Bernard van Dam in Boerenbondsmuseum

Bernard van Dam, een seizoen lang in het Boerenbondsmuseum in Gemert

Gemert, juni 2021 – Op zondag 20 juni a.s. vindt om 12.00 uur de opening plaats van de nieuwe seizoenstentoonstelling 2021 in het Boerenbondsmuseum in Gemert: Bernard van Dam, een moderne Brabander van weleer. De tentoonstelling is helemaal gewijd aan het leven en werk van deze bekende Brabantse schrijver, tekenaar en journalist. De expositie was in 2020 al gepland, maar is door de coronasluiting een jaar uitgesteld.
Bernard van Dam heeft een onvoorstelbare hoeveelheid artikelen, tekeningen en vrij werk
geproduceerd; de publicatie ervan bevat ruim 3.000 pagina’s. Beduidend meer dus dan de
Brabantse historie die in 1972 is gepubliceerd in het boek ‘Oud-Brabants Dorpsleven’. De afgelopen jaren is het werk van Bernard van Dam verzameld, gecategoriseerd en gedigitaliseerd. In nauwe samenwerking met cultuurhistoricus Gerard Rooijakkers heeft de
stichting sinds maart 2020 het complete werk van Bernard van Dam aan iedereen vrij toegankelijk beschikbaar gesteld via haar website: www.bernardvandam.com.

In maart 2020 heeft de Stichting Bernard van Dam (1881-1958) onder de titel “Brabants Dorpsleven” het volledig oeuvre van Bernard gepubliceerd. Het werk van Bernard van Dam is voor de cultuurhistorie van Brabant erg belangrijk; de locatie voor de overzichtstentoonstelling is daarom heel toepasselijk. Veel materiaal uit het boek “Oud-Brabants dorpsleven” heeft als basis gediend voor de bouw en inrichting van het Boerenbondsmuseum. Bernard beschreef niet alleen hoe het vroeger was, hij was meer dan dat: een scherpzinnig beschrijver, een moderne man, die open stond voor vernieuwing, volop met zijn tijd meeging en zonder vrees voor autoriteit juist creativiteit en verbeeldingskracht inbracht. Met humor, die steeds zorgt voor een relativerende glimlach. Met een afgewogen oordeel over de verworvenheden en tekortkomingen van het verleden. Kortom, een geweldige observator die in het volle leven stond. Een leven dat zich tot ver buiten zijn geboorteplaats Eerde uitstrekte. De tentoonstelling belicht de accenten uit het leven en werk vn deze imposante Brabander en ook veel aspecten van de Brabantse cultuurhistorie.

Programma 20 juni.
Het Boerenbondsmuseum is gevestigd op Pandelaar 106, 5421 NJ Gemert. Bij de opening worden uiteraard de geldende corona-maatregelen in acht genomen. Een vertegenwoordiging van het museum en de Stichting Bernard van Dam zullen een korte toelichting geven. Het openingsprogramma start om 12.00 en is gratis toegankelijk. Na afloop kunnen bezoekers onder het genot van een drankje de tentoonstelling bezoeken en napraten over Bernard van Dam en het gepresenteerde werk.

Voor meer informatie zie www.boerenbondsmuseum.nl en www.bernardvandam.com.

Share