Zonnepark Schijndelse heide stap dichterbij

Tweede plan voor zonne-energie in Meierijstad stap dichterbij

In Meierijstad zijn vorig jaar 7 kansrijke initiatieven voor zonneparken geselecteerd. Die kregen de ruimte om een participatietraject op te starten en het plan verder uit te werken. Het tweede initiatief is daar inmiddels zover mee dat het college er principe-medewerking onder voorwaarden aan heeft verleend. Het betreft een zonnepark van 6,6 hectare gelegen aan de hoek van de Schootsedijk en Gagel in het buitengebied tussen Olland, Schijndel en Sint-Oedenrode. (bekend als de Schijndelsche heide). De initiatiefnemer is Statkraft.

Voorwaarden
De initiatiefnemer moet nog aan enkele voorwaarden voldoen om daadwerkelijk verder te kunnen met het aanvragen van een omgevingsvergunning. Zo mag er binnen een afstand van 100 meter van een zonnepark geen woning staan; bij dit plan is dit wel het geval, namelijk één particuliere woning. Het is echter wél toegestaan als er maatwerk naar tevredenheid kan worden toegepast.
De initiatiefnemer moet daarom aangeven hoe ze dat in deze situatie doet en wat betrokken bewoners daarvan vinden. Gemeente en initiatiefnemer sluiten bovendien een overeenkomst waarin nadere afspraken over bijv. financiële deelname, landschappelijke inpassing en betaling bij eventuele planschade worden vastgelegd.

Inwoners betrekken
Wethouder van Rooijen: “We staan met z’n allen voor een enorme opgave; CO2 neutraal in 2050. Dat gaat niet vanzelf; initiatieven zoals deze aan de Schootsedijk hebben we nodig, om de omschakeling van fossiele naar duurzame energie in Meierijstad te maken. Maar we stellen hoge eisen aan initiatiefnemers, vooral waar het om het participatietraject gaat; dat mogen onze inwoners ook van ons verwachten.”
Met de medewerking geeft het college aan vertrouwen te hebben in de manier waarop Statkraft de omgeving betrekt bij het proces en bij het ruimtelijk ontwerp. Maar ook hoe ze met de omgeving in gesprek gaan over lokaal eigendom en financiële deelname. Bij de aanvraag vergunning verwacht het college een goede landschappelijke inpassing. De ruimtelijke onderbouwing moet overtuigen dat het plan geen afbreuk doet aan een goed woon- en leefklimaat

Vervolg
In de 1e tranche heeft de raad in totaal 50 hectare vrij gegeven voor 7 plannen. Eerder kreeg een plan van 4 ha. aan de Nijnselseweg toestemming van het college om onder voorwaarden verder te gaan. Het besluit over verlenen van een vergunning is in dit geval een bevoegdheid van het college. Voor alle plannen die groter zijn dan 5 ha, is echter een verklaring van geen bedenkingen van de raad nodig. Zonder die verklaring kan het college geen vergunning verlenen. Het plan aan de
Schootsedijk is groter dan 5 ha.

Share

Mariska Klotz legt functie als raadslid neer

Marischka Klotz legt haar functie als raadslid neer vanwege haar gezondheid.

HIER-raadslid Marischka Klotz legt haar functie als raadslid neer vanwege haar gezondheid. Marischka zit sinds 2017 in de gemeenteraad van Meierijstad en daarvoor zat ze in de gemeenteraad van Schijndel. Het is niet mogelijk om zowel haar gezin en werk te onderhouden en ook voldoende energie te steken in haar raadswerk. Marischka heeft daarom, besloten om haar raadslidmaatschap neer te leggen. “Ik heb mij altijd vol ingezet voor de HIER en voor de gemeenteraad. Vanwege mijn gezondheid gaat mij dit de komende tijd niet lukken. Meierijstad heeft recht op iemand die wel zijn of haar volle energie erin kan stoppen”

Share