhankelijk van de gevoeligheden van meneer zijn er meestal voorbeelden te bedenken waar hij zich aan zou storen als háár kinderen een soortgelijk gedrag zouden vertonen.  En inderdaad: na 2 gesprekken was het een heel stuk beter. Ze hadden een gesprek met de kinderen gehad onder zijn leiding, en nu wist iedereen waar men aan toe was.

Stok achter de deur

Vaak plan ik in zo’n geval nog één gesprek voor een half jaar later, om te blijven fungeren als stok achter de deur, maar ook om hen te behoeden voor kleine potentieel “gevaarlijke” voorvalletjes. 

Share