Jongvolwassenen naar Joachim en Anna

Voormalig verpleeghuis Joachim en Anna maakt plaats voor
jongvolwassenen

Het voormalige verpleeghuis Sint Joachim en Anna in Veghel is recent leeg komen te staan. In voorbereiding naar een nieuwe bestemming heeft BrabantWonen in samenwerking met Area, de gemeente en namens de Coöperatie Sociaal Werk Meierijstad ONS Welzijn een woonconcept voor circa 45 jongvolwassenen verkend. Area is betrokken vanwege de direct aangrenzende woningen. Een concept waarbij de gezamenlijkheid in het wonen en deelname aan de samenleving een belangrijk uitgangspunt vormt.
Naast jongvolwassenen uit Veghel en omstreken is er ook een grote behoefte aan huisvesting voor jongvolwassen vergunninghouders die al langere tijd wachten in het AZC om met hun integratieproces te kunnen starten. Alle gemeenten zijn door het Rijk en de Commissaris van de Koning gevraagd om te bekijken welke oplossingen zij zien. Met het verzoek deze in een versnelling te brengen.

Het gemeentebestuur is samen met eigenaar BrabantWonen van mening dat het woonconcept voor jongvolwassenen met vergunninghouders in Sint Joachim en Anna een kans biedt. Voor beide groepen jongvolwassenen in een verhouding van 50%-50%. Naast huisvesting, biedt het plan de jongeren een goede kans op een succesvolle start in onze samenleving.

Wethouder Compagne: “Met dit concept kunnen we jonge woningzoekenden uit onze eigen gemeente en jonge nieuwkomers een mooie start bieden. We maken ons er graag sterk voor.” We doen het samen! Daarom zijn omwonenden per brief geïnformeerd over dit voornemen. Direct omwonenden zijn uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst georganiseerd door de gemeente en BrabantWonen om met elkaar het gesprek te voeren over de verdere ontwikkeling van dit
woonconcept.

Met dit woonconcept komen we tegemoet aan de huisvestingsbehoefte van twee groepen jongvolwassenen die in de huidige woningmarkt niet of nauwelijks aan een woning komen. En door steun te hebben aan elkaar en maatschappelijk actief te zijn via onderwijs, werk of  vrijwilligerswerk gaat het hier nadrukkelijk om meer dan alleen een woning. Het is een mooie opstap naar zelfstandigheid in onze maatschappij.
Na overleg met de buurt wordt bekeken op welke wijze en wanneer dit woonconcept kan worden gerealiseerd.

Share