Verkiezing ‘Meest toegankerlijke gemeente’

Verkiezing ‘Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland’ van
start

Ruim vier miljoen Nederlanders hebben een beperking of chronische ziekte. Uit recente onderzoeken van SCP en Nivel blijkt dat zij vaak niet volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) organiseert de verkiezing Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland, om gemeenten te stimuleren de toegankelijkheid te verbeteren. Want iedereen in Nederland moet mee kunnen doen. In de Mijlpalen van Meierijstad beschrijven we al hoe belangrijk de gemeente Meierijstad het vindt dat iedereen mee kan doen.

Het belang van toegankelijkheid
Gemeenten hebben een belangrijke rol om ervoor te zorgen dat toegankelijkheid voor iedereen gewoon wordt, zodat ook mensen met een beperking zonder obstakels kunnen werken, winkelen, sporten en naar school gaan.

Campagne lokaal
De maand juni gaat de gemeente Meierijstad samen met de Stichting Toegankelijk Meierijstad op allerlei manieren aandacht vragen voor de inclusieve samenleving en voor toegankelijkheid voor iedereen. Welke mooie initiatieven zijn er al, waar kunnen we ons nog in verbeteren en waar liggen dus nog kansen? De gemeente Meierijstad onderstreept het belang van de Stichting Toegankelijk Meierijstad, omdat we niet willen praten over maar praten met. In de Stichting zitten 25 vrijwilligers die allemaal direct of indirect
betrokken zijn bij de doelgroep.

Zo werkt het
Van alle gemeenten in Nederland wint één gemeente de hoofdprijs: deze mag zich de Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland noemen. Ook reikt de jury een aanmoedigingsprijs uit aan een gemeente die goed op weg is. In de eerste ronde kunnen alle Nederlanders in een vragenlijst gemeenten inhoudelijk beoordelen. De gemeente Meierijstad roept iedereen op de vragenlijst in te vullen. Deze informatie is van grote waarde voor de verdere stappen die we kunnen nemen om nog meer een inclusieve gemeente te worden. Rik Compagne: “Het is natuurlijk hartstikke mooi als we hoog scoren
bij deze verkiezing. Maar vooral de bewustwording rondom het thema Meedoen en daarmee de (digitale) toegankelijkheid vind ik heel belangrijk. Het staat voor mij buiten kijf dat we deze maand goed gebruiken om inzicht te geven in alle mooie initiatieven uit onze gemeente. En daarnaast heb ik met plezier meegewerkt aan de introductiefilm
www.meesttoegankelijkegemeente.nl.”

Share