Vetereanendag 18 juni 2021

Veteranendag in Meierijstad
Vrijdag 18 juni 2021

Nederlandse veteranen zijn (ex-)militairen of nog in werkelijke dienst zijnde militairen die door de Nederlandse regering zijn ingezet in een oorlog of in een vredemissie. De oudere veteranen hebben nog gevochten in de Tweede Wereldoorlog of in het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger. De jongere generatie is ingezet in missies in bijvoorbeeld Irak, Cambodja en recent natuurlijk Afghanistan en in tal van andere uitzendingen. Veteranendag is een eerbetoon aan de dappere inzet van deze (ex-)militairen. In Nederland zijn dat er momenteel ruim 105.000.

Corona en de lokale Veteranendag
In de gemeente Meierijstad wonen vele veteranen die rechtstreeks betrokken zijn geweest bij oorlogshandelingen of vredesmissies. Jaarlijks wordt er een bijeenkomst georganiseerd voor deze militaire veteranen. Vanwege de Coronacrisis heeft de burgemeester ook dit jaar besloten dat een lokale Veteranendag zoals we die al jaren kennen, helaas niet mogelijk is.
Kransleggingen Ondanks dat ook dit jaar het samenzijn van de veteranen uit Meierijstad niet doorgaat, staat de gemeente Meierijstad tóch stil bij deze Veteranendag. Op vrijdag 18 juni 2021 legt locoburgemeester Jan Goijaarts, samen met de leden van het comité ‘Veteranen Meierijstad’, kransen bij de Mariakapel aan de Markt in Schijndel en bij het Veteranenmonument aan de Kolonel Johnsonstraat in Veghel. Deze kransleggingen worden vooraf niet (via (social) media) aangekondigd. Bij de herdenkingen zijn alleen genodigden aanwezig.

Op deze manier toont de gemeente en de samenleving haar? betrokkenheid en spreekt haar waardering uit richting de vele veteranen die rechtstreeks betrokken zijn geweest bij
oorlogshandelingen of vredesmissies.

Share