Subsidieverzoek SIEMei afgewezen

Stichting Industrieel Erfgoed Meierij beheert en exploiteert een museum op de Noordkade. Het museum is in 2009 bij de start van de ontwikkeling van de Noordkade opgericht. Vanaf 2021 moet de stichting een huur gaan betalen van € 23.400,- exclusief BTW. Hiermee is geen rekening gehouden in de exploitatie.
Het college heeft besloten het verzoek van Stichting SIEMei voor een structurele subsidie in de accommodatiekosten vanaf 2022 af te wijzen.

Share