JEF and the Pennies from Heaven

Afzakkerij op zondagmiddag met JEF and the Pennies from Heaven

VEGHEL – Cultuurcafé De Afzakkerij op de Veghelse Noordkade start komende zondag 26 september, om 15.00 uur, met een nieuwe reeks live muziek op de zondagmiddag met een optreden van JEF and the Pennies from Heaven. Het optreden op het binnenpodium is mogelijk vanwege de versoepelde coronamaatregelen per 25 september. Vanwege de oude coronaregels waren live concerten in De Afzakkerij lange tijd niet mogelijk. Vanwege de opstart en de introductie van de corana-check beginnen we voorzichtig met een bescheiden aantal bezoekers. Gasten die binnen willen genieten van het optreden moeten bij de toegangsdeur via de corona-app op hun smartphone laten zien dat ze beschikken over eengeldig vacinatiebewijs of negatieve coronatest. De toegang tot het optreden is gratis. Vanwege het beperkte aantal bezoekers geldt vol=vol.

 

Een optreden van JEF and the Pennies from Haeven is een stormachtige vlucht voor luisteraars zonder hoogtevrees. De bemanning zorgt voor het feelgood” gevoel. JEF geeft alles! Op eenzame hoogte krijgt iedereen warme oren van zowel de eigen songs als een paar bewerkte covers. 

JEF is half-akoestische popmuziek met energieke podiumpresentatie. Het liefst landen ze in kroegen en op festivals. De hele bemanning zingt en het is pas stil als de crew van JEF is uitgezwaaid en hun vliegtuig aan de horizon is verdwenen. Een paar steekwoorden: semi-akoestische popmuziek, feelgood, energieke podiumpresentatie, contact met publiek.

Uit recensies: “Het plezier dat de mannen in hun spel hebben is aanstekelijk”, “Het gaat er niet om een zo glad mogelijk optreden neer te zetten, maar de band wil vooral het publiek een goede tijd bezorgen; en dat lukt”. Ze gebruiken o.a. een jerrycan, coconuts, een rainmaker om muziek te maken en ze gaan elk optreden even het publiek in om de mensen achteraan ook te verrassen met hun muziek!

Share

Sport Awards on tour

Sport Awards Meierijstad on tour

De Sport Awards 2020 uitreiking vond dit jaar vanwege de coronamaatregelen, op een bijzondere manier plaats. Wethouder Sport, Coby van der Pas en voorzitter van de Sportraad Meierijstad Rolf de Jong gingen zelf ‘on tour’ om de kampioenen te huldigen en aan de winnende sportvrijwilligers de Sport Awards persoonlijk thuis uit te reiken.
Dit gebeurde het afgelopen weekend, tijdens de Nationale Sportweek.
De 14 kampioenen kregen van de wethouder een medaille. Dit als blijk van bewondering vanuit de gemeente Meierijstad voor hun geweldige prestaties.

Naast het huldigen van de kampioenen, is dit jaar aan alle 6 genomineerde Sportvrijwilligers een Sport Award uitgereikt. Wethouder Coby van der Pas: “Het jaar 2020 was door corona ook voor de sportverenigingen een heftig jaar. We waarderen het ontzettend dat de vrijwilligers enorm veel creativiteit en vindingrijkheid hebben laten zien om de sportverenigingen draaiende te houden. Met hun huldiging spreken we tevens onze waardering uit voor alle vrijwilligers in de sport!”
En voor alle gehuldigden was er een bijzondere karikatuurtekening, persoonlijk voor hen gemaakt door karikaturist Wil Wils.

Op de site https://www.sportawardsmeierijstad.nl/oude-winnaars/winnaars-2020/ vindt u het overzicht (met foto’s) van alle kampioenen en sportvrijwilligers.
De Sport Awards is een initiatief van gemeente Meierijstad in samenwerking met Sportraad Meierijstad.

Share

Nieuwe gildekoning

René Moïze de Chateleux werd zondag de nieuwe GildeKoning 2021 van het Veghelse Gilde. Frank-Jan van Zutven loste het op een na laatste schot en werd adjudant.

Share

Keldonkse bloembakken

Keldonkse bloembakken: Meer dan mooi alleen

VCK dankt Keldonkse ondernemers voor hun bijdrage in de afgelopen jaren.

Sinds 2015 heeft de dorpskern Keldonk in de zomerperiode een extra fleurige uitstraling. In dat jaar startten de vrijwilligers van de Keldonkse Vrijwilligerscentrale (VCK) met het ophangen van zon 60 bloembakken (hanging baskets) aan de lantaarnpalen in de Keldonkse dorpskern. Ook de komborden worden elk jaar voorzien van bakken vol met kleurrijke geraniums. Keldonk in de bloemen, zoals het project officieel heet, is een initiatief van de Keldonkse Dorpsraad.

Naast een eenmalige financiële bijdrage van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (Kern met Pit) en de Rabobank werd het project Keldonk in de bloemen vijf jaar lang ondersteund door de Keldonkse Ondernemersvereniging. Reden waarom VCK-voorzitter Jan van de Vossenberg afgelopen zaterdag de Keldonkse ondernemers toesprak om hen te bedanken voor de sponsoring in de afgelopen jaren.

Keldonkse ondernemers, bedankt!

Nu aan de sponsorperiode een einde is gekomen hoeven de vrijwilligers zich gelukkig geen zorgen te maken over de bekostiging van de elk jaar opnieuw aan te kopen geraniums. De financiële bijdrage van de Keldonkse ondernemers heeft ervoor gezorgd dat het project echt goed van de grond is gekomen waardoor we extra stappen hebben kunnen zetten in het groenbeheer van Keldonk, zo schetste Jan van de Vossenberg zijn gehoor.

Project leidt tot meer

In de bloeiperiode zien de Keldonkse vrijwilligers er bij toerbeurt op toe dat de geraniums twee keer per week worden voorzien van voldoende water. Mede door het succes van het project Keldonk in de bloemen heeft de Vrijwilligerscentrale Keldonk de zorg voor het openbare groen in het dorp verder uit kunnen breiden. Sinds 2018 zorgen de vrijwilligers er ook voor dat de perken in het dorpshart wekelijks keurig worden geschoffeld en de hagen indien nodig strak worden bijgeknipt. Het intensieve onderhoud zorgt er niet alleen voor dat het groen in het dorp er het hele jaar door perfect bijligt maar ook dat de kas van de Keldonkse Dorpsraad wordt gespekt.

Ook volgend jaar weer een fleurig dorp

De gemeente keert de bespaarde onderhoudskosten elk jaar aan de Dorpsraad uit. Met deze inkomsten kan de vrijwilligerscentrale er onder andere voor zorgen dat de geraniums ook volgend jaar in de lente weer terugkeren in het Keldonkse straatbeeld. Ook andere initiatieven voor de verfraaiing van ons dorp kunnen uit dit potje bekostigd worden. Nogmaals hartelijk dank voor het feit dat jullie de start van Keldonk in de bloemen mogelijk hebben gemaakt. Het is een succesvol project geworden dat tot veel meer heeft geleid dan een fraai dorpshart alleen, zo weesde VCK-voorzitter in zijn dankwoord terloops ook nog even op de gezellige onderlinge sociale sfeer tijdens de verzorging van het Keldonkse groen.

Share

Goede Doelen Week

5-jarig jubileum Goede Doelen Week Veghel.
Over enkele weken kleurt Veghel weer Geel-Rood: collecte van 11 t/m 16 oktober.

Ook dit jaar is er weer de Goede Doelen Week: één collecte voor 18 fondsen. Bij deze 5e editie is de opzet vergelijkbaar met voorgaande jaren, er zijn echter ook belangrijke veranderingen. De wijkhoofden en collectanten krijgen binnenkort de collectematerialen en helpen vervolgens om samen alle inwoners van Veghel te bereiken voor deelname aan deze collecte.

Collecteren in Veghelse wijken: doe mee in de Flexpool
In Veghel is veel nieuwbouw en is er uitbreiding zoals o.a. Veghels Buiten, Kloosterkwartier en Campanula. De taakgroep Collecte is constant op zoek naar aanvulling in het team van wijkhoofden en collectanten.
Heeft u in de 2 weken rondom de collecte tijd om ons te helpen? (= 4 t/m 16 oktober).
Geef u dan op voor de Flexpool of als collectant voor uw eigen wijk. De Flexpool is een groep collectanten die als ‘vliegende kiep’ in een groot deel van Veghel inzetbaar zijn. De straat/straten waar u collecteert zijn dan pas enkele dagen tevoren bekend; u helpt zo om de dekkingsgraad van 100% te bereiken. Meld u aan bij collecte@goededoelenweekveghel.nl Zet in uw mailtje s.v.p. uw naam, adres en telefoonnummer.

5-jarig jubileum GDW Veghel
De start was in het voorjaar van 2017. We zijn blij om ook dit jaar weer bij alle inwoners de collecte onder de aandacht te brengen en zoals gebruikelijk de collecte-envelop op te halen.
Een aantal jaren hebben we dankbaar gebruik gemaakt van de diensten van Rabobank Veghel-Uden, in 2021 is er een samenwerking met de Bibliotheek Veghel. Zo kunnen we op een centrale locatie onze vertrouwde werkwijze voortzetten.
Alle jaren hebben we het systeem van een Goede Doelen Week (GDW) uitgelegd via een brief aan de inwoners van Veghel. Uit oogpunt van kostenbesparing en milieu is besloten om dit jaar alleen een overzicht van de fondsen c.q. invulformulier te verspreiden. Verdere uitleg krijgt men desgewenst van de collectanten én is beschikbaar via onze website.
Wat doet u met de Goede Doelen Week collecte-envelop?
Lees de informatie en maak een keuze wat u aan ieder fonds wilt doneren.
Doneren kan vervolgens op 3 manieren:
– online via de GDW-website, scan de QR-code op het formulier
– donatieformulier met contant geld
– donatieformulier met éénmalige machtiging.

Volg het nieuws van de GDW via onze website of Facebook. U vindt er informatie over online doneren, de goede doelen, onze organisatie en o.a. de ANBI-informatie bij ‘veel gestelde vragen’ https://www.goededoelenweekveghel.nl/faq.html
Onze website https://www.goededoelenweekveghel.nl/
Onze Facebook-pagina https://www.facebook.com/gdwveghel
18 fondsen collecteren samen in één week!
Share

Een lied met een missie

Vandaag, maandag 20 september, lanceert CHV Academy, Circle of Talent Meierijstad i.s.m. singer-songwriter en kunstdocent Chelsea Foreman officieel het lied en videoclip ‘Eef is een Kunstenaar’. Een lied met een belangrijke missie: breng kunst structureel terug in de klas! Dit lied maakt de onschatbare waarde van structureel professioneel kunstonderwijs voelbaar. Juist in deze tijd, waarin kinderen en jongeren door corona achterstand hebben opgelopen, waarin de druk op en de verwachtingen van hen nog hoger liggen, waarin er volop ontwikkelingen gaande zijn in het onderwijs, is structureel kunstonderwijs zo van belang. Met muziek, dans, beeldende kunst en theater kunnen kinderen en jongeren uiten wat ze van binnen voelen. Ze bloeien op en kunnen echt zichzelf zijn.

Een lied met een missie

Met ‘Eef is een Kunstenaar’ wil CHV Academy, Circle of Talent het belang van structurele professionele kunstlessen groots onder de aandacht brengen. En door gezamenlijk deze boodschap te verspreiden en te staan voor deze missie, kunnen we het aantonen van de onmisbaarheid van kunst en cultuur voor iedereen in onze maatschappij kracht bij zetten. Met het uitbrengen en ondersteunen van dit persoonlijke lied van Chelsea Foreman inspireert CHV Academy andere scholen, collega’s, gemeentes en bedrijven in heel Nederland om ook te kiezen voor – en te investeren in – structureel professioneel kunstonderwijs. Hierin investeren is investeren in onze kinderen en jongeren en de creatieve en gelukkige volwassenen in de maatschappij van de toekomst. Elke gemeenschap verdient een eigen Circle of Talent met structureel kunstonderwijs op alle scholen, want: in iedereen zit een kleine Eef, te wachten op een beetje magie en fantasie op school!

De videoclip bekijk, beluister en beleef je via de volgende kanalen:

Website: http://www.chvacademy.nl

YouTube: https://youtu.be/Ag-i1WhMBYQ

Spotify: https://open.spotify.com/album/2iO266OeEPZZQTnOzOCpwf?si=yatl6299RkuRDC6YM3ZlLg&dl_branch=1

iTunes: https://music.apple.com/nl/album/eef-is-een-kunstenaar/1578763242?i=1578763243

Share