Zonneweide Sterrebos

Alsnog ruimte voor verkenning naar zonneweide Sterrebos

Het college heeft besloten Sterrebos nu alsnog ruimte te geven om ook een participatietraject op te starten en omwonenden te betrekken bij de planuitwerking.
Het plan betreft een zonnepark van 5 hectare gelegen in het buitengebied tussen Schijndel en Sint-Oedenrode ten oosten van de N637. Initiatiefnemer is OPEN NRG. Aanleiding voor dit besluit is de terugtrekking van een ander initiatief waardoor planruimte vrijviel.

Ruimte 1e tranche benutten
In Meierijstad zijn vorig jaar 8 initiatieven voor zonneparken als positief beoordeeld door een onafhankelijke commissie ‘Beoordeling Zonneparken. Omdat de raad voor de eerste tranche 50 hectare beschikbaar wilde stellen, was er slechts ruimte voor 7 initiatieven om door te mogen; Het plan Sterrebos kwam daardoor op de wachtlijst. Recent heeft een van de 7 plannen zich teruggetrokken; dit betreft het plan Logtenburg nabij Zijtaart van NRG2ALL met een omvang van 3,3 hectare.

Wethouder van Rooijen: “We begrijpen dat dit besluit voor omwonenden van Sterrebos nu onverwacht komt. Ook het college was verrast toen een initiatiefnemer zich terugtrok. Tegelijk hebben we de ambitie om CO2-neutraal te worden. Dan past het natuurlijk niet om de door de raad beschikbaar gestelde ruimte voor duurzame energieopwek onbenut te laten; daarvoor is de opgave nog veel te groot”,

Net als bij de andere lopende initiatieven verwacht de gemeente dat de initiatiefnemer het participatietraject opstart volgens het ingediende plan. Daarin staat hoe OPEN NRG omwonenden en andere relevante partijen gaat betrekken bij de uitwerking van het plan; en bij de invulling van de financiële deelname. Het college heeft extra aandacht voor goede kwalitatieve landschappelijke invulling van initiatief Sterrebos.

“We hebben de procedure voor zonneweides in stukjes gehakt en vragen tussentijds veel van de initiatiefnemer; op die manier kunnen we ons voortdurend een goed beeld vormen van het verloop van de participatie. Dat is uiteindelijk ook nodig om tot ‘n evenwichtig besluit te komen, waarbij we alle belangen in ogenschouw nemen”, aldus de wethouder. Het eerste formele besluitvormingsmoment is bij de indiening van het principeverzoek; daarna kan de planologische procedure tot verkrijging van een omgevingsvergunning starten.

 

Share

Adriaan van Dis naar bibliotheek Veghel

Adriaan van Dis naar Bibliotheek Veghel

In Bibliotheek Veghel is maandag 15 november Adriaan van Dis te gast. De schrijver komt in het kader van Nederland Leest. Zijn roman De Wandelaar is dit jaar het boek dat lezers in november cadeau krijgen bij de Bibliotheek. De aanvang is 20.00 uur.

Adriaan van Dis (1946) behoeft nauwelijks introductie. Hij schreef vele romans, essays en reisverhalen en is daarnaast journalist en televisiepresentator. In De Wandelaar beschrijft Van Dis een man in Parijs die zich over een hond ontfermt en door veel te wandelen een andere kant van de stad leert kennen. Adriaan van Dis vertelt in Veghel over de totstandkoming van dit boek en geeft een inkijkje in zijn schrijversbestaan. De schrijver wordt geïnterviewd door oud-docent Nederlands Marcel Bouwman uit Oss.

Kaarten voor de lezing zijn 7 euro voor leden van de bibliotheek en 10 euro voor niet-leden en zijn verkrijgbaar via de website en bij alle vestigingen van de NOBB.

Share