Realisatie nieuwe basisschool Eerde in zicht

Zeer belangrijke stap gezet naar de realisatie van een nieuwe basisschool voor
Eerde

Gister is een volgende stap gezet naar een nieuwe basisschool en de nieuwe bestemming voor de kerk in Eerde. Het college van B & W besloot om met initiatiefnemer SHAAK tweeovereenkomsten te sluiten. Een koopovereenkomst, waarbij de gemeente de voor de nieuwbouw benodigde gronden aan SHAAK verkoopt. En een huurovereenkomst, waarbij de gemeente de school van SHAAK gaat huren zodra de school klaar is. De gemeente geeft de school vervolgens aan SKIPOV basisonderwijs in gebruik . Deels naast en deels in de kerk wordt de nieuwe Petrus en Paulusschool gebouwd.

Ton Verhoeven namens initiatiefnemer SHAAK: “We zijn trots op een heel mooi plan waar veel partijen een bijdrage aan hebben geleverd. We denken met de combinatie spelen, leren, wonen en geloven een bijdrage te kunnen leveren aan een nog mooier Eerde.”
Wethouder Coby van der Pas: ”Wat ben ik blij dat SHAAK en gemeente tot overeenstemming zijn gekomen! Met een resultaat dat er mag zijn, het perspectief op de bouw van een prachtige nieuwe school voor de kinderen van Eerde. En dat wordt hoog tijd, want de huidige school is flink verouderd. En dat ook het behoud van de Eerdse kerk als gemeentelijk monument en identiteitsdrager van Eerde in dit plan wordt meegenomen is een grote plus. Samen met de bouw van woningen leveren deze een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in Eerde! Nu op naar een spoedige realisatie!”.

Met het sluiten van deze overeenkomsten is een zeer belangrijke stap gezet naar de realisatie van een nieuwe basisschool voor Eerde; een lange gekoesterde wens van kinderen, ouders, school én gemeente. Daarnaast wordt de kans benut om een nieuwe functie te geven aan het grotendeels leegstaande kerkgebouw.

Berry Tomas namens SKIPOV: “Een prachtige initiatief om verleden, heden en toekomst op deze manier met elkaar te verbinden en daarmee een geweldig inspirerende omgeving voor onze kinderen te creëren”.

Deze nieuwe functie zorgt ervoor dat de neogotische kerk uit 1872 , als belangrijk beeldbepalend gebouw van Eerde voor de toekomst behouden blijft. Unieke bijkomstigheid is dat een gedeelte van de te restaureren kerk als gewijde kapel in gebruik blijft. Hiermee blijft de kerk ook voor de geloofsgemeenschap in Eerde behouden.

Anne Bekkers namens dorpsraad Eerde: “De dorpsraad is positief gestemd over deze ontwikkeling. Dat school, kerk en wonen in dit project worden samengevoegd, betekent een mooie stap in het leefbaar houden van ons prachtige Eerde, het groene Hart van Meierijstad.”

Share