Preventieve bestrijding eikenprocessierups

Preventieve bestrijding eikenprocessierups in Meierijstad

Begin mei start de gemeente Meierijstad met de jaarlijkse preventieve bestrijding van de eikenprocessierups. De eikenbomen op risicolocaties worden bespoten met een biologisch middel. Na een onverwachte toename in 2019 is de inzet in 2020 flink opgeschaald. De verwachting is dat de plaagdruk dit jaar vergelijkbaar is met 2020. Daarom is verder opschalen van de preventieve bestrijding nu niet nodig.

Hoe gaat het in zijn werk?
In de eerste week van mei start een gespecialiseerd bedrijf met de preventieve bestrijding van de eikenprocessierups. Dit gebeurt met een biologisch bacteriepreparaat. Sluipwespen, kevers en vogels zijn niet gevoelig voor de bacterie. De werkzaamheden gaan, vanwege de korte periode waarin de bespuiting effectief is, 24 uur per dag door, dus ook ’s nachts. De larven, die vooral in de eerste weken een zeer grote vraatzucht hebben, eten de bacteriën met het blad op en zullen sterven.

Waar wordt preventief bestreden?
In totaal worden in Meierijstad bijna 24.000 eikenbomen preventief behandeld; ruim de helft van alle door de gemeente beheerde eiken. Het is niet mogelijk, maar ook niet nodig, om álle eikenbomen binnen de gemeentegrenzen jaarlijks preventief te bespuiten. De bomen op risicolocaties, langs doorgaande wegen en op plaatsen waar veel mensen verblijven, fietsen of wandelen krijgen voorrang. Door selectief te kijken naar de locaties van bestrijding wordt op plaatsen waar de risico’s lager zijn, zo min mogelijk schade toegebracht aan de natuur. Natuurlijke vijanden krijgen hier de mogelijkheid om zich te ontwikkelen. Op www.meierijstad.nl/epr staat een actuele kaart met de spuitlocaties en –routes

Bestrijding door zuigen of plukken
Wanneer bestrijding via bespuiting niet meer mogelijk is, kunnen rupsen en rupsrestanten worden verwijderd door middel van zuigen of plukken. Dit is zeer arbeidsintensief en ook hiervoor geldt dat niet alle locaties dezelfde prioriteit krijgen. Het zuigen en plukken gebeurt in Meierijstad vanaf eind mei als de rupsen in de typische “processie” langs de stam van de boom lopen. Dit is namelijk ook de periode dat de nesten worden gevormd. Dan verschijnen de brandharen die voor bekende problemen kunnen zorgen.

Plastic folie
In 2020 zijn er veel bomen omwikkeld met plastic folie, dit was geen initiatief van de gemeente en het draagt niets bij aan de bestrijding. Het omwikkelen van de bomen maakt het bestrijden juist moeilijker, de rupsen komen uit het eipakket die hoog in de eikenboom zijn gelegd. Daar eten ze van de bladeren. Ze hoeven dus niet in of uit de boom. De gedachte achter deze oplossing is dat de folie hun looproute zou blokkeren. Maar dat is niet het geval. Bovendien leidt het tot extra zwerfplastic in de natuur en ook dat is niet wenselijk.

Toekomst: meer natuurlijke vijanden
Meierijstad streeft naar meer natuurlijke vijanden van de rupsen, zodat er een betere balans ontstaat. Wegbermen worden bijvoorbeeld al enige tijd gefaseerd gemaaid waar dit mogelijk is. Zo kunnen de natuurlijke vijanden zoals mezen beter overwinteren

Share