Nieuwe wijkkrant

Actieteam gaat op pad om nieuwe wijkkrant te verspreiden

Deze week gingen leden van het nieuwe actieteam in de Bloemenwijk in Schijndel op pad om het eerste exemplaar van de wijkkrant Trots op mijn Bloemenwijk huis aan huis te verspreiden. Het actieteam wil dit jaar, samen met de wijkbewoners, aan de slag gaan om de leefomgeving in de Bloemenwijk verder te verbeteren. Het team bestaat uit inwoners van de Bloemenwijk en leden van de Wijkraad. Daarnaast maken de wijkagent, de wijkboa, een jongerenwerker en opbouwwerker van Welzijn De Meierij, een sociaal adviseur van Woonmeij en een buurtadviseur en medewerker veiligheid van de gemeente Meierijstad deel uit van het team. De komende jaren willen zij de leefomgeving versterken en van de Bloemenwijk een wijk maken, waar mensen graag wonen, zich veilig voelen en waar mensen naar elkaar omkijken.

Samen werken aan een betere leefomgeving
Het actieteam komt iedere maand bij elkaar om te kijken hoe de leefomgeving in de Bloemenwijk versterkt kan worden en het veiligheidsgevoel vergroot. Het actieteam neemt daarbij de ideeën en verzoeken van de wijkbewoners mee. Gebruikers van de wijk weten vaak het beste wat er speelt. Het actieteam vraagt daarom de wijkbewoners om hun inbreng en ideeën om bepaalde vraagstukken mee op te lossen. Door hierin samen op te trekken en elkaars ervaringen te delen, komt goed in beeld wat de kansen voor verbetering zijn. Dit kan bijvoorbeeld gaan over mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en beter te leren kennen, het bijhouden van het groen en de straten, het afval, de brandgangen, de schuttingen en het onderhouden van de eigen tuin. De boa’s en politie gaan, met de signalen die ze vanuit de wijk doorkrijgen, aan de slag om het
gevoel van veiligheid te vergroten.

De wijkkrant wordt elke twee maanden bezorgd. Zo blijven de bewoners op de hoogte van de projecten die gaan opstarten, welke rol ze daar zelf in kunnen pakken, de behaalde resultaten van lopende acties en initiatieven van medewijkbewoners om hun leefomgeving te verbeteren. In 2019 is de leefbaarheidsbeleving van inwoners van de wijken en dorpen in Meierijstad onderzocht. De inwoners van de Bloemenwijk gaven toen aan een aantal kansen voor verbetering te zien op het gebied van o.a. voorzieningen voor jongeren en ouderen, onderhoud wegen en groen, verkeersveiligheid, saamhorigheid binnen de wijk. Op basis van deze aandachtspunten, gaat het actieteam nu aan de slag in de Bloemenwijk.

 

Share