Bedrijfspand aan Duinweg halfjaar dicht

Burgemeester Van Rooij sluit een bedrijfspand aan Duinweg in Schijndel voor zes maanden

Burgemeester Van Rooij van Meierijstad heeft woensdag 24 februari 2021 op een perceel
aan Duinweg in Schijndel een bedrijfspand gesloten voor de duur van zes maanden. Eerder is in dit bedrijfspand een gebruikershoeveelheid gedroogde hennep en een
handelshoeveelheid harddrugs (MDMA) aangetroffen.

Gemeentelijke toezichthouders hebben, in de bestrijding van ondermijnende criminaliteit, samen met de politie en Enexis een controle uitgevoerd bij een bedrijfspand aan Duinweg in Schijndel.

In de kantoorruimte van het bedrijfspand lag een gebruikershoeveelheid gedroogde hennep. Daarnaast waren een witte kleverig substantie in transparante zakjes en kristallen in roze zakjes aanwezig. De politie herkende dit als harddrugs. Uit nadere testen bleek nadrukkelijk dat er sprake was van aanwezigheid van een handelshoeveelheid MDMA. Deze harddrug is een verboden middel. Hierdoor was in onderhavig bedrijfspand sprake van een welbewust handelen in strijd met de Opiumwet.

Om het gebruik van panden voor drugshandel tegen te gaan en de openbare orde en het woon- en leefklimaat in de directe omgeving van het bedrijfspand te herstellen en te beschermen heeft burgemeester Van Rooij het betreffende bedrijfspand voor de duur van zes maanden gesloten en verzegeld. Hierdoor kan dit pand gedurende deze periode niet meer worden betreden en gebruikt. Deze bestuursrechtelijke maatregel kan naast een strafrechtelijke maatregel van de politie en het Openbaar Ministerie worden opgelegd.

Share