Aangepast plan voor school en kerk Eerde naar gemeenteraad

Aangepast plan voor school en kerk in Eerde wordt aangeboden aan gemeenteraad Het ontwerpbestemmingsplan Dorpshart Eerde, heeft vanaf 8 juli 2021 zes weken ter inzage gelegen. Het plan maakt de herbestemming van een deel van de Heilige Antonius Abtkerk en de nieuwbouw van een school, kinderopvang en appartementen in de kern Eerde mogelijk. Op basis van de reacties is het

Share
» Read more