15 personen in Schijndel besmet met legionella

15 personen in Schijndel besmet met legionella

Sinds maandag 15 november zijn er 15 personen bekend in Schijndel die besmet zijn met legionella. Vandaag (19-11) zijn er tot op heden geen nieuwe besmettingen gemeld. Zoals eerder bekend is gemaakt, is er 1 patiënt overleden. GGD Hart voor Brabant werkt samen met gemeente Meierijstad, de Omgevingsdienst, het RIVM, artsen-microbiologen en de Bronopsorings Eenheid Legionella. Alle organisaties zijn intern opgeschaald om dit weekend door te kunnen gaan met het bemonsteren van bronnen, de voortzetting van het brononderzoek en indien nodig het informeren van burgers.

Buitenlucht
De zoektocht concentreert zich met name op een bron in de buitenlucht. De meest waarschijnlijke en bekende bronnen zijn inmiddels bemonsterd en afgesloten of gereinigd. Denk hierbij aan onder andere koeltorens en fonteinen. Op dit moment worden relevante tips van burgers en minder voor de hand liggende bronnen in kaart gebracht en bemonsterd. Dit gebeurt met spoed. Er wordt dit weekend door alle partijen met extra personeel doorgewerkt. Na het weekend gaat het bemonsteren door.

Onderzoek GGD
De GGD doet onderzoek. Medewerkers nemen contact op met alle gemelde patiënten of hun familie om na te gaan waar patiënten zijn geweest en of met welke mogelijke bronnen zij in aanraking zijn geweest. Denk hierbij aan bronnen in de buitenlucht, bij een evenement of wasstraten, maar ook plekken rondom het huis zoals sauna’s, jacuzzi’s, douches die lang stil gestaan hebben. In dit geval zijn er geen overeenkomsten gevonden tussen de patiënten behalve de wijk waar ze wonen. Dit maakt een bron in de openlucht ergens in de omgeving waarschijnlijk.

Laboratoriumonderzoek
Als het laboratorium het monster binnen heeft gekregen, gaat het op kweek. Na 7 tot 10 dagen kan de laborant definitief concluderen of er legionella groeit. Soms is er al na 3 dagen groei te zien. De precieze bacterietypering duurt nog een paar dagen langer. Met de typering is het mogelijk een te kijken of er echt een match is tussen de bacterie waar de patiënten ziek van zijn geworden en de bacterie van de potentiële bron. Soms lukt het niet om met zekerheid een bron te vinden. Dit kan meerdere redenen hebben: de bron was bijvoorbeeld al schoongemaakt op het moment van bemonsteren, of er was een tijdelijke bron die inmiddels alweer verdwenen is. Ook kan het zijn dat je onvoldoende geschikt materiaal van de patiënten hebt om mee te vergelijken.

Wat kunnen mensen doen 
Als mensen klachten hebben die bij een longontsteking kunnen passen  dan is het belangrijk om contact te zoeken met de huisarts. Juist wanneer de Covid-test negatief is, zou een Legionella besmetting de oorzaak van de klachten kunnen zijn. Onderzoek op deze besmetting kan eenvoudig en gebeurt middels een test in de urine (hierin worden dode bacteriën uitgescheiden). Huisartsen en ziekenhuizen zijn geïnformeerd met de vraag om alert te zijn op mensen met legionella om snel met een passende behandeling te kunnen beginnen. Een legionellabesmetting is over het algemeen goed te behandelen, zeker als het in een vroeg stadium ontdekt wordt.

Meer informatie
Voor meer informatie over legionellabesmettingen, kunt u terecht op de sites GGD Hart voor Brabant van het RIVM en van de Rijksoverheid. Inwoners die vragen hebben kunnen contact opnemen met de GGD via het telefoonnummer 088-3686453. Bedrijven die vragen hebben, kunnen contact opnemen met de Omgevingsdienst via het nummer 088-7430000.

Share