Alzheimer Café in Uden en Veghel

Alzheimer Café in Uden en Veghel

Thema: “Hoe houdt de mantelzorger zich op de been?”

Op dinsdag 15 juni is er in het Alzheimercafé voor mensen met dementie en hun naasten de mogelijkheid elkaar weer te ontmoeten.

Het thema van deze avond is: Hoe houdt de mantelzorger zich op de been?

De druk op de mantelzorgers is in het afgelopen jaar door corona nog meer toegenomen. Mensen mochten slechts beperkt of in het geheel geen bezoek ontvangen, waardoor de taak van de mantelzorger nog zwaarder werd en zij steeds minder tijd voor zichzelf overhielden.

Onder leiding van deskundige gespreksleiders worden ideeën en tips uitgewisseld over hoe de mantelzorgers zich in deze moeilijke tijd staande kunnen houden.

Het Alzheimercafé wordt gelijktijdig in Uden en in Veghel gehouden. De bijeenkomsten beginnen om 19:30 uur en duren tot ongeveer 21:00 uur. De inloop begint om 19:15 uur.

In Uden bent u welkom in Eigen Herd, Rooijsestraat 32 en in Veghel in Het Klooster, ingang aan de Franciscanessenlaan, via de voormalige PABO.

Vooraf aanmelden voor de bijeenkomst is noodzakelijk. Dit kan bij voorkeur via mail: noordoostbrabant@alzheimer-nederland.nl (graag met vermelding van uw telefoonnummer) of telefonisch via ONS welzijn: 088-3742525.

Share