Kadernota 2022

College Meierijstad legt kadernota 2022 voor aan gemeenteraad

De gemeente maakt elk jaar een kadernota met daarin de plannen voor de komende jaren. Deze nota geeft richting aan wat we gaan doen voor de inwoners van Meierijstad. Wethouder van financiƫn Jan Goijaarts bood op 4 juni de kadernota 2022 van gemeente Meierijstad aan de gemeenteraad aan. Nu kan de raad aangeven op welke terreinen er meer moet worden uitgegeven en waar het eventueel minder kan. Vervolgens is het aan het college om te kijken hoe dit gerealiseerd kan worden en alles uit te werken in de begroting 2022 die in het najaar volgt.

Samen doorgaan op de ingeslagen weg
De eerste raadsperiode van de gemeente Meierijstad eindigt in 2022. Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 neemt een nieuw college het stokje over. In het laatste anderhalf jaar wordt nog flink doorgepakt. Het college geeft de resterende bestuursperiode de hoogste prioriteit aan de realisatie van eerder afgesproken ambities met de doelstelling: flink investeren in Meierijstad. In onder andere scholen, sportvoorzieningen, wegen, verduurzaming van maatschappelijk vastgoed, de transformatie van het sociaal domein en het verbeteren van onze dienstverlening.

Financieel gezien zijn er behoorlijke onzekerheden. Het Rijk heeft de besluitvorming voor de omvang van het gemeentefonds uitgesteld. Een nieuw kabinet gaat hierover een besluit nemen. Bovendien zijn de langere termijneffecten van de coronamaatregelen nog onvoldoende in te schatten. Voor 2022 zijn de inkomsten en uitgaven in evenwicht. Het financieel meerjarenbeeld is op dit moment nog niet sluitend

Share