Meierijstad heeft tekort aan bedrijventerrein

Meierijstad heeft meer bedrijventerrein nodig
Uit een recent behoefteonderzoek naar bedrijventerreinen in Meierijstad blijkt dat er in alle kernen een tekort is aan bedrijfsruimte. Tot 2030 is in totaal 22 tot 45 hectare extra nodig om het lokaal midden- en klein bedrijf te kunnen faciliteren in hun groei. Het college wil deze ontwikkelrichting graag nader gaan verkennen.
Aanleiding onderzoek
In 2019 is de bedrijventerreinenvisie Meierijstad vastgesteld. Conclusie daarin was dat in Sint- Oedenrode en Schijndel weinig tot geen ruimte is voor lokale bedrijven om te groeien. In Veghel waren tot voor kort voldoende grote kavels om aan de vraag te voldoen en vooral om ook schuifruimte te creëren. De focus op grote kavels heeft er echter ook toe geleid dat er weinig kleine kavels beschikbaar zijn, terwijl daar, ook in Veghel, wel behoefte aan is. Het faciliteren van het lokale MKB is een van de uitgangspunten in de bedrijventerreinenvisie. Het afgelopen halfjaar is daarom aan lokale bedrijven gevraagd wat zij nodig hebben. De behoefte is nu kwantitatief én kwalitatief in kaart.
Ideeën bij invulling
Bij de invulling van de 22-45 ha geeft het college voorkeur aan een beperkte spreiding; dat wil zeggen een kleine uitbreiding in de kernen Erp en Sint-Oedenrode en grotere toevoegingen in Schijndel en Veghel. Verder wil ze duurzame bedrijfsterreinen bewerkstelligen via een speciaal uitgifteprotocol. Geclusterd op bedrijventerreinen in Schijndel en Veghel kan voor lokale bedrijvigheid ruimte gereserveerd worden voor bedrijven in een hogere milieucategorie.
Voor (boven)regionale vraag kan in sommige gevallen ruimte zijn als deze goed past bij het profiel van Meierijstad én als het daadwerkelijk iets toevoegt aan het lokale ecosysteem. We gaan hier heel voorzichtig mee om. Naast uitbreiding wil het college bestaande terreinen intensiveren of mogelijk herontwikkelen.
Deze ontwikkelrichting wil het college onderzoeken en de consequenties in beeld brengen.
Bouwsteen voor keuzes
Wethouder Jan Goijaarts is blij dat de onderzoeksresultaten nu bekend zijn en dat op basis daarvan keuzes gemaakt kunnen worden: “We zien een duidelijke vraag naar uitbreidingsmogelijkheid; Maar er leven onder ondernemers ook vragen over duurzame bedrijventerreinen, bovenregionale ruimtebehoefte en ruimte voor bedrijven met een hoge milieucategorie. We moeten hierin keuzes maken. Het onderzoek dat nu is afgerond geeft ons handvatten om de consequenties van die keuzes te onderzoeken.”
Om al het ruimtegebruik goed te kunnen afwegen, vraagt het college aan de gemeenteraad de ontwikkelrichting als bouwsteen voor de omgevingsvisie vast te stellen. In de omgevingsvisie komen immers alle wensen op het gebied van ruimtevraag samen; denk aan duurzame energieopwekking, woningen, natuur etc.
De besluitvorming over uitkomsten van het behoefteonderzoek voor bedrijventerreinen en de voorgestelde ontwikkelrichting staat gepland voor de raadsvergadering van 4 november.

Share

Nieuwe audities CHV Academy

Nieuwe audities CHV Academy Talentenklas Dans en Muziek

De CHV Academy, Circle of Talent is weer op zoek naar talentvolle dans- en muziekleerlingen uit heel Meierijstad, voor de nieuwe talentenklassen van seizoen 2021-2022. Op zaterdag 16 en zondag 17 oktober aanstaande vinden de audities plaats op de Noordkade in Veghel. Aanmelden voor de audities van beide talentenklassen is nu mogelijk.

Talentenklas Muziek
Je muzikale kennis, vaardigheden en ambitie verder ontwikkelen met behulp van workshops, masterclasses, optredens, extra lessen of een ander instrument als bijvak. Dat is in een notendop waar de Talentenklas Muziek voor staat. Elk deelnemend muziektalent kan zelf zijn of haar muzikale route uitstippelen en krijgt daarbij begeleiding en coaching van professionele mentoren van de CHV Academy. De audities voor de Talentenklas Muziek vinden plaats op zaterdag 16 oktober. Er geldt geen minimum- of maximumleeftijd en naast deelname aan de Talentenklas blijven de talenten muziekles volgen bij hun eigen muziekschool en -docent in Meierijstad.

Talentenklas Dans
Danstalenten die hun danstechniek verder willen ontwikkelen, nieuwe stijlen willen ontdekken en zichzelf willen presenteren op een podium, kunnen zich nu aanmelden voor de audities van de Talentenklas Dans. Er wordt gezocht naar dansers uit heel Meierijstad, jongens en meiden, in de leeftijd van 14 t/m 20 jaar. De auditie voor het nieuwe seizoen vindt plaats op zondag 17 oktober van 10.00 – 14.00 uur. Dansers die na de auditie geselecteerd worden voor de Talentenklas Dans, krijgen dit schooljaar 1 x per 3 weken (op zondagochtend) extra lessen van professionele dansdocenten en choreografen. Zij blijven daarnaast wekelijks dansles volgen bij hun eigen dansschool.

Aanmelden voor 13 oktober

Muziektalenten die les volgen bij Phoenix Cultuur kunnen zich bij hun eigen muziekdocent aanmelden en talenten buiten Phoenix Cultuur melden zich aan door een mail te sturen naar info@chvacademy.nl. Danstalenten uit heel Meierijstad melden zich aan door een mail te sturen naar Berdy Maertens-Stoof via berdy.dans@gmail.com. Voor beide Talentenklassen geldt dat er per kalenderjaar maximaal 15 talenten worden toegelaten.

Deelname aan de Talentenklassen is kosteloos en worden mogelijk gemaakt dankzij de bijdragen van de partners van CHV Academy, Circle Talent. Kijk voor meer informatie op www.chvacademy.nl en bel met vragen naar tel. 0413-782010.

 

Share

Peter van de Snepscheut nieuwe voorzitter Fabriek Magnifique

Festival Fabriek Magnifique verwelkomt nieuwe voorzitter Peter van de Snepscheut

“Een bruisend art & food festival, voor iedereen toegankelijk, dát maakt Fabriek Magnifiqueuniek!

Bijna 20 jaar was hij voorzitter van Fabriek Magnifique en Goof van Nunen is merkbaar trots op wat er is neergezet. “Het begon in 2001 met een ambitie van Jan van Hoof en een aantal anderen. Zij vonden dat Veghel iets moois verdiende. Kunst in combinatie met food, voor iedereen toegankelijk. Zo is het eerste -toen nog- Slokdarmfestival ontstaan”, vertelt hij. “Fantastisch dat we in 2022 -hopelijk live- de 10e editie van Fabriek Magnifique mogen vieren. Een festival voor, door, van en met iedereen!”

Goof van Nunen draagt het voorzitterschap vol vertrouwen over aan Peter van de Snepscheut, actief in het Veghelse verenigingsleven én fervent muziekliefhebber. Peter: “Toen ik gevraagd werd voorzitter te worden, hoefde ik niet lang na te denken. Ik ben jarenlang door Fabriek Magnifiek verwend met de meest uiteenlopende muziek- en kunstvoorstellingen. Van Alan Clark, de CarminaBurana of pianist Rik Kuppen tot prachtige schilderijen, de pindakaasvloer of de puzzel van Meierwijstad. Ik vind het geweldig hoe Fabriek Magnifique, ook mensen die weinig met kunst hebben, weet te verrassen en te verwonderen. Daar draag ik graag aan bij.”

Peter van de Snepscheut is inmiddels als voorzitter met het team vrijwilligers volop aan de slag met de voorbereiding van de komende jubileum editie. Goof van Nunen blijft als ambassadeur-honoreebetrokken bij het festival.

Share

Bewoners Sint Joachim & Anna gaan verhuizen

Bewoners Sint Joachim & Anna gaan verhuizen

Op 12 oktober sluit deze BrabantZorg locatie definitief haar deuren

 

De voorbereidingen waren al in volle gang, maar op 6 en 12 oktober gaan toch écht de laatste bewoners van de BrabantZorg locatie St. Joachim & Anna verhuizen naar hun nieuwe huis op één van de andere locaties van BrabantZorg in de regio Meierijstad. Reden voor de verhuizing is dat het huidige gebouw niet meer aan de eisen van deze tijd voldoet en BrabantZorg niet meer de ondersteuning en zorg kan geven volgens de standaard die de organisatie belangrijk vindt. Op 12 oktober draagt BrabantZorg de locatie over aan de huidige eigenaar BrabantWonen.

 

De verhuizing gebeurt in twee fasen. Op 6 oktober verhuizen zes bewoners met een somatische aandoening van afdeling Morgenzon naar hun nieuwe appartement op Odendael in Sint Oedenrode en De Watersteeg in Veghel.

Op 12 oktober verhuizen tien bewoners met dementie, die nu op Frisselstein wonen, naar een speciaal voor hen ingerichte vleugel op het AAtrium in Veghel. Zij verhuizen als groep, zodat ze straks in hun nieuwe omgeving de vertrouwde gezichten van hun medebewoners en het personeel van BrabantZorg blijven zien. Bewoners en hun contactpersoon zijn zo goed mogelijk voorbereid op hun verhuizing. Op 22 september werd er een informatieavond over de aanstaande verhuizing georganiseerd én is hen een verhuisdraaiboek overhandigd.

 

Activiteiten voor bewoners, oud bewoners, medewerkers en omwonenden

De komende tijd worden er op Sint Joachim & Anna verschillende activiteiten georganiseerd. Op die manier kan ieder op zijn manier afscheid nemen van vele jaren Sint Joachim & Anna. Op 30 september wordt er daarom eerst nog een leuke dag voor alle huidige én voor alle oud bewoners georganiseerd, onder meer met een theatervoorstelling en een hapje eten. Een deel van de inventaris, die niet op een andere locatie van BrabantZorg gebruikt kan worden, wordt verkocht via een rommelmarkt voor medewerkers en vrijwilligers en direct omwonenden. Op 4 november wordt de deur symbolisch gesloten door medewerkers en vrijwilligers onder het genot van een hapje en een drankje.

 

Dit gebeurt er met het gebouw

Omdat het pand van Sint Joachim & Anna nog in goede bouwkundige staat is en levensloopbestendig is gebouwd (gelijkvloers en gezamenlijke buitenruimte), gaat eigenaar BrabantWonen samen met Area en de gemeente Meierijstad en in afstemming met toekomstige bewoners nieuwe plannen ontwikkelen voor het gebouw.

Totdat het gebouw een nieuwe bestemming heeft, wordt het gebouw beheerd door Gapph Vastgoedbeheer. Vier tijdelijke bewoners houden een oogje in het zeil en zorgen er samen met BrabantWonen voor dat ook de tuin onderhouden en mooi blijft.

Share

Kinderboekenweek

Kinderboekenweek in de Bibliotheek

Van 6 tot 17 oktober vindt de jaarlijkse Kinderboekenweek weer plaats. Het thema is dit jaar ‘Worden wat je wil’. Bij de Bibliotheken in Meierijstad wordt dit uitgebreid gevierd, met onder andere workshops en een speurtocht. Doel van de Kinderboekenweek is zoveel mogelijk kinderen enthousiast te maken voor lezen.

 

Workshop over sterrenkunde en voorleestrein met de bakker

Op woensdag 6 oktober wordt de Kinderboekenweek feestelijk afgetrapt met een workshop ‘Hoe word ik sterrenkundige’ in de Bibliotheek Schijndel. In de bibliotheken van Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode is er tijdens de Kinderboekenweek een extra editie van de voorleestrein. Daarbij komt de bakker voorlezen, vertellen over zijn beroep en is er iets lekkers om te proeven. Verder kunnen kinderen in alle vestigingen deelnemen aan een beroepenspeurtocht. Ze maken daarbij kans op leuke prijzen.

 

Wedstrijd voor schoolklassen

Ook voor scholen heeft de Bibliotheek een speciale activiteit georganiseerd. Ruim twintig Meierijstadse klassen namen in aanloop naar de Kinderboekenweek deel aan een scholenwedstrijd. Voor de winnaars zijn er speciale bezoeken van kinderboekenschrijfsters Manon Sikkel en Marlies Slegers in de Bibliotheek.

 

Gratis lidmaatschap voor kinderen

De Kinderboekenweek is een mooie gelegenheid om je kind lid te maken van de Bibliotheek. Kinderen en jongeren tot 18 jaar zijn gratis lid van de Bibliotheek. En wist je dat er behalve leesboeken voor kinderen en jongeren ook een groot aanbod aan e-books te leen is?

De toegang voor de activiteiten is gratis. Aanmelden en meer informatie via www.bibliotheekmeierijstad.nl.

Share

Maand van de geschiedenis

Rondleiding Noordkade Veghel: Maand van de geschiedenis

De Noordkade in Veghel is industrieel erfgoed pur sang. De locatie van de voormalige coöperatieve handelsvereniging (CHV) met mengvoederfabriek en graansilo’s ademt rauwe historie vol noeste arbeid. De Noordkade aan de oude haven is tegenwoordig een culturele en culinaire hotspot met stadse allure. Ter gelegenheid van De Maand van de Geschiedenis worden op zaterdag 9 en 16 oktober enkele speciale rondleidingen georganiseerd. De kosten voor de rondleiding bedragen slechts 10 euro per persoon, inclusief ontvangst, film en enkele extra’s van Noordkade-bewoners. Boeken kan via www.noordkade-uitjes.nl/beleef-noordkade-veghel/

Meld je aan voor zaterdag 9 of 16 oktober
Wil jij de verhalen achter de Veghelse Noordkade ontdekken? Meld je dan nu aan voor deze gelegenheid op zaterdag 9 of zaterdag 16 oktober. Je kiest voor aanvang om 9.30 uur, 10.30 uur of 11.30 uur. In totaal duurt de activiteit een kleine twee uur. 

Documentaire en rondleiding

Vanuit de comfortabele stoelen van Service Bioscoop Industry geniet je eerst van de documentaire De magie van 100 jaar Noordkade. Daarna neemt een van de ervaren gidsen van museum SIEMei je mee voor een tour over de Noordkade. In een groep van circa tien personen ontdek je onder meer de smaakmakers van de Proeffabriek en de imposante Wiebenga silo. Elke plek heeft zijn eigen verhaal.

Maand van de Geschiedenis

Aan het werk, het jaarthema van de Maand van de Geschiedenis, is de Noordkade op het lijf geschreven. Waar ooit boerenbedrijven de handen ineen sloegen en honderden arbeiders zwoegden vindt nu samenwerking plaats op een ontmoetingsplek tussen muziek, dans, theater en food. In de oude fabriekshallen van weleer treden nu artiesten op, ontstaan heerlijke culinaire creaties en komen mensen samen om te ontmoeten, winkelen en beleven

Wanneer

Zaterdag 9 oktober 202109.30 – 11.00 uur
10.30 – 12.00 uur
11.30 – 13.00 uur

Zaterdag 16 oktober 202109.30 – 11.00 uur
10.30 – 12.00 uur
11.30 – 13.00 uur

 

Share

Freddie & the Pacemakers

Afzakkerij op zondagmiddag met Freddie & the Pacemakers

VEGHEL – He podium van cultuurcafé De Afzakkerij op de Veghelse Noordkade is op zondag 3 oktober om 15.00 uur voor de Freddie & the Pacemakers. De band brengt een eerbetoon aan de grote bands uit de jaren 60 en 70, misschien wel de beste periode uit de popmuziek. Het optreden is weer mogelijk vanwege de versoepelde coronamaatregelen. Gasten die binnen willen genieten van het optreden moeten bij de toegangsdeur middels de corona-app op hun smartphone laten zien dat ze beschikken over een geldig vacinatiebewijsof negatieve coronatest. De toegang tot het optreden is gratis. Vanwege het beperkte aantal bezoekers geldt vol=vol.

Klassieke grootheden zoals de Beatles, de Stones, Pink Floyd, Led Zeppelin, Eric Clapton, David Bowie en Queen passeren die middag de revue. Muziek uit het collectief geheugen dus. Die gedeelde eeuwigheidswaarde blijkt ook uit het feit dat de formatie een mix vormt van verschillende generaties, met de 17-jarige bassist Nina van den Heuvel als jongste lid. Verder bestaat de band uit Fred Mathijsen (zang), Wout Kooijmans (gitaar), Leo Slachmuijlders (gitaar, sax), Roger van Straaten (toetsen) en Cas Mathijsen (drums).

 

Share

Premiere Le Pain

Première Le Pain, een spannende korte film van Studio Gotley

VEGHEL- Na het internationale succes van hun documentaire ‘De Magie van 100 jaar Noordkade’ gaat op zaterdag 16 oktober om 19.30 uur de spannende kortfilm ‘Le Pain’ in première. Deze film werd zelfstandig geproduceerd door Studio Gotley, een onafhankelijke filmstudio gevestigd op de Veghelse Noordkade. Voor de totstandkoming werd een succesvolle crowdfund gehouden.

 

‘Le Pain’ is een historische kortfilm die een huiszoeking tijdens de Tweede Wereldoorlogvolgt. Een Duitse soldaat onderzoekt of de verdwenen familie Levi zich schuilhoudt in een bouwvallig huisje, dat alleen bewoond lijkt te worden door een Frans boerenmeisje. 

Voordat deze film aan zijn Internationale festivalparcours begint, is hij beperkte tijd te zien bijIndustry Bioscoop Veghel op de Noordkade. Kaarten voor de publiekspremière verkrijgbaar via veghel.industrybioscoop.nl

Share

Column

Op de spits gedreven. Liever tot 10 tellen.

Of het nu gaat over Corona, over het kabinet, of over andere controversiële onderwerpen:polariseren zit in mensen. Je hebt geleerd: iets kan alleen maar goed of fout zijn. Uiteindelijk leren we dan van sprookjes (en die zijn ook niet waar). Er is een boze heks, een goede fee, een wolf die zeven zielige geitjes opeet. Kortom: zwart of wit.

 

Ontwikkeling

Voor kinderen is dat heel leerzaam, omdat je daarmee het geweten helpt ontwikkelen: kinderen leren wat goed is en wat slecht. Ze leren nadenken over anderen, over zichzelf, ze leren oordelen over situaties in het leven. Maar dit is tegelijk ook riskant: oordelen leidt tot véroordelen. De meeste mensen maken een gezonde ontwikkeling door naar de volwassenheid, waarbij ze leren dat iets niet zwart of wit is, maar dat er vele tinten grijs zijn.

 

Relativeren

Toch zijn er veel mensen die blijven hangen op zwart/wit-denken. De ene persoon doet dat continue, de ander kan beter relativeren. Maar uiteindelijk hebben we ergens die zwart/wit-indeling steeds bij ons: goed of fout.

 

Volwassenheid

Pas als we langer over iets gaan nadenken, zien we dat het zwarte niet zo zwart is als we dachten, en dat het witte toch niet zo spierwit is als we zouden willen. Hoe meer we erin slagen om i.p.v. zwart of wit allerlei grijstinten te zien, hoe volwassener we kunnen denken en handelen en hoe minder snel we oordelen.

 

Gezichtsverlies

Als we ergens door geshockeerd zijn dan zijn we geneigd om in 1e instantie zwart/wit te reageren. Dat is goed om te weten, zodat we er later nog eens over na kunnen denken. De ellende is echter, dat als je je eenmaal fel hebt uitgesproken, je vaak niet meer terug kunt zonder gezichtsverlies. Er zit dus wat in om eerst tot tien te tellen.

En daar zit nu juist het riskante met de sociale media: iedereen reageert als een kip zonder kop en heeft al gereageerd voor hij/zij erover nagedacht heeft. Als je éven langer denkt dan kom je meestal tot andere conclusies. Minder spannend, wel evenwichtiger.

Share

JEF and the Pennies from Heaven

Afzakkerij op zondagmiddag met JEF and the Pennies from Heaven

VEGHEL – Cultuurcafé De Afzakkerij op de Veghelse Noordkade start komende zondag 26 september, om 15.00 uur, met een nieuwe reeks live muziek op de zondagmiddag met een optreden van JEF and the Pennies from Heaven. Het optreden op het binnenpodium is mogelijk vanwege de versoepelde coronamaatregelen per 25 september. Vanwege de oude coronaregels waren live concerten in De Afzakkerij lange tijd niet mogelijk. Vanwege de opstart en de introductie van de corana-check beginnen we voorzichtig met een bescheiden aantal bezoekers. Gasten die binnen willen genieten van het optreden moeten bij de toegangsdeur via de corona-app op hun smartphone laten zien dat ze beschikken over eengeldig vacinatiebewijs of negatieve coronatest. De toegang tot het optreden is gratis. Vanwege het beperkte aantal bezoekers geldt vol=vol.

 

Een optreden van JEF and the Pennies from Haeven is een stormachtige vlucht voor luisteraars zonder hoogtevrees. De bemanning zorgt voor het feelgood” gevoel. JEF geeft alles! Op eenzame hoogte krijgt iedereen warme oren van zowel de eigen songs als een paar bewerkte covers. 

JEF is half-akoestische popmuziek met energieke podiumpresentatie. Het liefst landen ze in kroegen en op festivals. De hele bemanning zingt en het is pas stil als de crew van JEF is uitgezwaaid en hun vliegtuig aan de horizon is verdwenen. Een paar steekwoorden: semi-akoestische popmuziek, feelgood, energieke podiumpresentatie, contact met publiek.

Uit recensies: “Het plezier dat de mannen in hun spel hebben is aanstekelijk”, “Het gaat er niet om een zo glad mogelijk optreden neer te zetten, maar de band wil vooral het publiek een goede tijd bezorgen; en dat lukt”. Ze gebruiken o.a. een jerrycan, coconuts, een rainmaker om muziek te maken en ze gaan elk optreden even het publiek in om de mensen achteraan ook te verrassen met hun muziek!

Share

Sport Awards on tour

Sport Awards Meierijstad on tour

De Sport Awards 2020 uitreiking vond dit jaar vanwege de coronamaatregelen, op een bijzondere manier plaats. Wethouder Sport, Coby van der Pas en voorzitter van de Sportraad Meierijstad Rolf de Jong gingen zelf ‘on tour’ om de kampioenen te huldigen en aan de winnende sportvrijwilligers de Sport Awards persoonlijk thuis uit te reiken.
Dit gebeurde het afgelopen weekend, tijdens de Nationale Sportweek.
De 14 kampioenen kregen van de wethouder een medaille. Dit als blijk van bewondering vanuit de gemeente Meierijstad voor hun geweldige prestaties.

Naast het huldigen van de kampioenen, is dit jaar aan alle 6 genomineerde Sportvrijwilligers een Sport Award uitgereikt. Wethouder Coby van der Pas: “Het jaar 2020 was door corona ook voor de sportverenigingen een heftig jaar. We waarderen het ontzettend dat de vrijwilligers enorm veel creativiteit en vindingrijkheid hebben laten zien om de sportverenigingen draaiende te houden. Met hun huldiging spreken we tevens onze waardering uit voor alle vrijwilligers in de sport!”
En voor alle gehuldigden was er een bijzondere karikatuurtekening, persoonlijk voor hen gemaakt door karikaturist Wil Wils.

Op de site https://www.sportawardsmeierijstad.nl/oude-winnaars/winnaars-2020/ vindt u het overzicht (met foto’s) van alle kampioenen en sportvrijwilligers.
De Sport Awards is een initiatief van gemeente Meierijstad in samenwerking met Sportraad Meierijstad.

Share

Nieuwe gildekoning

René Moïze de Chateleux werd zondag de nieuwe GildeKoning 2021 van het Veghelse Gilde. Frank-Jan van Zutven loste het op een na laatste schot en werd adjudant.

Share

Keldonkse bloembakken

Keldonkse bloembakken: Meer dan mooi alleen

VCK dankt Keldonkse ondernemers voor hun bijdrage in de afgelopen jaren.

Sinds 2015 heeft de dorpskern Keldonk in de zomerperiode een extra fleurige uitstraling. In dat jaar startten de vrijwilligers van de Keldonkse Vrijwilligerscentrale (VCK) met het ophangen van zon 60 bloembakken (hanging baskets) aan de lantaarnpalen in de Keldonkse dorpskern. Ook de komborden worden elk jaar voorzien van bakken vol met kleurrijke geraniums. Keldonk in de bloemen, zoals het project officieel heet, is een initiatief van de Keldonkse Dorpsraad.

Naast een eenmalige financiële bijdrage van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (Kern met Pit) en de Rabobank werd het project Keldonk in de bloemen vijf jaar lang ondersteund door de Keldonkse Ondernemersvereniging. Reden waarom VCK-voorzitter Jan van de Vossenberg afgelopen zaterdag de Keldonkse ondernemers toesprak om hen te bedanken voor de sponsoring in de afgelopen jaren.

Keldonkse ondernemers, bedankt!

Nu aan de sponsorperiode een einde is gekomen hoeven de vrijwilligers zich gelukkig geen zorgen te maken over de bekostiging van de elk jaar opnieuw aan te kopen geraniums. De financiële bijdrage van de Keldonkse ondernemers heeft ervoor gezorgd dat het project echt goed van de grond is gekomen waardoor we extra stappen hebben kunnen zetten in het groenbeheer van Keldonk, zo schetste Jan van de Vossenberg zijn gehoor.

Project leidt tot meer

In de bloeiperiode zien de Keldonkse vrijwilligers er bij toerbeurt op toe dat de geraniums twee keer per week worden voorzien van voldoende water. Mede door het succes van het project Keldonk in de bloemen heeft de Vrijwilligerscentrale Keldonk de zorg voor het openbare groen in het dorp verder uit kunnen breiden. Sinds 2018 zorgen de vrijwilligers er ook voor dat de perken in het dorpshart wekelijks keurig worden geschoffeld en de hagen indien nodig strak worden bijgeknipt. Het intensieve onderhoud zorgt er niet alleen voor dat het groen in het dorp er het hele jaar door perfect bijligt maar ook dat de kas van de Keldonkse Dorpsraad wordt gespekt.

Ook volgend jaar weer een fleurig dorp

De gemeente keert de bespaarde onderhoudskosten elk jaar aan de Dorpsraad uit. Met deze inkomsten kan de vrijwilligerscentrale er onder andere voor zorgen dat de geraniums ook volgend jaar in de lente weer terugkeren in het Keldonkse straatbeeld. Ook andere initiatieven voor de verfraaiing van ons dorp kunnen uit dit potje bekostigd worden. Nogmaals hartelijk dank voor het feit dat jullie de start van Keldonk in de bloemen mogelijk hebben gemaakt. Het is een succesvol project geworden dat tot veel meer heeft geleid dan een fraai dorpshart alleen, zo weesde VCK-voorzitter in zijn dankwoord terloops ook nog even op de gezellige onderlinge sociale sfeer tijdens de verzorging van het Keldonkse groen.

Share

Goede Doelen Week

5-jarig jubileum Goede Doelen Week Veghel.
Over enkele weken kleurt Veghel weer Geel-Rood: collecte van 11 t/m 16 oktober.

Ook dit jaar is er weer de Goede Doelen Week: één collecte voor 18 fondsen. Bij deze 5e editie is de opzet vergelijkbaar met voorgaande jaren, er zijn echter ook belangrijke veranderingen. De wijkhoofden en collectanten krijgen binnenkort de collectematerialen en helpen vervolgens om samen alle inwoners van Veghel te bereiken voor deelname aan deze collecte.

Collecteren in Veghelse wijken: doe mee in de Flexpool
In Veghel is veel nieuwbouw en is er uitbreiding zoals o.a. Veghels Buiten, Kloosterkwartier en Campanula. De taakgroep Collecte is constant op zoek naar aanvulling in het team van wijkhoofden en collectanten.
Heeft u in de 2 weken rondom de collecte tijd om ons te helpen? (= 4 t/m 16 oktober).
Geef u dan op voor de Flexpool of als collectant voor uw eigen wijk. De Flexpool is een groep collectanten die als ‘vliegende kiep’ in een groot deel van Veghel inzetbaar zijn. De straat/straten waar u collecteert zijn dan pas enkele dagen tevoren bekend; u helpt zo om de dekkingsgraad van 100% te bereiken. Meld u aan bij collecte@goededoelenweekveghel.nl Zet in uw mailtje s.v.p. uw naam, adres en telefoonnummer.

5-jarig jubileum GDW Veghel
De start was in het voorjaar van 2017. We zijn blij om ook dit jaar weer bij alle inwoners de collecte onder de aandacht te brengen en zoals gebruikelijk de collecte-envelop op te halen.
Een aantal jaren hebben we dankbaar gebruik gemaakt van de diensten van Rabobank Veghel-Uden, in 2021 is er een samenwerking met de Bibliotheek Veghel. Zo kunnen we op een centrale locatie onze vertrouwde werkwijze voortzetten.
Alle jaren hebben we het systeem van een Goede Doelen Week (GDW) uitgelegd via een brief aan de inwoners van Veghel. Uit oogpunt van kostenbesparing en milieu is besloten om dit jaar alleen een overzicht van de fondsen c.q. invulformulier te verspreiden. Verdere uitleg krijgt men desgewenst van de collectanten én is beschikbaar via onze website.
Wat doet u met de Goede Doelen Week collecte-envelop?
Lees de informatie en maak een keuze wat u aan ieder fonds wilt doneren.
Doneren kan vervolgens op 3 manieren:
– online via de GDW-website, scan de QR-code op het formulier
– donatieformulier met contant geld
– donatieformulier met éénmalige machtiging.

Volg het nieuws van de GDW via onze website of Facebook. U vindt er informatie over online doneren, de goede doelen, onze organisatie en o.a. de ANBI-informatie bij ‘veel gestelde vragen’ https://www.goededoelenweekveghel.nl/faq.html
Onze website https://www.goededoelenweekveghel.nl/
Onze Facebook-pagina https://www.facebook.com/gdwveghel
18 fondsen collecteren samen in één week!
Share

Een lied met een missie

Vandaag, maandag 20 september, lanceert CHV Academy, Circle of Talent Meierijstad i.s.m. singer-songwriter en kunstdocent Chelsea Foreman officieel het lied en videoclip ‘Eef is een Kunstenaar’. Een lied met een belangrijke missie: breng kunst structureel terug in de klas! Dit lied maakt de onschatbare waarde van structureel professioneel kunstonderwijs voelbaar. Juist in deze tijd, waarin kinderen en jongeren door corona achterstand hebben opgelopen, waarin de druk op en de verwachtingen van hen nog hoger liggen, waarin er volop ontwikkelingen gaande zijn in het onderwijs, is structureel kunstonderwijs zo van belang. Met muziek, dans, beeldende kunst en theater kunnen kinderen en jongeren uiten wat ze van binnen voelen. Ze bloeien op en kunnen echt zichzelf zijn.

Een lied met een missie

Met ‘Eef is een Kunstenaar’ wil CHV Academy, Circle of Talent het belang van structurele professionele kunstlessen groots onder de aandacht brengen. En door gezamenlijk deze boodschap te verspreiden en te staan voor deze missie, kunnen we het aantonen van de onmisbaarheid van kunst en cultuur voor iedereen in onze maatschappij kracht bij zetten. Met het uitbrengen en ondersteunen van dit persoonlijke lied van Chelsea Foreman inspireert CHV Academy andere scholen, collega’s, gemeentes en bedrijven in heel Nederland om ook te kiezen voor – en te investeren in – structureel professioneel kunstonderwijs. Hierin investeren is investeren in onze kinderen en jongeren en de creatieve en gelukkige volwassenen in de maatschappij van de toekomst. Elke gemeenschap verdient een eigen Circle of Talent met structureel kunstonderwijs op alle scholen, want: in iedereen zit een kleine Eef, te wachten op een beetje magie en fantasie op school!

De videoclip bekijk, beluister en beleef je via de volgende kanalen:

Website: http://www.chvacademy.nl

YouTube: https://youtu.be/Ag-i1WhMBYQ

Spotify: https://open.spotify.com/album/2iO266OeEPZZQTnOzOCpwf?si=yatl6299RkuRDC6YM3ZlLg&dl_branch=1

iTunes: https://music.apple.com/nl/album/eef-is-een-kunstenaar/1578763242?i=1578763243

Share
1 2