Mooi resultaat Goede Doelen Week

Veghel, bedankt voor mooie opbrengst: totaal € 75.340,62
Tevreden over resultaat Goede Doelen Week Veghel.


In oktober was de vijfde editie van de Goede Doelen Week Veghel (GDW Veghel). Tijdens deze collecte van 11 t/m 16 oktober konden de inwoners van Veghel digitaal doneren (via de QR-code) en ook via de retourenveloppen.
Er is in totaal € 75.340,62 voor de 18 fondsen binnengekomen. Inmiddels is alles geteld en zijn alle bedragen ingevoerd. Natuurlijk willen we alle inwoners, vrijwilligers en betrokken organisaties voor hun bijdragen en inzet bedanken.

 

De taakgroep Financiën heeft de verwerking van alle collecte-formulieren verzorgd. Via het digitaal doneren en via de retourenveloppen is er veel gebruik gemaakt van de éénmalige incasso-mogelijkheid. Het grootste deel van deze donaties is inmiddels geïncasseerd. Binnenkort wordt naar alle fondsen het toegekende geldbedrag overgemaakt. Een overzicht met de opbrengst per fonds / goed doel staat binnenkort op onze website.

 

De GDW Veghel is een ANBI instelling. Dit wil zeggen een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een schenking aan een ANBI kan een belastingvoordeel opleveren. Iets voor u of uw bedrijf?
Informatie hierover kunt u nalezen op onze website www.goededoelenweekveghel.nl

De GDW wil ook in 2022 de Goede Doelen Week Veghel organiseren, de voorbereidingen hiervoor zijn gestart. Vooraankondiging GDW 2022: de 6e editie van de Goede Doelen Week Veghel staat gepland van maandag 4 t/m zaterdag 9 april 2022.

De landelijke fondsen en Stichting Collecteplan waarderen Goede Doelen Weken die lokaal georganiseerd worden. Desondanks zijn er momenten dat marketingcampagnes leiden tot reclame-uitingen en donateur-wervers in de Veghelse straten en media. Wij hebben hierover regelmatig contact met de 18 landelijke doelen en weten dat zij hun best doen om deze ‘foutjes’ te voorkomen. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Volg het laatste nieuws via https://www.facebook.com/gdwveghel

Share