Aangepast plan voor school en kerk Eerde naar gemeenteraad

Aangepast plan voor school en kerk in Eerde wordt aangeboden aan gemeenteraad

Het ontwerpbestemmingsplan Dorpshart Eerde, heeft vanaf 8 juli 2021 zes weken ter inzage gelegen. Het plan maakt de herbestemming van een deel van de Heilige Antonius Abtkerk en de nieuwbouw van een school, kinderopvang en appartementen in de kern Eerde mogelijk. Op basis van de reacties is het plan op enkele punten aangepast. Het aangepaste plan wordt op 16 december 2021 aangeboden aan de gemeenteraad ter vaststelling.
Hiermee is opnieuw een belangrijke stap gezet naar de realisatie van een nieuwe basisschool voor Eerde; een lange gekoesterde wens van kinderen, ouders, school én gemeente. Daarnaast wordt de kans benut om een nieuwe functie te geven aan het grotendeels leegstaande kerkgebouw. Deze nieuwe functie zorgt ervoor dat de kerk uit 1872 , als belangrijk beeldbepalend gebouw van Eerde voor de toekomst behouden blijft. De kerk wordt opgedeeld in twee delen. De kapel van de kerk blijft behouden voor degeloofsgemeenschap in Eerde. Het overige deel wordt ingericht als school. In de kerk worden daarnaast maximaal 3 appartementen gerealiseerd. De Petrus Paulusbasisschool wordt deels in de kerk en deels in de nieuwe aanbouw aan de kerk gerealiseerd. Ook de voormalige Pastorie wordt herbouwd waardoor extra appartementen toegevoegd kunnen worden. De appartementen boven de school kunnen zo mogelijk bij een toenemend aantal leerlingen worden omgezet naar groepslokalen. Andersom kunnen bij minder leerlingen klaslokalen omgezet worden naar appartementen.

Share