Nieuwe bestelronde boekenserie ‘Brabants Dorpsleven’

Nieuwe bestelronde boekenserie “Brabants Dorpsleven” (Bernard van Dam)

Ruim een jaar geleden, begin maart 2020, presenteerde Stichting
Bernard van Dam een prachtige boekenserie “Brabants Dorpsleven” met het volledige oeuvre van de bekende Eerdenaar Bernard van Dam. De boeken zijn voor iedereen vrij toegankelijk beschikbaar via de website van de stichting: www.bernardvandam.com. De website wordt druk bezocht. Er is toen ook een mooie fysieke versie van de serie gedrukt. De bestelde boeken uit de eerste bestelronde zijn in juni door heel Brabant afgeleverd. Dit voorjaar is een tweede druk voorzien. Bestellingen kunnen opnieuw worden gedaan via de website.

Stichting Bernard van Dam heeft ook in het ‘coronajaar’ niet stilgezeten. De voorbereidingen voor de seizoenstentoonstelling over Bernard in het Boerenbondsmuseum in Gemert moesten worden gestaakt, maar blijken niet voor niets. Het museum voorziet een opening in mei/juni aanstaande en dan kan de expositie alsnog plaatsvinden. Ook het plan voor een educatief project over Van Dam op de Eerdse basisschool Petrus en Paulus heeft vertraging opgelopen. Maar zowel de school als Cultuurkade Meierijstad en Erfgoed Brabant, die aan het project meewerken, zetten er enthousiast op in om het schoolproject dit najaar van start te laten gaan. De presentatie vorig jaar was ook aanleiding voor een aantal magazines, zoals Brabeau, Brabants, De Koerier en In Brabant, om Bernard volop in de schijnwerpers te zetten. Tot slot heeft de brede publiciteit rond Bernard van Dam er toe geleid dat er nog nieuwe tekeningen boven water zijn gekomen. Die zullen binnenkort ook op de website te zien zijn.

Belangstellenden voor de fysieke boeken uit de boekenserie van “Brabants Dorpsleven” wordt nu wederom de gelegenheid geboden om ze te bestellen. Daarvoor kan het bestelformulier van de website worden gedownload, ingevuld en toegestuurd. Daarna wordt contact opgenomen over de aflevering. Wil iemand meer informatie over de boeken of ze van te voren inzien, dan is dat geen probleem. Verzocht wordt om even contact op te nemen met de stichting.

Over Stichting Bernard van Dam (1881-1958)
Stichting Bernard van Dam is in 2018 opgericht door vijf van zijn kleinkinderen. De stichting heeft als doel het in stand houden en ontsluiten van de culturele en Brabantse nalatenschap van Bernard van Dam. Meer informatie vindt u op www.bernardvandam.com.

Share